UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.1 Estudiantat rebut mitjançant un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

TOTAL UPC  (Centres propis i centres adscrits)
                                                   
                                                   
  Tipus programa Estud incoming                                              
  CINDA 15                                              
  Convenis bilaterals 263                                              
  ERASMUS + (Estudis) 907                                              
  ERASMUS + (Pràctiques) 3                                              
  ERASMUS ESTUDIS 10                                              
  SICUE-SÈNECA 42                                              
  Altres programes 133                                              
                                                   
                                                   
  NOM ALEMANYA ARGENTINA AUSTRÀLIA ÀUSTRIA BÈLGICA BOLÍVIA BRASIL BULGÀRIA CANADÀ COLÒMBIA COREA, REPÚBLICA DE CROÀCIA DINAMARCA EQUADOR ESLOVÀQUIA ESLOVÈNIA ESPANYA ESTATS UNITS D'AMÈRICA ESTÒNIA FILIPINES FINLÀNDIA FRANÇA GRÈCIA HONGRIA
  incoming 173 28 1 27 27 5 58 5 3 19 4 5 5 1 7 7 69 46 4 1 13 148   6
                                                   
                                                   
                                                 
  País  Programa Mobilitat  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
480
IS.UPC 
702
CMEM 
801
EUNCET 
804
CITM 
820
EUETIB 
Total   
  ALEMANYA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  2  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  8  34  9  13  38  23  21  -  6  2  -  -  2  -  -  2  -  2  -  11  171  
  TOTAL  8  34  9  13  38  23  21  -  6  2  -  -  2  -  -  2  2  2  -  11  173  
  ARGENTINA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  CONVENIS BILATERALS  -  1  2  -  17  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  26  
  TOTAL  -  1  2  -  19  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  28  
  AUSTRÀLIA CONVENIS BILATERALS  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ÀUSTRIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  1  2  2  8  2  5  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  4  27  
  TOTAL  -  1  2  2  8  2  5  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  4  27  
  BÈLGICA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  3  2  -  3  3  2  3  3  1  -  -  3  -  2  -  -  -  -  -  25  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   ERASMUS ESTUDIS   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  3  2  -  3  3  2  3  5  1  -  -  3  -  2  -  -  -  -  -  27  
  BOLÍVIA CINDA  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  3  
  CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  TOTAL  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  2  -  -  5  
  BRASIL CIÈNCIA SENSE FRONTERES  -  12  6  -  4  7  1  -  -  -  5  -  3  -  -  1  -  -  -  -  39  
  CONVENIS BILATERALS  -  3  4  -  -  -  -  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13  
  ALTRES PROGRAMES  -  1  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  6  
  TOTAL  -  16  14  -  4  7  1  -  6  -  5  -  3  -  -  1  -  1  -  -  58  
  BULGÀRIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  5  
  TOTAL  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  5  
  CANADÀ CONVENIS BILATERALS      1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  
  TOTAL  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  
  COLÒMBIA ALTRES PROGRAMES  -  -  1  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  6  
  CINDA  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  CONVENIS BILATERALS  -  6  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  11  
  TOTAL  -  6  2  3  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  3  19  
  COREA, REPÚBLICA DE CONVENIS BILATERALS  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  4  
  TOTAL  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  4  
  CROÀCIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  5  
  TOTAL  -  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  5  
  DINAMARCA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
   ERASMUS ESTUDIS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  -  -  1  1  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  EQUADOR ALTRES PROGRAMES  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ESLOVÀQUIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  2  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
   ERASMUS ESTUDIS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  -  -  2  -  -  4  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  ESLOVÈNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  2  1  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
     -  -  2  1  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  ESPANYA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  SICUE-SÈNECA  -  4  11  2  6  -  2  -  11  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  3  42  
  ALTRES PROGRAMES  -  -  2  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  15  -  2  26  
  TOTAL  -  4  13  7  7  -  2  -  11  1  -  -  -  1  3  -  -  15  -  5  69  
  ESTATS UNITS D'AMÈRICA CONVENIS BILATERALS  -  -  4  -  -  -  2  -  29  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  36  
  ALTRES PROGRAMES  -  -  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  10  
  TOTAL  -  -  13  -  -  -  2  -  29  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  46  
  ESTÒNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  4  
  TOTAL  -  -  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  4  
  FILIPINES ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  FINLÀNDIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  3  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  1  -  3  13  
  TOTAL  -  3  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  1  -  3  13  
