UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.4 Beques i ajuts als estudiants de doctorat

Descripció: Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat per tipologia
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

                   
  Unitat responsable Programa de Doctorat Beca Erasmus Mundus Beca FI Beca FPI Beca FPU Beca UPC Recerca (1) Altres (2)  
  200 FME DOCTORAT EN MATEMÀTICA APLICADA                     -                 8                 7                 4               10                 -  
  250 ETSECCPB DOCTORAT EN ENGINYERIA CIVIL                     -                 2                 3                 7                 6                 1  
  300 EETAC DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL                     -                 -                 1                 -                 2                 -  
  340 EPSEVG ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS                    9                 -                 -                 -                 -                 -  
  480 IS.UPC DOCTORAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL                     -                 3                 1                 2                 7                 -  
  480 IS.UPC DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT, TECNOLOGIA I HUMANISME                     -                 -                 -                 -                 2                 -  
  701 AC DOCTORAT EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS                     -               11                 2               10               19               13  
  702 CMEM DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS                    1                 2                 2                 -                 -                 -  
  702 CMEM DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS                     -                 1                 -                 2                 4                 -  
  703 CA DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA                     -                 2                 -                 -                 2                 1  
  704 CA1 DOCTORAT EN ÀMBITS DE RECERCA EN L'ENERGIA I EL MEDI AMBIENT A L'ARQUITECTURA                     -                 1                 -                 -                 -                 -  
  704 CA1 DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA                     -                 3                 -                 -                 1                 -  
  704 CA1 DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME                     -                 2                 -                 -                 1                 -  
  706 EC DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ                     -                 6                 4                 2                 7                 2  
  707 ESAII DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ                     -                 5                 9                 4               11                 -  
  707 ESAII DOCTORAT EN ENGINYERIA BIOMÈDICA                     -                 4                 2                 2                 6                 -  
  708 ETCG DOCTORAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY                     -                 8                 7                 -                 4                 -  
  708 ETCG DOCTORAT EN ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL                     -                 -                 2                 -                 -                 -  
  709 EE DOCTORAT EN ENGINYERIA ELÈCTRICA                     -                 2                 2                 -                 6                 -  
  710 EEL DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA                     -                 5                 8                 3               13                 1  
  711 EHMA DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR                     -                 2               10                 2                 1                 -  
  713 EQ DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS                     -                 3                 5                 1                 3                 1  
  713 EQ DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS                     -                 4                 4                 3                 4                 -  
  714 ETP DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA                     -                 -                 1                 1                 2                 -  
  715 EIO DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA                     -                 1                 4                 -                 1                 -  
  717 EGE DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES                     -                 -                 -                 -                 5                 -  
  717 EGE DOCTORAT EN ENGINYERIA MULTIMEDIA                     -                 1                 -                 -                 -                 -  
  718 EGA2 DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY                     -                 -                 -                 -                 1                 -  
  720 FA DOCTORAT EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA                     -                 7                 9                 1                 8                 -  
  721 FEN DOCTORAT EN ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS                     -                 2                 1                 -                 6                 -  
  723 CS DOCTORAT EN COMPUTACIÓ                     -                 3                 1                 7                 3                 -  
  723 CS DOCTORAT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL                     -                 1                 2                 -                 2                 -  
  724 MMT DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA                     -                 5                 1                 1                 2                 -  
  729 MF DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA                     -                 1                 1                 -                 3                 -  
  731 OO DOCTORAT EN ENGINYERIA ÒPTICA                     -                 2                 1                 -                 2                 -  
  732 OE DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES                     -                 -                 -                 1                 1                 -  
  735 PA DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS                     -                 2                 -                 -                 3                 -  
  737 RMEE DOCTORAT EN ANÀLISI ESTRUCTURAL                     -                 2                 3                 2                 4                 -  
  739 TSC DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS                     -               15               16                 7                 9                 -  
  740 UOT DOCTORAT EN URBANISME                     -                 5                 -                 1                 1                 -  
  741 EMRN DOCTORAT EN RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT                     -                 1                 2                 -                 2                 -  
  742 CEN DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA NÀUTIQUES                     -                 -                 -                 -                 1                 -  
  744 ET DOCTORAT EN ENGINYERIA TELEMÀTICA                     -                 4                 3                 1                 1                 -  
  745 EAB DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA                     -                 1                 1                 -                 4                 -  
  747 ESSI ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE                    2                 -                 -                 1                 -                 -  
  893 ICFO DOCTORAT EN FOTÒNICA                     -                 4                 9                 3               36                 1  
  893 ICFO ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE PROGRAM EUROPHOTONICS, IN PHOTONICS ENGINEERING, NANOPHOTONICS AND BIOPHOTONICS                  16                 -                 -                 -                 -                 -  
  TOTAL 28 131 124 68 206 20  
  (1) Inclou les beque de l'ICFO, FPI-UPC i FPU-UPC              
  (2) Inclou els ajuts per convenis amb altres universitats i altres ajuts rebuts per part de tercers