UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.1 Estudiantat rebut mitjançant un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

                                               
                                               
  Tipus programa Estud incoming                                          
  CINDA 9                                          
  Convenis bilaterals 253                                          
  ERASMUS + (Estudis) 835                                          
  ERASMUS + (Pràctiques) 6                                          
  ERASMUS ESTUDIS 11                                          
  SICUE-SÈNECA 33                                          
  Altres programes 70                                          
                                               
                                               
  NOM Alemanya Argentina Austràlia Àustria Bèlgica Bolívia Bòsnia i Hercegovina Brasil Bulgària Canadà Colòmbia Corea del Sud Croàcia Dinamarca Eslovàquia Eslovènia Espanya Estats Units d'Amèrica Estònia Finlàndia França Grècia
  incoming 136 30 4 24 32 3 2 59   4 13 2 4 5 12 3 35 39 3 17 159  
                                               
                                               
                                               
  CENTRES PROPIS  
   
  País  Programa Mobilitat  124
CUS 
200
FME 
210
ETSAB 
220
ETSEIAT 
230
ETSETB 
240
 ETSEIB 
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
300
EETAC 
310
EPSEB 
320
EET 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
735
PA 
Total centres propis   
  Alemanya ERASMUS +  (Estudis)  -  10  9  1  8  34  13  20  -  8  3  -  6  -  5  -  2  -  119  
  ERASMUS ESTUDIS  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Altres programes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Total  -  10  9  1  8  34  13  21  -  8  3  -  6  1  5  -  2  -  121  
  Argentina Convenis bilaterals  -  -  2  -  1  16  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  26  
  Total  -  -  2  -  1  16  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  26  
  Austràlia Convenis bilaterals  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Total  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Àustria ERASMUS +  (Estudis)  -  -  1  -  2  3  4  3  -  3  -  -  -  -  2  -  1  -  19  
  Total  -  -  1  -  2  3  4  3  -  3  -  -  -  -  2  -  1  -  19  
  Bèlgica ERASMUS +  (Estudis)  -  3  2  -  -  1  6  1  5  4  -  -  3  -  3  -  -  -  28  
  Total  -  3  2  -  -  1  6  1  5  4  -  -  3  -  3  -  -  -  28  
  Bòsnia i Hercegovina Convenis bilaterals  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Total  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Brasil Convenis bilaterals  -  -  4  -  1  -  -  -  -  8  -  -  -  -  -  -  -  -  13  
  Altres programes  1  1  5  -  2  2  19  1  -  -  -  3  6  1  5  -  -  -  46  
  Total  1  1  9  -  3  2  19  1  -  8  -  3  6  1  5  -  -  -  59  
  Bulgària ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  5  
  Total  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  5  
  Canadà Convenis bilaterals  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Colòmbia Convenis bilaterals  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  4  
  Altres programes  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  5  
  Corea del Sud Convenis bilaterals  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Total  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Croàcia ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Total  -  -  -  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Dinamarca ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  3  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  3  
  Eslovàquia ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  -  3  1  2  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  8  
  ERASMUS ESTUDIS  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  -  -  1  3  1  2  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  9  
  Eslovènia ERASMUS +  (Estudis)  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Total  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Espanya ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ERASMUS ESTUDIS  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  SICUE-SÈNECA  -  -  8  1  1  4  -  1  -  6  -  2  1  -  -  -  -  -  24  
  Total  -  1  8  1  1  4  -  2  -  6  -  2  1  -  -  -  -  -  26  
  Estats Units d'Amèrica Convenis bilaterals  -  -  2  -  -  -  -  1  -  34  -  -  -  -  2  -  -  -  39  
  Total  -  -  2  -  -  -  -  1  -  34  -  -  -  -  2  -  -  -  39  
  Estònia ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  3  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  3  
  Finlàndia ERASMUS +  (Estudis)  -  -  1  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  7  
  Total  -  -  1  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  7  
  França Convenis bilaterals  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  ERASMUS +  (Estudis)  -  3  17  -  15  30  24  13  -  8  -  -  8  -  7  -  -  -  125  
  ERASMUS + (Pràctiques)  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Altres programes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Total  -  3  17  -  16  30  25  14  -  8  2  -  8  -  7  -  -  -  130  
  Grècia ERASMUS +  (Estudis)  -  1  2  -  6  -  -  3  -  4  2  -  -  -  -  -  -  -  18  
