UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.2 Estudiantat UPC que participa en un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

TOTAL UPC  (centres propis i adscrits)                                                  
    Programa mobilitat Est outgoing                                              
 
  Convenis bilaterals 290                                                
    ERASMUS + (estudis) 992                                                
    ERASMUS + (Pràctiques) 30                                                
    SICUE-SÈNECA 21                                                
    Altres programes 20                                                
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
    País ALEMANYA ARGENTINA AUSTRÀLIA ÀUSTRIA BÈLGICA BRASIL CANADÀ COREA, REPÚBLICA DE CROÀCIA DINAMARCA ESLOVÀQUIA ESLOVÈNIA ESPANYA ESTATS UNITS D'AMÈRICA ESTÒNIA FINLÀNDIA FRANÇA GRÈCIA HONGRIA ÍNDIA IRLANDA ITÀLIA JAPÓ LETÒNIA LITUÀNIA
    Nre Estudiantat 182 7 6 31 49 19 20 4 6 36 11 12 21 55 8 38 171 2 10 1 19 136     9
                                                       
                                                       
                                                   
   
  País  Programa Mobilitat  200 
FME 
205
ESEIAAT 
210 
ETSAB 
230
ETSETB 
240 
ETSEIB 
250 
ETSECCPB 
270 
FIB 
280 
FNB 
290 
ETSAV 
300 
EETAC 
310
EPSEB 
330 
EPSEM 
340 
EPSEVG 
370 
FOOT 
390 
ESAB 
480 
IS.UPC 
801
EUNCET 
802
EAE 
804
CITM 
820 EUETIB  860
EEI 
Total   
  Alemanya ALTRES PROGRAMES DE PRÀCTIQUES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  
  CONVENIS BILATERALS  -  -  -  1  10  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  -  35  13  8  25  8  10  1  6  7  1  3  3  -  -  2  4  5  -  23  -  154  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  2  1  1  4  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  13  
  Total  -  37  14  10  39  8  12  1  7  9  1  3  3  -  -  2  4  5  -  27  -  182  
  Argentina CONVENIS BILATERALS  -  2  2  -  -  -  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Total  -  2  2  -  -  -  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Austràlia ALTRES PROGRAMES DE PRÀCTIQUES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  CONVENIS BILATERALS  -  -  4  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Total  -  -  4  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
  Àustria CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  -  3  2  4  9  -  2  -  1  1  -  4  1  -  2  -  -  -  1  -  -  30  
  Total  -  3  2  4  10  -  2  -  1  1  -  4  1  -  2  -  -  -  1  -  -  31  
  Bèlgica ERASMUS + (ESTUDIS)  -  6  2  -  10  14  -  5  1  1  -  3  4  -  1  -  -  -  -  1  -  48  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  6  2  -  11  14  -  5  1  1  -  3  4  -  1  -  -  -  -  1  -  49  
  Brasil ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  CONVENIS BILATERALS  -  -  6  -  -  -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  
  Total  -  -  6  -  1  2  -  -  9  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  19  
  Canadà CONVENIS BILATERALS  -  -  2  4  7  2  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  20  
  Total  -  -  2  4  7  2  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  20  
  Corea del Sud CONVENIS BILATERALS  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  4  
  Total  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  4  
  Croàcia ERASMUS + (ESTUDIS)  -  2  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  6  
  Total  -  2  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  6  
  Dinamarca CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  -  2  -  2  7  11  1  -  -  -  4  2  -  -  -  -  -  -  -  4  -  33  
  Total  -  2  -  2  10  11  1  -  -  -  4  2  -  -  -  -  -  -  -  4  -  36  
  Eslovàquia CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  10  
  Total  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  7  -  11  
  Eslovènia ERASMUS + (ESTUDIS)  -  1  2  -  2  2  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  12  
  Total  -  1  2  -  2  2  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  12  
  Espanya SICUE-SÈNECA  2  3  4  -  -  -  -  2  4  2  -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  -  21  
  Total  2  3  4  -  -  -  -  2  4  2  -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  -  21  
  Estats Units d'Amèrica ALTRES PROGRAMES DE PRÀCTIQUES  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  
  CONVENIS BILATERALS  -  6  7  19  5  6  -  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  52  
  Total  -  6  7  19  5  6  2  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  -  55  
  Estònia ERASMUS + (ESTUDIS)  -  2  -  -  -  -  -  -  -  2  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Total  -  2  -  -  -  -  -  -  -  2  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Finlàndia CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  -  10  1  2  6  2  1  1  1  1  -  -  3  5  -  -  -  1  -  3  -  37  
  Total  -  10  1  2  6  2  1  1  2  1  -  -  3  5  -  -  -  1  -  3  -  38  
  França ALTRES PROGRAMES DE PRÀCTIQUES  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  CONVENIS BILATERALS  -  1  -  1  16  11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  30  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  1  14  17  7  38  32  3  -  2  6  -  -  -  -  -  -  2  6  -  7  -  135  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  3  