  FRANÇA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  4  12  17  13  52  17  10  -  7  -  1  -  2  -  -  -  -  2  -  6  143  
   ERASMUS ESTUDIS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  4  
  TOTAL  4  12  17  13  52  17  10  -  7  -  1  -  2  -  -  -  1  2  -  10  148  
  GRÈCIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  5  1  3  2  -  -  -  4  3  -  -  -  -  1  -  -  5  -  -  24  
  TOTAL  -  5  1  3  2  -  -  -  4  3  -  -  -  -  1  -  -  5  -  -  24  
  HONGRIA ERASMUS + (ESTUDIS)    3  -  -  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
  TOTAL  -  3  -  -  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
  ÍNDIA CONVENIS BILATERALS  -  3  -  4  6  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  18  
  TOTAL  -  3  -  4  6  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  18  
  INDONÈSIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  IRLANDA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  4  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  4  
  ITÀLIA ERASMUS + (ESTUDIS)  7  25  20  23  33  25  12  1  18  3  3  1  1  -  3  -  -  1  -  9  185  
  ERASMUS ESTUDIS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ALTRES PROGRAMES  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  7  25  21  23  33  25  12  1  18  3  4  1  1  -  3  -  -  1  -  9  187  
  JAPÓ CONVENIS BILATERALS  -  -  1  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  TOTAL  -  -  1  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  LETÒNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  LITUÀNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  TOTAL  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  MALÀISIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  MÈXIC ALTRES PROGRAMES  -  4  12  1  4  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  23  
  AMERICA LLATINA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  CINDA  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  
  CONVENIS BILATERALS  -  4  3  1  3  -  8  -  2  -  14  -  6  -  -  -  -  -  1  10  52  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  TOTAL  -  8  15  3  7  1  8  -  2  -  14  -  6  -  -  -  -  -  1  14  79  
  NORUEGA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  3  6  -  4  3  3  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  20  
  TOTAL  -  3  6  -  4  3  3  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  20  
  PAÏSOS BAIXOS ERASMUS + (ESTUDIS)  -  1  -  1  7  1  1  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  2  -  5  20  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  1  -  1  7  1  1  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  2  -  5  21  
  PERÚ ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  CINDA  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  CONVENIS BILATERALS  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  TOTAL  -  -  -  5  1  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  POLÒNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  2  5  2  3  15  3  8  4  2  5  4  -  3  -  3  -  -  3  1  -  63  
  ERASMUS ESTUDIS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  TOTAL  2  5  2  3  15  3  8  4  2  5  6  -  3  -  3  -  -  3  1  -  65  
  PORTUGAL ERASMUS + (ESTUDIS)  3  4  6  3  14  5  4  -  3  4  3  -  -  1  -  -  -  3  1  3  57  
  TOTAL  3  4  6  3  14  5  4  -  3  4  3  -  -  1  -  -  -  3  1  3  57  
  REGNE UNIT ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  6  -  -  2  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  11  
  TOTAL  -  -  -  -  -  6  -  -  2  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  11  
  ROMANIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  2  -  2  2  3  -  1  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  1  14  
  TOTAL  -  -  2  -  2  2  3  -  1  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  1  14  
  RÚSSIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  SUÈCIA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  1  1  2  2  12  1  12  1  2  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  36  
  TOTAL  1  1  2  2  12  1  12  1  2  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  37  
  SUÏSSA CONVENIS BILATERALS  -  -  9  -  5  5  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ALTRES PROGRAMES  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  TOTAL  -  -  11  -  5  6  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  24  
  TAIWAN CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  2  -  -  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  6  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  2  -  -  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  6  
  TURQUIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  9  1  2  11  -  1  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  9  36  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  9  1  3  11  -  1  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  9  37  
  TXECA, REPÚBLICA ERASMUS + (ESTUDIS)  4  1  2  2  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  TOTAL  4  1  2  2  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  URUGUAI CONVENIS BILATERALS  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  VENEÇUELA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  
  CONVENIS BILATERALS  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  TOTAL  -  -  -  1  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  8  
  VIETNAM CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  XILE ALTRES PROGRAMES  -  -  1  -  5  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  CINDA  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  CONVENIS BILATERALS  -  1  4  -  -  -  -  -  4  -  -  -  2  -  -  -  -  -  2  -  13  
  TOTAL  -  1  5  -  7  1  1  -  4  -  -  -  2  -  -  -  -  -  2  -  23  
  XINA CONVENIS BILATERALS  1  1  5  3  -  11  4  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  39  
  TOTAL  1  1  5  3  -  11  4  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  39  
  Total  30  153  162  106  279  123  124  12  110  24  39  2  39  4  16  5  4  40  5  96  1.373