UPC    Acreditació de les titulacions
1.5.3 Titulats en programes de formació permanent

Descripció: Distribució per tipus de programa dels titulats d'estudis de formació permanent per tipus de programa i unitat responsable.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2015-2016

             
  Curs Títols de Màster Diplomes de Postgrau Cursos de formació contínua Total  
  2013-2014 687 476 163 1.326  
  2014-2015 1.406 593 83 2.082  
  2015-2016 2.171 725 94 2.990  
   
  Dades a juny de 2018