UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.1 Estudiantat rebut mitjançant un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

TOTAL UPC (centres propis i adscrits)
   
Tipus programa % Estudiants incoming Total
ALTRES PROGRAMES 2,2% 31
CINDA 2,1% 29
CONVENIS BILATERALS 20,4% 282
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT 0,7% 9
ERASMUS + ESTUDIS 71,2% 982
ERASMUS + PRACTIQUES 0,1% 1
SICUE-SENECA 3,3% 46
  100,0% 1380
  2760
                                             
  Pais  Programa Mobilitat  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295   EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  802
EAE 
Total   
  Alemanya ERASMUS ESTUDIS  7  27  8  15  44  24  24    7  16  4      4    1      181  
  Total  7  27  8  15  44  24  24  -  7  16  4  -  -  4  -  1  -  -  181  
  Argentina ALTRES PROGRAMES          3  4  1                        8  
  CONVENIS BILATERALS    7  4  2  6    1      6    2        2      30  
  ERASMUS ESTUDIS          1                            1  
  Total  -  7  4  2  10  4  2  -  -  6  -  2  -  -  -  2  -  -  39  
  Austràlia CONVENIS BILATERALS      2                                2  
  Total  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Àustria ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT                                    1  1  
  ERASMUS ESTUDIS    4    3  2  1  3    2                    15  
  Total  -  4  -  3  2  1  3  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  1  16  
  Bèlgica ERASMUS ESTUDIS    3  3    4  3  2    1      3    2  1        22  
  Total  -  3  3  -  4  3  2  -  1  -  -  3  -  2  1  -  -  -  22  
  Bolívia CINDA        1      1      2              4    8  
  CONVENIS BILATERALS                                  2    2  
  Total  -  -  -  1  -  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  6  -  10  
  Brasil CONVENIS BILATERALS      7            9                    16  
  ERASMUS ESTUDIS                  1                    1  
  Total  -  -  7  -  -  -  -  -  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17  
  Bulgària ERASMUS ESTUDIS              2                        2  
  Total  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Canadà CONVENIS BILATERALS      2    1          2                  5  
  Total  -  -  2  -  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Colòmbia ALTRES PROGRAMES          3  3                          6  
  CINDA                    5              3    8  
  CONVENIS BILATERALS          2  1        9              1    13  
  Total  -  -  -  -  5  4  -  -  -  14  -  -  -  -  -  -  4  -  27  
  Corea del Sud CONVENIS BILATERALS    3  1  1    1                      3    9  
  ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT          2                            2  
  Total  -  3  1  1  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  11  
  Croàcia ERASMUS ESTUDIS    3      3    2                        8  
incoming ERASMUS PRACTIQUES              1                        1  
  Total  -  3  -  -  3  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  
  Dinamarca ERASMUS ESTUDIS    1      4  3  2    1      8              19  
  Total  -  1  -  -  4  3  2  -  1  -  -  8  -  -  -  -  -  -  19  
  Eslovàquia ERASMUS ESTUDIS        2      2      1                  5  
  Total  -  -  -  2  -  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Eslovènia ERASMUS ESTUDIS      1  1      1                        3  
  Total  -  -  1  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Espanya ERASMUS ESTUDIS        1                              1  
  SICUE-SENECA  1  7  10  4  5    7    7  4        1          46  
  Total  1  7  10  5  5  -  7  -  7  4  -  -  -  1  -  -  -  -  47  
  Estats Units d'Amèrica CONVENIS BILATERALS      6        1    39          2          48  
  Total  -  -  6  -  -  -  1  -  39  -  -  -  -  2  -  -  -  -  48  
  Estònia ERASMUS ESTUDIS    3      2    2        1  3              11  
  Total  -  3  -  -  2  -  2  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  11  
  Finlàndia ERASMUS ESTUDIS          2  1        2    3      4    1    13  
  Total  -  -  -  -  2  1  -  -  -  2  -  3  -  -  4  -  1  -  13  
  França ERASMUS ESTUDIS  5    13  15  46  23  14    7  30  11      5          169  
  Total  5  -  13  15  46  23  14  -  7  30  11  -  -  5  -  -  -  -  169  
  Grècia ERASMUS ESTUDIS    3  1  2  1  2      2    6            2    19  
  Total  -  3  1  2  1  2  -  -  2  -  6  -  -  -  -  -  2  -  19  
  Hongria ERASMUS ESTUDIS    5    2    3  1        1                12  
  Total  -  5  -  2  -  3  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  12  
  Índia CONVENIS BILATERALS    1    6  5    3      2                  17  
  ERASMUS ESTUDIS    4                                  4  
  Total  -  5  -  6  5  -  3  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  21  
  Irlanda ALTRES PROGRAMES    1                                  1  
  ERASMUS ESTUDIS            1  1              2          4  
