UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.4 Beques i ajuts als estudiants de doctorat

Descripció: Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat per tipologia
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                       
  Programa  Beca Doctorat ICFO   Beca Erasmus Mundus   Beca FI   Beca FPI   Beca FPU   Beca Tutoria Tesi   Beca UPC Recerca   Altres   Total   
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient                2  2  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny                  -  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica      1          3  4  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents           1      2  3  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics                 1  1  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme      1    1    1  12  15  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura       1  1  1      1  4  
  Doctorat en Urbanisme      3        2  1  6  
  Total ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  -  -  6  1  3  -  3  22  35  
                       
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial      3  1      2  4  10  
  Doctorat en Enginyeria Òptica      3          4  7  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa      1    1      7  9  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada      2  2  2      12  18  
  Doctorat en Fotònica 82    4    2        88  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada      7  4      2  11  24  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia      4          6  10  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics    2              2  
  Total CIÈNCIES  82  2  24  7  5  -  4  44  168  
                       
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural          2        2  
  Doctorat en Ciències del Mar      2          3  5  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental      6    3      13  22  
  Doctorat en Enginyeria Civil      9  2  2  1  1  10  25  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció      11  3  1      10  25  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny      9  2  1      9  21  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport                2  2  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval      1            1  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural                1  1  
  Total ENGINYERIA CIVIL  -  -  38  7  9  1  1  48  104  
                       
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses                9  9  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió      10  3  1    1  25  40  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions      1          1  2  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials      4          22  26  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica      4  1      1  8  14  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics      2  1  2  1    16  22  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes                  -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica      5          11  16  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica      1    3    1  18  23  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants      1          7  8  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica      6    1  1  1  2  11  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera      1            1  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers      3  1      1  17  22  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient          1      3  4  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica      1          1  2  
  Doctorat en Sostenibilitat      1        2  19  22  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering    1              1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services    1            2  3  
  Total ENGINYERIA INDUSTRIAL  -  2  40  6  8  2  7  161  226  
                       
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors      6  5  4    1  19  35  
  Doctorat en Computació      2    1      7  10  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica      4  1  1    4  13  23  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica      1  2        2  5  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial                6  6  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions      15  8  4    2  22  51  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments    2              2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing    2              2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI    7            1  8  
  Total ENGINYERIA CIVIL  -  11  28  16  10  -  7  70  142  
  TOTAL  82  15  136  37  35  3  22  345  675  
  Dades a juliol de 2019