UPC    Acreditació de les titulacions
1.8.1 Convenis de cooperació educativa

Descripció: Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat que participa i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits).
Font: Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència: 2019-2020

                 
  Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  162 CFIS 12 14 5.598 50.685,00  
  200 FME 44 55 21.102 179.614,20  
  205 ESEIAAT 580 857 298.855 2.324.654,93  
  210 ETSAB 418 616 206.227 1.921.621,39  
  230 ETSETB 273 411 139.830 1.320.655,50  
  240 ETSEIB 549 708 284.300 2.372.973,05  
  250 ETSECCPB 165 228 82.498 723.239,49  
  270 FIB 299 391 190.568 1.815.132,70  
  280 FNB 64 74 36.098 127.355,19  
  290 ETSAV 149 253 53.821 500.148,94  
  295 EEBE 417 572 220.963 1.446.533,26  
  300 EPSC 110 151 51.787 343.419,80  
  310 EPSEB 137 192 56.775 407.326,44  
  330 EPSEM 124 159 61.405 457.321,37  
  340 EPSEVG 178 231 102.101 786.540,22  
  370 EUOOT 45 52 14.054 47.789,92  
  390 EEABB 68 82 28.729 122.850,05  
  TOTAL CENTRES PROPIS 3.632 5.046 1.854.711 14.947.861,45  
                 
  Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  804 CITM 73 82 30.352 183.712,00  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 73 82 30.352 183.712,00  
  TOTAL UPC 3.705 5.128 1.885.063 15.131.573  
  Dades juliol de 2020