  Total  -  1  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  5  
  Itàlia ERASMUS ESTUDIS  9  33  17  15  25  21  11    20  44  3  6  5  3  2  2  1    217  
  Total  9  33  17  15  25  21  11  -  20  44  3  6  5  3  2  2  1  -  217  
  Japó CONVENIS BILATERALS      2    2  2                          6  
  Total  -  -  2  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
  Kazakhstan CONVENIS BILATERALS                    2                  2  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Letònia ERASMUS ESTUDIS          1                            1  
  Total  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Lituània ERASMUS ESTUDIS    3  2        1      2                  8  
  Total  -  3  2  -  -  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Malàisia CONVENIS BILATERALS                      2                2  
  ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT            1                          1  
  ERASMUS ESTUDIS    1                                  1  
  Total  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Marroc ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT                    3                  3  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Mèxic ALTRES PROGRAMES          3          5                  8  
  CINDA                    1                  1  
  CONVENIS BILATERALS    13  4    3    2    3  2  1  20    1          49  
  Total  -  13  4  -  6  -  2  -  3  8  1  20  -  1  -  -  -  -  58  
  Noruega ERASMUS ESTUDIS  3    4    10    3    2  5                  27  
  Total  3  -  4  -  10  -  3  -  2  5  -  -  -  -  -  -  -  -  27  
  Països Baixos ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT                            1          1  
  ERASMUS ESTUDIS  1  4  4  1  8  1  6      2        3      4    34  
  Total  1  4  4  1  8  1  6  -  -  2  -  -  -  4  -  -  4  -  35  
  Panamà ALTRES PROGRAMES                    1                  1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Perú CINDA            1  2      6                  9  
  CONVENIS BILATERALS              1                        1  
  Total  -  -  -  -  -  1  3  -  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  10  
  Polònia ERASMUS ESTUDIS  2  3  1  9  6  7  10  1  1  3  1  6    1          51  
  Total  2  3  1  9  6  7  10  1  1  3  1  6  -  1  -  -  -  -  51  
  Portugal ERASMUS ESTUDIS    10  3  5  14  6  4    3  1    2          1    49  
  Total  -  10  3  5  14  6  4  -  3  1  -  2  -  -  -  -  1  -  49  
  Regne Unit ALTRES PROGRAMES    1        1          1                3  
  CONVENIS BILATERALS                            1        1  2  
  ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT                            1          1  
  ERASMUS ESTUDIS      2      1      2      2    3          10  
  Total  -  1  2  -  -  2  -  -  2  -  1  2  -  5  -  -  -  1  16  
  República Txeca ERASMUS ESTUDIS  5  1    4  3  2  3    2    1                21  
  Total  5  1  -  4  3  2  3  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  21  
  Romania ERASMUS ESTUDIS    1  2        1    1          3          8  
  Total  -  1  2  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  3  -  -  -  -  8  
  Rússia CONVENIS BILATERALS              3                        3  
  Total  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Síria ERASMUS ESTUDIS              1                        1  
  Total  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Suècia ALTRES PROGRAMES              1                        1  
  ERASMUS ESTUDIS  2  3  1  2  10  8  5    1  1                  33  
  Total  2  3  1  2  10  8  6  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  34  
  Suïssa CONVENIS BILATERALS      10    2  1  1    2                    16  
  ERASMUS ESTUDIS  1  1                                  2  
  Total  1  1  10  -  2  1  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  18  
  Taiwan CONVENIS BILATERALS                        1          2    3  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  3  
  Turquia ERASMUS ESTUDIS    10    3  7          2  3    2            27  
  Total  -  10  -  3  7  -  -  -  -  2  3  -  2  -  -  -  -  -  27  
  Uruguai CONVENIS BILATERALS      2        1                        3  
  Total  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Xile ALTRES PROGRAMES            3                          3  
  CINDA            2            1              3  
  CONVENIS BILATERALS    1  5  1          1      1  2          1  12  
  Total  -  1  5  1  -  5  -  -  1  -  -  2  2  -  -  -  -  1  18  
  Xina CONVENIS BILATERALS    5  6  2  1  4  4    1  1  1  16              41  
  ERASMUS ESTUDIS    1                                  1  
  Total  -  6  6  2  1  4  4  -  1  1  1  16  -  -  -  -  -  -  42  
  Xipre ERASMUS ESTUDIS              1                        1  
  Total  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  36  163  123  97  231  131  132  1  115  160  36  74  9  33  7  5  24  3  1.380  
  Dades provisionals a juny de 2019