UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.4 Beques i ajuts als estudiants de doctorat

Descripció: Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat per tipologia
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                     
  Programa  Beca Erasmus Mundus   Beca FI   Beca FPI   Beca FPIC   Beca FPU   Beca UPC Recerca   Altres   Total   
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  -  -  -  -  1  -  1  2  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  -  1  1  -  -  -  -  2  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents   -  -  -  -  -  -  -  -  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics   -  3  1  -  1  2  -  7  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  -  1  -  -  -  1  2  4  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   -  2  -  -  -  -  -  2  
  Doctorat en Urbanisme  -  3  -  -  2  -  -  5  
  CIÈNCIES                  
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -  -  -  -  -  2  -  2  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  -  1  -  1  -  3  1  6  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  -  1  1  2  -  -  -  4  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  -  4  4  6  -  4  -  18  
  Doctorat en Fotònica  -  2  -  -  4  -  -  6  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  -  4  2  3  -  5  1  15  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  -  1  -  -  -  1  2  4  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  15  -  -  -  -  -  -  15  
  ENGINYERIA CIVIL                  
  Doctorat en Anàlisi Estructural  -  3  -  1  -  3  -  7  
  Doctorat en Ciències del Mar  -  2  1  1  5  2  -  11  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  -  3  -  1  3  3  -  10  
  Doctorat en Enginyeria Civil  -  3  3  2  2  -  -  10  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  -  6  2  -  2  3  1  14  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  -  8  5  2  2  1  1  19  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  -  -  -  -  -  -  -  -  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                  
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  -  9  4  9  2  5  1  30  
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  -  3  2  2  -  2  -  9  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  -  2  2  -  3  4  -  11  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  -  3  4  2  2  4  -  15  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  -  4  1  -  -  4  1  10  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  -  1  1  1  -  -  1  4  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  -  1  1  -  -  3  1  6  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  7  -  -  2  -  5  14  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  -  -  -  -  1  -  -  1  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  -  1  2  -  3  1  -  7  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  -  1  1  1  1  3  1  8  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  -  -  1  -  -  2  -  3  
  Doctorat en Sostenibilitat  -  -  -  -  1  3  2  6  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering  -  -  -  -  -  -  -  -  
  ENGINYERIA DE LES TIC                  
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  -  9  6  3  9  12  6  45  
  Doctorat en Computació  -  3  1  3  2  -  1  10  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  -  7  4  3  3  8  1  26  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  -  2  -  1  -  1  -  4  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  -  1  1  -  -  1  -  3  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  -  3  8  7  6  5  1  30  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  10  -  -  -  -  -  -  10  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  8  -  -  -  1  1  2  12  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  4  -  -  -  -  -  -  4  
  TOTAL  37  105  60  51  58  90  32  433