  ERASMUS + (Pràctiques)  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  1  2  -  7  -  -  3  -  4  2  -  -  -  -  -  -  -  19  
  Hongria ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  1  -  2  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
  Total  -  -  -  -  1  -  2  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
  Índia Convenis bilaterals  -  -  -  -  4  5  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  Total  -  -  -  -  4  5  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  Irlanda ERASMUS +  (Estudis)  -  -  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Total  -  -  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Itàlia ERASMUS +  (Estudis)  -  8  20  3  14  36  26  17  -  16  2  4  3  -  1  -  2  -  152  
  ERASMUS ESTUDIS  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Total  -  8  20  5  14  36  26  17  -  16  2  4  3  -  1  -  2  -  154  
  Japó Convenis bilaterals  -  -  2  -  -  4  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Total  -  -  2  -  -  4  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Letònia ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Lituània ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  -  3  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Total  -  -  -  -  -  3  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Mèxic CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Convenis bilaterals  -  3  4  -  1  2  -  4  -  6  -  13  2  -  4  -  -  -  39  
  Altres programes  -  -  -  -  -  4  1  -  -  -  1  -  3  -  2  -  -  -  11  
  Total  -  3  4  -  1  6  1  4  -  6  1  13  5  -  7  -  -  -  51  
  Noruega ERASMUS +  (Estudis)  -  -  5  -  -  4  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  
  Total  -  -  5  -  -  4  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  
  Països Baixos ERASMUS +  (Estudis)  -  -  2  -  1  6  -  1  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  12  
  ERASMUS + (Pràctiques)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  2  
  Altres programes  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  2  -  1  7  -  1  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  15  
  Perú Convenis bilaterals  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  2  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  2  
  Polònia ERASMUS +  (Estudis)  -  3  3  -  1  8  2  7  -  1  -  -  5  -  3  1  -  -  34  
  Total  -  3  3  -  1  8  2  7  -  1  -  -  5  -  3  1  -  -  34  
  Portugal ERASMUS +  (Estudis)  -  -  6  -  4  7  16  3  -  8  1  2  -  -  -  -  -  -  47  
  ERASMUS + (Pràctiques)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Total  -  -  6  -  4  7  16  3  -  8  1  2  -  -  -  -  1  -  48  
  Regne Unit ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  -  1  9  1  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  15  
  Altres programes  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  -  -  -  1  10  1  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  16  
  República Txeca ERASMUS +  (Estudis)  -  3  2  -  3  -  -  3  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  13  
  Total  -  3  2  -  3  -  -    3  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  13  
  Romania ERASMUS +  (Estudis)  -  -  1  2  1  1  4  -  -  1  -  -  -  -  3  2  -  -  15  
  Total  -  -  1  2  1  1  4  -  -  1  -  -  -  -  3  2  -  -  15  
  Rússia ERASMUS MUNDUS  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  
  Total  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  
  Suècia ERASMUS +  (Estudis)  -  1  1  -  -  16  -  5  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  25  
  Altres programes  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  1  1  -  -  17  -  5  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  26  
  Suïssa Convenis bilaterals  -  -  12  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  14  
  ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Altres programes  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  12  -  -  1  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  16  
  Taiwan Convenis bilaterals  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  -  -  -  3  -  -  -  6  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  -  -  -  3  -  -  -  6  
  Turquia ERASMUS +  (Estudis)  -  -  2  -  2  8  -  -  4  1  1  -  8  1  -  -  -  -  27  
  Total  -  -  2  -  2  8  -  -  4  1  1  -  8  1  -  -  -  -  27  
  Veneçuela CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Convenis bilaterals  -  -  -  -  3  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Total  -  -  -  -  3  2  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  6  
  Xile CINDA  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Convenis bilaterals  -  -  6  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  10  
  Altres programes  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  -  -  6  -  -  1  2  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  13  
  Xina Convenis bilaterals  -  3  -  -  3  2  9  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  25  
  Total  -  3  -  -  3  2  9  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  25  
  Total  1  41  132  9  79  214  144  106  10  123  17  31  50  4  46  6  12  5  1.030  
                                               
