UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.5 Evolució de les tesis llegides per programa

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat i gènere
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: Les tesis llegides a cada curs corresponen a aquelles que han estat llegides de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any següent.

                       
  Nom programa 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  6  1  7  3  -  3  2  3  5  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  7  6  13  1  3  4  5  4  9  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  -  -  -  -  1  1  1  1  2  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  2  4  6  4  1  5  -  -  -  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  20  34  54  2  1  3  4  4  8  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  5  3  8  3  5  8  -  1  1  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  6  6  12  3  5  8  4  2  6  
  Doctorat en Urbanisme  9  2  11  6  2  8  -  4  4  
  TOTAL  55  56  111  22  18  40  16  19  35  
  2. CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -  3  3  -  2  2  -  1  1  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  2  3  5  1  4  5  2  5  7  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  4  3  7  1  1  2  3  2  5  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  7  6  13  2  9  11  1  4  5  
  Doctorat en Fotònica  4  11  15  3  18  21  6  13  19  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  2  5  7  4  7  11  3  5  8  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  3  1  4  3  3  6  1  1  2  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate Program Europhotonics, in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics  1  1  2  1  2  3  2  6  8  
  TOTAL  23  33  56  15  46  61  18  37  55  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural  2  12  14  -  7  7  -  5  5  
  Doctorat en Ciències del Mar  5  2  7  11  1  12  3  5  8  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  4  7  11  3  2  5  4  6  10  
  Doctorat en Enginyeria Civil  1  11  12  2  6  8  1  6  7  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  2  4  6  1  5  6  3  6  9  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  4  7  11  7  6  13  2  8  10  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  1  4  5  -  2  2  1  1  2  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval  1  8  9  -  3  3  -  1  1  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  1  2  3  1  4  5  -  1  1  
  DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA (SEED)  -  -  -  -  1  1  -  3  3  
  TOTAL  21  57  78  25  37  62  14  42  56  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  15  29  44  8  13  21  2  7  9  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  2  15  17  2  11  13  -  6  6  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  -  10  10  3  3  6  3  4  7  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  -  10  10  4  6  10  4  3  7  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  5  7  12  3  2  5  -  5  5  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  10  21  31  4  9  13  -  -  -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  1  6  7  2  6  8  2  10  12  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  8  12  20  1  4  5  -  5  5  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  1  5  6  1  -  1  1  2  3  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  6  6  -  6  6  -  4  4  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  1  -  1  3  2  5  1  -  1  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  2  1  3  5  -  5  6  4  10  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  1  6  7  1  1  2  3  -  3  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  -  2  2  -  1  1  -  4  4  
  Doctorat en Sostenibilitat  4  6  10  6  6  12  3  1  4  
  Erasmus Mundus Doctoral Degree in Advanced Materials and Engineering  4  1  5  1  2  3  3  1  4  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  1  1  -  -  -  1  -  1  
  TOTAL  54  138  192  44  72  116  29  56  85  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  6  31  37  2  15  17  2  22  24  
  Doctorat en Computació  2  6  8  1  7  8  -  5  5  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  -  24  24  4  16  20  3  8  11  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  2  9  11  1  1  2  1  3  4  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  1  7  8  1  1  2  2  3  5  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  6  25  31  4  17  21  -  7  7  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -  1  1  1  4  5  -  2  2  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  -  1  1    2  2  -  3  3  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  1  -  1  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL  18  104  122  14  63  77  8  53  61  
  TOTAL UPC  171  388  559  120  236  356  85  207  292  
  Dades a Gener de 2019