UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.1 Estudiantat rebut mitjançant un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

TOTAL UPC (centres propis i adscrits)
   
Tipus programa Estud incoming
CINDA 1,2% 17
Convenis bilaterals 17,3% 250
ERASMUS + (Estudis) 71,5% 1030
ERASMUS + (Pràctiques) 0,6% 9
ERASMUS MUNDUS 0,1% 1
SICUE-SÈNECA 3,5% 51
Altres programes 1,7% 24
Visitant 2,8% 40
ERASMUS + (Altres Programes de Màster i Doctorat) 1,3% 19
1441
País  Programa Mobilitat  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295   EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  804
CITM 
860       EEI  Total 
ALBÀNIA ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
TOTAL  -  -  -  7  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10
ALEMANYA ERASMUS + (ESTUDIS)  11  24  12  13  44  29  21  -  8  13  3  -  1  3  -  -  3  -  - 185
TOTAL  11  24  12  13  44  29  21  -  8  13  3  -  1  3  -  -  3  -  -  185
ARGENTINA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  -  2  5  -  22  -  1  -  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  - 36
Visitant  -  -  6  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9
TOTAL  -  2  11  -  23  2  1  -  -  8  -  -  -  -  -  -  -  -  - 47
AUSTRÀLIA CONVENIS BILATERALS  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
ÀUSTRIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  7  3  -  9  1  3  -  2  -  -  -  1  2  -  -  -  -  - 28
TOTAL  -  7  3  -  9  1  3  -  2  -  -  -  1  2  -  -  -  -  - 28
BÈLGICA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  - 1
ERASMUS + (ESTUDIS)  2  4  3  3  1  3  3  2  -  1  -  -  -  2  -  2  -  -  - 26
TOTAL  2  4  3  3  1  3  3  2  -  1  -  -  -  3  -  2  -  -  - 27
BOLÍVIA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1
CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  - 4
Visitant  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  4  -  - 6
BÒSNIA I HERCEGOVINA CONVENIS BILATERALS  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 incoming
TOTAL  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
BRASIL ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 3
CONVENIS BILATERALS  -  -  8  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  1  -  -  - 14
TOTAL  -  -  8  -  -  2  -  -  5  -  -  1  -  -  -  1  -  -  - 17
BULGÀRIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
TOTAL  -  -  -  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
CANADÀ CONVENIS BILATERALS  -  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  2  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
COLÒMBIA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
CINDA  -  -  -  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  4  -  - 7
CONVENIS BILATERALS  -  -  1  -  -  -  -  -  -  15  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16
TOTAL  -  -  1  -  4  2  -  -  -  16  -  -  -  -  -  -  4  -  - 27
COREA, REPÚBLICA DE CONVENIS BILATERALS  -  3  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  3  2  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
CROÀCIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  3  -  -  1  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
TOTAL  -  3  -  -  1  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
DINAMARCA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  1  -  -  -  6  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  - 10
TOTAL  -  1  -  -  -  6  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  - 10
EQUADOR CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
Visitant  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
ESLOVÀQUIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  1  -  2  3  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10
TOTAL  -  -  -  1  -  2  3  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10
ESLOVÈNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
TOTAL  -  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
ESPANYA SICUE0SÈNECA  1  5  12  -  5  -  3  -  11  11  -  -  -  -  2  1  -  -  - 51
Visitant  -  -  1  -  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  3  -  12  -  - 19
TOTAL  1  5  13  -  6  -  4  -  11  12  -  -  -  -  5  1  12  -  - 70
ESTATS UNITS D'AMÈRICA CONVENIS BILATERALS  -  -  2  -  -  -  3  -  30  -  -  -  -  2  -  -  -  -  - 37
Visitant  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  3  -  -  -  3  -  30  -  -  -  -  2  -  -  -  -  - 38
ESTÒNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  2  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 5
TOTAL  -  -  -  -  2  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 5
FINLÀNDIA ERASMUS + (ESTUDIS)  1  4  2  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  1  -  - 13
TOTAL  1  4  2  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  1  -  - 13
FRANÇA ERASMUS + (ESTUDIS)  3  17  11  18  48  19  16  -  6  31  2  -  -  2  -  -  1  -  - 174
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  3  17  11  19  48  19  17  -  6  31  2  -  -  2  -  -  1  -  - 176
GRÈCIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  6  1  3  -  -  2  -  4  -  2  -  -  -  -  -  3  -  - 21
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  - 2
TOTAL  -  6  1  3  -  -  2  -  4  -  2  -  -  -  -  -  5  -  - 23
HONGRIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  2  -  1  -  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
