UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.5 Evolució de les tesis llegides per programa

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat i gènere
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2013-2014
Notes metodològiques: Les tesis llegides a cada curs corresponen a aquelles que han estat llegides de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any següent.

                         
  Unitat Nom programa 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  3  5  8  1  5  6  4  6  10  
  704 CA1 Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  2  4  6  2  4  6  4  2  6  
  704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  1  2  3  -  3  3  1  2  3  
  704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  7  8  15  4  3  7  2  3  5  
  718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  4  5  9  1  1  2  1  2  3  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  4  9  13  7  17  24  6  14  20  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme  4  4  8  4  3  7  7  7  14  
  TOTAL  25  37  62  19  36  55  25  36  61  
  2. CIÈNCIES                    
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  7  4  11  1  5  6  5  9  14  
  300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  1  3  4  -  2  2  2  -  2  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  1  3  4  -  2  2  3  2  5  
  720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  -  9  9  4  4  8  4  3  7  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  3  2  5  1  3  4  1  5  6  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  3  2  5  1  2  3  3  3  6  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica  1  8  9  1  18  19  5  9  14  
  893 ICFO Erasmus Mudus Joint Doctorate Program Europhotonics, in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics  -  -  -  -  -  -  -  2  2  
  TOTAL  16  31  47  8  36  44  23  33  56  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  1  4  5  4  8  12  5  6  11  
  706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  3  7  10  5  6  11  3  5  8  
  708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  2  1  3  -  3  3  1  1  2  
  708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  3  5  8  2  1  3  4  3  7  
  711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  8  1  9  6  5  11  4  4  8  
  722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  -  1  1  -  2  2  -  3  3  
  736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  5  2  7  2  4  6  2  1  3  
  737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  2  6  8  2  6  8  4  13  17  
  742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  3  1  4  -  1  1  -  1  1  
  TOTAL  27  28  55  21  36  57  23  37  60  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  1  9  10  -  8  8  2  4  6  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  1  4  5  1  2  3  2  6  8  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  3  5  8  2  9  11  3  3  6  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  1  6  7  6  2  8  5  5  10  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  2  11  13  1  7  8  -  8  8  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  4  4  8  1  2  3  3  -  3  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  3  2  5  3  4  7  4  2  6  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  4  -  4  2  -  2  -  3  3  
  717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  6  12  18  5  5  10  3  2  5  
  721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  5  3  8  2  2  4  -  5  5  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  1  4  5  -  3  3  1  3  4  
  729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  -  10  10  2  6  8  3  7  10  
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  6  4  10  10  11  21  2  6  8  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  1  -  1  2  -  2  1  1  2  
  TOTAL  38  74  112  37  61  98  29  55  84  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  3  19  22  3  20  23  4  21  25  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  1  11  12  2  10  12  1  11  12  
  723 LSI Doctorat en Computació  1  5  6  2  8  10  2  8  10  
  723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  1  7  8  -  1  1  1  2  3  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  9  12  21  4  22  26  7  25  32  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  4  5  9  2  4  6  1  5  6  
  340 EUPVG Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  TOTAL  19  59  78  13  65  78  16  73  89  
  TOTAL UPC  125  229  354  98  234  332  116  234  350  
  Dades a novembre 2014