UPC    Acreditació de les titulacions
1.5.3 Titulats en programes de formació permanent

Descripció: Distribució per tipus de programa dels titulats d'estudis de formació permanent per tipus de programa i unitat responsable.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2014-2015

             
  UNITAT TÍTOLS DE MÀSTER DIPLOMES DE POSTGRAU CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA TOTAL  
  124 CUS - - 15 15  
  200 FME - 13 - 13  
  250 ETSECCPB - 38 - 38  
  270 FIB 1 9 - 10  
  280 FNB 25 - - 25  
  310 EPSEB 12 - - 12  
  340 EPSEVG 9 - - 9  
  440 IOC 36 - - 36  
  704 CA1 28 12 - 40  
  712 EM 12 - - 12  
  713 EQ - 6 - 6  
  715 EOI - 28 - 28  
  716 EA 8 - - 8  
  718 EGA - 51 - 51  
  722 IT 12 - - 12  
  732 DOE 791 12 - 803  
  736 PE - 26 - 26  
  740 UOT 22 - - 22  
  742 CEN - 15 - 15  
  747 ESSI - 17 - 17  
  801 EUNCET 26 - - 26  
  804 CITM - 11 - 11  
  860 EEI 2 23 - 25  
  901 FCIM 32 - - 32  
  912 FCIHS 18 - - 18  
  914 CPSV 14 - 6 20  
  919 FPC 348 332 46 726  
  929 CDEI 7 - - 7  
  973 CERPIE  3   16 19  
  TOTAL 1406 593 83 2082  
    ,