UPC    Acreditació de les titulacions
1.5.2 Estudiantat matriculat total en programes de formació permanent per nacionalitat

Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2017-2018

           
  Regió de procedència   2016-2017 2017-2018  
  Unió Europea (1)   2.203 2.399  
  Resta d'Europa   10 12  
  Amèrica Llatina   531 648  
  Amèrica del Nord (2)   8 6  
  Àfrica   12 10  
  Àsia   11 5  
  Oceania   0 0  
  TOTAL   2.775 3.080  
  (1) Inclou Espanya  
  (2) No inclou Mèxic que està inclòs dins l'apartat Amèrica Llatina  
           
2013-2014 13-14 % 2014-2015 %
Unió Europea 2.203 Unió Europea 77,9%
Resta d'Europa 10 Resta d'Europa 0,4%
Amèrica Llatina 531 Amèrica Llatina 21,0%
Amèrica del Nord 8 Amèrica del Nord 0,2%
Àfrica 12 Àfrica 0,3%
Àsia 11 Àsia 0,2%
Oceania 0 Oceania 0,0%
         
         
             
  DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS MATRICULATS SEGONS PAÍS DE LA SEVA NACIONALITAT    
     
  PAIS Programa de màster Programa de postgrau Curs de Formació contínua TOTAL  
  Alemanya 4 1 - 5  
  Andorra 2 1 - 3  
  Argentina 40 11 - 51  
  Àustria 1 - - 1  
  Bèlgica 1 - - 1  
  Bielorrúsia 1 - - 1  
  Bolívia 18 - - 18  
  Brasil 20 2 - 22  
  Bulgària 1 - - 1  
  Canadà 2 - - 2  
  Colòmbia 84 4 - 88  
  Corea del Sur - 1 - 1  
  Costa Rica 18 - - 18  
  Croàcia 1 - - 1  
  Cuba - - 1 1  
  Egipte 1 - - 1  
  El Salvador 15 1   16  
  Equador 38 5 1 44  
  Espanya 1846 474 46 2366  
  Estats Units d'Amèrica 4 - - 4  
  França 6 - - 6  
  Ghana 2 - - 2  
  Guatema 14 1   15  
  Haití 1 - - 1  
  Hondures 15 - - 15  
  Índia 2 - - 2  
  Itàlia 14 - - 14  
  Kenya 1 - - 1  
  Kirguizistan 1 - - 1  
  Líban 3 - - 3  
  Mèxic 74 22 - 96  
  Moçambic 1 - - 1  
  Nicaragua 9 - - 9  
  Panamà 18 3 - 21  
  Paraguai 11 2 - 13  
  Perú 114 2 - 116  
  Portugal 3 - - 3  
  Puerto Rico 6 - - 6  
  Regne Unit - 1 - 1  
  República Dominicana 12 - - 12  
  Romania 1 - - 1  
  Rússia 4 - - 4  
  Sudan 2 - - 2  
  Suïssa 2 - - 2  
  Uruguai 11 1 - 12  
  Veneçuela 12 - - 12  
  Vietnam 1 - - 1  
  Xile 59 2 1 62  
  Xina 1 - - 1  
  TOTAL 2.497 534 49 3.080  
  Dades provisionals a juny de 2018