UPC    Acreditació de les titulacions
1.8.1 Convenis de cooperació educativa

Descripció: Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat que participa i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits).
Font: Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència: 2015-2016

                 
  Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  200 FME 38 47 17.252 139.924,41  
  205 ETSEIAAT 235 247 79.452 491.976,18  
  210 ETSAB 427 641 187.426 1.532.960,01  
  220 ETSEIAT 275 366 139.870 922.495,36  
  230 ETSETB 251 436 140.991 1.148.727,56  
  240 ETSEIB 803 1.089 467.827 3.147.121,53  
  250 ETSECCPB   200 263 101.275 794.559,43  
  270 FIB 293 378 174.446 1.341.272,00  
  280 FNB 67 89 35.445 105.486,52  
  290 ETSAV 167 256 65.539 518.870,70  
  300 EPSC 196 281 100.964 524.238,85  
  310 EPSEB 133 193 61.150 413.151,22  
  320 EET 218 289 114.198 776.168,16  
  330 EPSEM 137 197 66.483 450.680,60  
  340 EPSEVG 197 257 105.422 667.680,25  
  370 EUOOT 73 85 25.469 81.366,35  
  390 ESAB 81 98 29.438 92.877,43  
  TOTAL CENTRES PROPIS 3.791 5.212 1.912.647 13.149.556,56  
                 
  Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  801 EUNCET 17 17 7.080 22.423,50  
  804 CITM 56 77 19.906 127.787,00  
  820 EUETIB 391 493 221.258 1.359.780,33  
  840 EUPMT 88 104 43.860 187.950,13  
  860 EEI 37 69 24.352 157.665,90  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 589 760 316.456 1.855.606,86  
  TOTAL UPC 4.380 5.972 2.229.103 15.005.163,42  
  Dades provisionals a 21 de juny de 2016