UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.4 Beques i ajuts als estudiants de doctorat

Descripció: Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat per tipologia
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

                   
  Programa  Beca Erasmus Mundus   Beca FI   Beca FPI   Beca FPU   Beca UPC Recerca   Altres   Total   
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  -  -  -  1  -  -  1  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  -  -  -  -  -  -    
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  -  1  1  -  1  -  3  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents   -    -  -  -  -    
  Doctorat en Projectes Arquitectònics   -  3  -  -  3  -  6  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  -  1  -  -  -  1  2  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   -  2  -  -  1  -  3  
  Doctorat en Urbanisme  -  2  -  2  1  -  5  
  CIÈNCIES                
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -  -  -  -  1  -  1  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  -  -  -  -  2  -  2  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  -  -  1  -  1  -  2  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  -  4  2  1  6  1  14  
  Doctorat en Fotònica  -  2  -  1  1  -  4  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  -  2  6  -  5  -  13  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  -  1  -  -  4  1  6  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  14  -  -  -  -  -  14  
  ENGINYERIA CIVIL                
  Doctorat en Anàlisi Estructural  -  2    2  2  -  6  
  Doctorat en Ciències del Mar  -  3  3  3  3  -  12  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  -  4  1  2  4  -  11  
  Doctorat en Enginyeria Civil  -  3  2  4  1  -  10  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  -  5  1  2  4  2  14  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  -  8  4  2  2  1  17  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  -  -  1  -  -  -  1  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  -  -  -  -  1  -  1  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  -  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  -  -  -  -  -  -  -  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  -  -  -  1  1  -  2  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  -  6  2  4  8  -  20  
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  -  3  1  2  4  -  10  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  -  3  1  4  4  -  12  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  -  3  2  2  3  -  10  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  -  -  -  -  4  -  4  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  -  2  -  -  3  -  5  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  -  -  -  -  2  1  3  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  -  2  1  -  3  -  6  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  4  -  2  1  -  7  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  -  -  -  1  2  -  3  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  -  -  2  3  2  -  7  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  -  1  1  -  2  -  4  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  -  -  -  -  2  -  2  
  Doctorat en Sostenibilitat  -  -  -  1  3  -  4  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering  -  -  -  -  -  -  -  
  ENGINYERIA DE LES TIC                
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  1  7  3  8  11  4  34  
  Doctorat en Computació  -  4  -  5  1  -  10  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  -  3  5  4  9  1  22  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  -  1  1  -  -  -  2  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  -  1  -  -  1  -  2  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  -  2  3  6  4  -  15  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  3  -  -  -  -  -  3  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  3  -  -  1  -  -  4  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  7  -  -  -  -  -  7  
  TOTAL  28  85  44  64  113  12  346