  Total  1  15  17  8  54  44  4  -  2  8  -  -  -  -  -  -  2  6  -  10  -  171  
  Grècia ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Hongria ERASMUS + (ESTUDIS)  -  4  2  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  10  
  Total  -  4  2  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  10  
  Índia ALTRES PROGRAMES DE PRÀCTIQUES  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Irlanda ERASMUS + (ESTUDIS)  -  2  1  2  -  4  2  -  2  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  3  -  19  
  Total  -  2  1  2  -  4  2  -  2  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  3  -  19  
  Itàlia CONVENIS BILATERALS  -  2  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  4  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  1  23  23  4  14  23  3  2  12  7  1  -  1  1  -  -  1  1  -  15  -  132  
  Total  1  25  23  4  14  23  3  2  13  7  1  -  1  1  -  -  1  1  -  16  -  136  
  Japó CONVENIS BILATERALS  -  4  2  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Total  -  4  2  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Letònia ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Lituània ERASMUS + (ESTUDIS)  -  1  2  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  9  
  Total  -  1  2  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  9  
  Mèxic ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ALTRES PROGRAMES DE PRÀCTIQUES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  CONVENIS BILATERALS  -  1  3  1  -  -  -  -  -  3  1  -  2  -  -  -  -  -  -  5  -  16  
  Total  -  1  3  1  1  -  -  -  -  3  1  -  2  -  -  -  -  -  -  6  -  18  
  Noruega ERASMUS + (ESTUDIS)  -  3  6  -  3  4  1  4  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  13  -  38  
  Total  -  3  6  -  3  4  1  4  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  13  -  38  
  Països Baixos ERASMUS + (ESTUDIS)  -  3  3  -  12  5  5  -  4  -  -  -  5  -  -  -  5  3  -  2  -  47  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Total  -  4  3  1  13  5  5  -  4  -  -  -  5  -  -  -  5  3  -  2  -  50  
  Perú ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Polònia CONVENIS BILATERALS  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1      
  ERASMUS + (ESTUDIS)  -  14  3  2  2  2  6  7  -  -  -  2  3  -  1  -  1  2  -  4  -  49      
  Total  -  14  3  3  2  2  6  7  -  -  -  2  3  -  1  -  1  2  -  4  -  50      
  Portugal CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  2  3  5  -  3  13  1  -  5  -  -  -  3  1  1  -  -  -  -  4  -  41  
  Total  2  3  5  -  3  13  1  -  6  -  -  -  3  1  1  -  -  -  -  4  -  42  
  Qatar ALTRES PROGRAMES DE PRÀCTIQUES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Regne Unit CONVENIS BILATERALS  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  4  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  1  19  1  2  4  22  5  2  3  -  3  -  4  1  -  -  -  8  2  -  -  77  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  5  
  Total  1  21  2  4  4  22  7  2  3  -  3  -  4  1  -  -  -  9  2  1  -  86  
  Rep. Txeca CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  1  1  2  3  -  10  4  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23  
  Total  1  1  2  3  -  10  4  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  24  
  Romania ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  2  -  7  
  Total  -  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  2  -  7  
  Suècia ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  CONVENIS BILATERALS  -  -  -  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  -  4  3  8  18  4  6  1  6  1  2  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  56  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Total  -  4  3  12  21  4  6  1  7  1  2  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  64  
  Suïssa CONVENIS BILATERALS  2  2  8  6  8  3  3  -  4  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38  
  Total  2  2  8  6  8  3  3  -  4  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38  
  Taiwan CONVENIS BILATERALS  -  5  -  -  2  -  -  -  -  2  -  -  2  -  -  -  2  -  -  -  -  13  
  Total  -  5  -  -  2  -  -  -  -  2  -  -  2  -  -  -  2  -  -  -  -  13  
  Turquia ERASMUS + (ESTUDIS)  -  1  1  -  2  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  9  
  Total  -  1  1  -  2  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  9  
  Uruguai CONVENIS BILATERALS  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Total  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Vietnam ALTRES PROGRAMES  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Xile CONVENIS BILATERALS  -  -  5  2  -  -  -  -  2  -  12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  
  Total  -  -  5  2  -  -  -  -  2  -  12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  
  Xina CONVENIS BILATERALS  -  2  6  -  3  9  -  -  1  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  25  
  Total  -  2  6  -  3  9  -  -  1  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  25  
  Total  10  186  147  91  223  198  64  26  79  47  33  22  39  8  6  4  18  29  3  120  -  1.353