UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.4 Beques i ajuts als estudiants de doctorat

Descripció: Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat per tipologia
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                       
  Programa  Beca Doctorat ICFO   Beca Erasmus Mundus   Beca FI   Beca FPI   Beca FPIC   Beca FPU   Beca UPC Recerca   Altres   Total   
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient            1    6  7  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny                1  1  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica        1  1      7  9  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents                 2  2  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics       2  1        1  4  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme          1      9  10  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura       1          1  2  
  Doctorat en Urbanisme      1    1  1    3  6  
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial      2        1  1  4  
  Doctorat en Enginyeria Òptica      2        1  13  16  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa            1    15  16  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada      1  6  2  1    18  28  
  Doctorat en Fotònica 80    4      3      87  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada      4  3  1      8  16  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia      3        1  6  10  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics    12              12  
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural      3          2  5  
  Doctorat en Ciències del Mar      1  1    3    3  8  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental      7      4    19  30  
  Doctorat en Enginyeria Civil      7  3  1  2    15  28  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció      15  2  1  1    20  39  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny      9  6  3  3    34  55  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport        1        2  3  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval                  -  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural                2  2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)                1  1  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses                15  15  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió      15  4  2  3  1  25  50  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials      1  2      1  15  19  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica      2  1  1  2    13  19  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics      2  4  1  3    9  19  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes                  -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica      6  1      1  13  21  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica      3  1        14  18  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants      1  1        9  11  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica      6    1  2    16  25  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera            1      1  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers      3  3    2    16  24  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient        1    1    5  7  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica      2  1        3  6  
  Doctorat en Sostenibilitat            1  1  21  23  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering    1            5  6  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services                2  2  
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors      8  7  1  7  1  28  52  
  Doctorat en Computació      1  1    3  1  7  13  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica      8  4  3  3  3  13  34  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica      1  2        11  14  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial        1        2  3  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions      6  10  2  7  1  21  47  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing    4              4  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI    9              9  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments    11        1    1  13  
  TOTAL  80  37  127  68  22  56  13  453  856