UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.4 Beques i ajuts als estudiants de doctorat

Descripció: Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat per tipologia
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                       
  Programa  Beca Doctorat ICFO   Beca Erasmus Mundus   Beca FI   Beca FPI   Beca FPU   Beca Tutoria Tesi   Beca UPC Recerca   Altres   Total   
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient          1      2  3  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny                  -  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica      1          4  5  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents           1      1  2  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics                   -  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme          1      12  13  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura       1  1  1      2  5  
  Doctorat en Urbanisme      2    1    2  4  9  
  Total ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  -  -  4  1  5  -  2  25  37  
                       
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial      2        1  3  6  
  Doctorat en Enginyeria Òptica      2          8  10  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa      1    1      13  15  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada      2  6  2      16  26  
  Doctorat en Fotònica 77    4    2        83  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada      6  5      2  11  24  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia      3          6  9  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics    10              10  
  Total CIÈNCIES  77  10  20  11  5  -  3  57  183  
                       
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural          1        1  
  Doctorat en Ciències del Mar      1  1  2      3  7  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental      5    3      15  23  
  Doctorat en Enginyeria Civil      2  3  3      9  17  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció      9  3  1      12  25  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny      7  4  3      28  42  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport                2  2  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval      1            1  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural                1  1  
  Total ENGINYERIA CIVIL  -  -  25  11  13  -  -  70  119  
                       
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses                7  7  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió      9  1  1      24  35  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions                1    
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials      1  1        17  19  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica      2  1  1      14  18  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics      1  4  2    1  16  24  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes                  -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica      4  1      1  12  18  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica      3  1  1      14  19  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants      1        1  6  8  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica      5    2      14  21  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera      1            1  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers      2  1        12  15  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient          1      3  4  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica      1  1        2  4  
  Doctorat en Sostenibilitat          1    2  19  22  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering    2            2  4  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services    1            2  3  
  Total ENGINYERIA INDUSTRIAL  -  3  30  11  9  -  5  165  222  
                       
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors      5  7  6  1    32  51  
  Doctorat en Computació      1  1  3      7  12  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica      5  1  1    2  14  23  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica      1  2        7  10  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial                3  3  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions      12  7  3  1    16  39  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments    3              3  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing    5              5  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI    11            1  12  
  Total ENGINYERIA CIVIL  -  19  24  18  13  2  2  80  158  
  TOTAL  77  32  103  52  45  2  12  397  719  
  Dades a abril de 2019