UPC    Acreditació de les titulacions
1.8.1 Convenis de cooperació educativa

Descripció: Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat que participa i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits).
Font: Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència: 2016-2017

                 
  Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  200 FME 50 61 21.846 168.238,54  
  205 ESEIAAT 764 1.145 404.139 2.801.487,64  
  210 ETSAB 472 697 221.437 1.907.707,71  
  230 ETSETB 294 484 159.263 1.294.960,80  
  240 ETSEIB 695 955 396.494 2.768.202,88  
  250 ETSECCPB 229 305 126.830 1.087.863,27  
  270 FIB 298 388 165.161 1.373.652,34  
  280 FNB 81 97 39.747 151.130,86  
  290 ETSAV 207 355 82.762 671.811,40  
  295 EEBE 595 827 355.667 2.155.218,15  
  300 EPSC 234 330 119.364 695.428,41  
  310 EPSEB 238 338 107.351 704.648,16  
  330 EPSEM 143 219 83.064 579.459,12  
  340 EPSEVG 230 311 129.881 841.381,27  
  370 EUOOT 72 89 23.186 80.702,38  
  390 ESAB 115 134 48.569 144.601,74  
  TOTAL CENTRES PROPIS 4.717 6.735 2.484.761 17.426.494,67  
                 
  Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  801 EUNCET 30 32 13.650 52.106,50  
  802 EAE  39 41 22.860 99.136,87  
  804 CITM 56 79 17.230 117.634,00  
  840 EUPMT 58 61 27.692 147.150,18  
  860 EEI 40 61 20.837 133.790,00  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 223 274 102.269 549.817,55  
  TOTAL UPC 4.940 7.009 2.587.030 17.976.312,22  
  Dades provisionals a 7 de juliol de 2017