UPC    Acreditació de les titulacions
1.8.1 Convenis de cooperació educativa

Descripció: Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat que participa i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits).
Font: Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència: 2018-2019

                 
  Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  200 FME 55 66 25.394 227.564,00  
  205 ESEIAAT 716 1.105 395.864 2.956.837,84  
  210 ETSAB 526 802 258.145 2.349.107,48  
  230 ETSETB 291 501 157.042 1.344.923,62  
  240 ETSEIB 605 851 330.253 2.650.629,08  
  250 ETSECCPB 234 343 127.875 1.130.347,08  
  270 FIB 347 448 203.714 1.770.718,87  
  280 FNB 92 110 45.856 192.631,02  
  290 ETSAV 208 355 77.428 683.301,16  
  295 EEBE 505 713 276.829 1.718.920,59  
  300 EPSC 174 242 87.122 544.483,82  
  310 EPSEB 226 369 104.163 752.405,83  
  330 EPSEM 144 208 83.063 615.962,92  
  340 EPSEVG 181 253 106.472 812.134,37  
  370 EUOOT 86 96 30.384 135.609,74  
  390 ESAB 90 113 37.956 153.613,44  
  TOTAL CENTRES PROPIS 4.480 6.575 2.347.560 18.039.190,86  
  Dades a 17 de juny de 2019          
                 
  (Dades pel gràfic)            
                 
  Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  804 CITM 106 122 37.221 224.357,00  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 106 122 37.221 224.357,00  
  TOTAL UPC 4.586 6.697 2.384.781 18.263.547,86