UPC    Acreditació de les titulacions
1.8.1 Convenis de cooperació educativa

Descripció: Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat que participa i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits).
Font: Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència: 2017-2018

                 
  Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  200 FME 49 66 25.982 208.270,70  
  205 ESEIAAT 736 1.061 393.159 2.844.602,56  
  210 ETSAB 466 687 225.093 1.882.655,06  
  230 ETSETB 304 499 164.200 1.380.321,45  
  240 ETSEIB 683 935 383.059 2.718.280,08  
  250 ETSECCPB 204 276 110.160 942.648,39  
  270 FIB 283 346 163.454 1.411.279,16  
  280 FNB 94 109 48.218 194.261,65  
  290 ETSAV 207 361 86.933 688.063,77  
  295 EEBE 528 721 287.634 1.749.143,64  
  300 EPSC 210 306 112.155 669.962,74  
  310 EPSEB 249 340 120.625 826.763,47  
  330 EPSEM 157 219 87.304 618.517,65  
  340 EPSEVG 213 294 115.890 762.479,43  
  370 EUOOT 80 91 28.163 108.590,24  
  390 ESAB 95 125 40.712 178.424,45  
  TOTAL CENTRES PROPIS 4.558 6.436 2.392.741 17.184.264,44  
                 
  Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  801 EUNCET 28 28 10.950 34.638,75  
  802 EAE  14 14 7.299 27.673,00  
  804 CITM 89 111 30.736 192.616,00  
  860 EEI 54 80 28.313 177.181,33  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 185 233 77.298 432.109,08  
  TOTAL UPC 4.743 6.669 2.470.039 17.616.373,52  
  Dades a 24 de juliol de 2018