TOTAL  -  2  -  1  -  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
ÍNDIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  6  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  5  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6
TOTAL  -  -  -  5  6  -  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15
IRLANDA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  - 4
TOTAL  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  - 4
ITÀLIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  - 1
ERASMUS + (ESTUDIS)  6  28  21  10  38  30  23  -  19  22  4  4  -  1  -  3  2  -  1 212
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  - 3
Visitant  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  6  28  21  11  38  30  23  -  19  22  4  8  -  2  -  3  2  -  1 218
JAPÓ CONVENIS BILATERALS  -  1  3  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8
Visitant  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  1  5  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10
LITUÀNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  5  -  -  3  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  - 10
TOTAL  -  5  -  -  3  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  - 10
MALÀISIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  - 1
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)  -  4  -  2  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  4  -  4  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  - 10
MARROC ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
MÈXIC ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  4  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6
CONVENIS BILATERALS  -  3  4  -  2  -  2  -  3  9  -  13  -  1  -  -  -  -  - 37
Visitant  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  - 5
TOTAL  -  3  6  -  6  -  2  -  3  11  -  16  -  1  -  -  -  -  - 48
NORUEGA ERASMUS + (ESTUDIS)  3  -  6  1  7  -  3  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22
TOTAL  3  -  6  1  7  -  3  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22
PAÏSOS BAIXOS ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  - 1
ERASMUS + (ESTUDIS)  2  1  1  1  11  2  1  -  -  5  -  -  -  4  -  -  3  -  - 31
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  - 2
TOTAL  2  1  1  1  11  2  1  -  -  5  -  -  -  6  -  -  4  -  - 34
PERÚ ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1
CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
TOTAL  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  - 5
POLÒNIA ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  13  3  10  7  5  10  3  1  3  -  3  -  4  -  -  1  -  - 63
TOTAL  -  13  3  10  7  5  10  5  1  3  -  3  -  4  -  -  1  -  - 65
PORTUGAL ERASMUS + (ESTUDIS)  -  11  6  1  13  7  2  -  6  8  3  2  -  1  -  -  2  1  - 63
ERASMUS MUNDUS  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  11  6  2  13  7  2  -  6  8  3  2  -  1  -  -  2  1  - 64
REGNE UNIT ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  1  -  -  2  2  -  1  -  -  4  -  -  -  -  - 10
TOTAL  -  -  -  -  1  -  -  2  2  -  1  -  -  4  -  -  -  -  - 10
ROMANIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  2  2  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  3  -  -  -  -  - 9
TOTAL  -  2  2  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  3  -  -  -  -  - 9
RÚSSIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
SUÈCIA ERASMUS + (ESTUDIS)  1  1  4  1  15  5  4  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 35
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0
  TOTAL  1  1  4  1  15  5  4  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  35
SUÏSSA CONVENIS BILATERALS  2  -  9  -  3  3  1  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  4  2  17  2  33  13  10  -  11  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 93
TAIWAN CONVENIS BILATERALS  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  4  -  - 8
TOTAL  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  4  -  - 8
TURQUIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  20  2  2  7  -  -  3  1  1  1  -  -  -  -  1  -  -  - 38
TOTAL  -  20  2  2  7  -  -  3  1  1  1  -  -  -  -  1  -  -  - 38
TXECA, REPÚBLICA ERASMUS + (ESTUDIS)  3  6  2  4  1  1  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21
TOTAL  3  6  2  4  1  1  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21
URUGUAI CONVENIS BILATERALS  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
VENEÇUELA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
CINDA  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  -  -  -  7  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8
XILE ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
CINDA  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  -  1  3  -  -  -  1  -  3  -  -  2  -  2  -  -  -  1  - 13
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  1  3  -  4  -  1  -  4  -  -  2  -  2  -  -  -  1  - 18
XINA CONVENIS BILATERALS  -  4  8  -  2  3  3  -  -  7  -  1  -  -  -  -  -  -  - 28
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
TOTAL  -  7  8  -  2  3  3  -  -  7  -  1  -  -  -  -  -  -  - 31
Total  37  186  164  100  305  142  131  12  123  151  21  37  2  38  5  11  43  2  1  1.511
Dades a desembre de 2017