                     
  CENTRES ADSCRITS  
   
  País  Programa Mobilitat  801
EUNCET 
802
EAE 
804
CITM 
820
EUETIB 
840
EUPMT 
860
EII 
Total centres adscrits   
  Alemanya ERASMUS +  (Estudis)  4  2  -  9  -  -  15  
  Total  4  2  -  9  -  -  15  
  Argentina Convenis bilaterals  -  -  -  4  -  -  4  
  Total  -  -  -  4  -  -  4  
  Àustria ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  3  2  -  5  
  Total  -  -  -  3  2  -  5  
  Bèlgica ERASMUS +  (Estudis)  -  1  -  3  -  -  4  
  Total  -  1  -  3  -  -  4  
  Bolívia CINDA  3  -  -  -  -  -  3  
  Total  3  -  -  -  -  -  3  
  Canadà Convenis bilaterals  -  -  -  2  -  -  2  
  ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  1  -  -  1  
  Total  -  -  -  3  -  -  3  
  Colòmbia CINDA  1  -  -  -  -  -  1  
  Convenis bilaterals  -  -  -  7  -  -  7  
  Total  1  -  -  7  -  -  8  
  Dinamarca ERASMUS +  (Estudis)  -  2  -  -  -  -  2  
  Total  -  2  -  -  -  -  2  
  Eslovàquia ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  3  -  -  3  
  Total  -  -  -  3  -  -  3  
  Espanya SICUE-SÈNECA  -  -  -  4  5    9  
  Total  -  -  -  4  5  -  9  
  Finlàndia ERASMUS +  (Estudis)  1  4  -  4  1  -  10  
  Total  1  4  -  4  1  -  10  
  França ERASMUS +  (Estudis)  2  15  -  5  -  1  23  
  ERASMUS ESTUDIS  -  -  -  6  -  -  6  
  Total  2  15  -  11  -  1  29  
  Grècia ERASMUS +  (Estudis)  1  -  -  -  -  -  1  
  Total  1  -  -  -  -  -  1  
  Itàlia ERASMUS +  (Estudis)  2  3  -  11  2  -  18  
  Total  2  3  -  11  2  -  18  
  Lituània ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  -  3  -  3  
  Total  -  -  -  -  3  -  3  
  Mèxic Convenis bilaterals  -  -  1  11  2  -  14  
  Altres programes  -  -  -  2  -  -  2  
  Total  -  -  1  13  2  -  16  
  Noruega Convenis bilaterals  -  -  -  1  -  -  1  
  ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  3  -  -  3  
  Total  -  -  -  4  -  -  4  
  Països Baixos ERASMUS +  (Estudis)  2  8  -  -  -  1  11  
  Total  2  8  -  -  -  1  11  
  Polònia ERASMUS +  (Estudis)  -  4  1  2  -  -  7  
  Total  -  4  1  2  -  -  7  
  Portugal ERASMUS +  (Estudis)  1  -  1  1  -  -  3  
  Total  1  -  1  1  -  -  3  
  Regne Unit ERASMUS +  (Estudis)  -  3  -  -  2  -  5  
  Total  -  3  -  -  2  -  5  
  Suècia ERASMUS +  (Estudis)  2  -  -  -  -  -  2  
  Total  2  -  -  -  -  -  2  
  Taiwan Convenis bilaterals  1  -  -  -  -  -  1  
  Total  1  -  -  -  -  -  1  
  Turquia ERASMUS +  (Estudis)  -  -  -  7  1  -  8  
  Total  -  -  -  7  1  -  8  
  Veneçuela CINDA  -  -  -  1  -  -  1  
  Total  -  -  -  1  -  -  1  
  Xile Convenis bilaterals  -  -  2  -  -  -  2  
  Total  -  -  2  -  -  -  2  
  Xina Convenis bilaterals  -  -  -  10  -  -  10  
  Total  -  -  -  10  -  -  10  
  Total  20  42  5  100  18  2  187