UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.8 Titulats en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                             
  CENTRES PROPIS                        
  Centre Titulació  16-17 17-18 18-19  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient Durada Mitjana  
  200 FME Màster en Estadística i investigació operativa (Pla 2012)  14  21  35  20  20  40  11  18  29  7,97  2,3  
  Màster en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica  7  23  30  2  16  18  8  28  36  8,51  1,6  
  205 ESEIAAT Màster en Enginyeria aeronàutica  10  35  45  9  61  70  9  60  69  8,21  2,3  
  Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (Pla 2012)  1  18  19  4  25  29  3  24  27  7,60  2,3  
  Màster en Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos (Pla 2012)  5  3  8  -  -  -      -      
  Màster en Enginyeria d'organització (Pla 2012)  7  18  25  17  25  42  14  41  55  7,11  3,3  
  Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  1  1  -  8  8  -  12  12  8,37  1,3  
  Màster en Enginyeria industrial (Pla 2013)  21  64  85  22  88  110  18  82  100  7,50  2,5  
  Màster en Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica  -  -  -  4  2  6  1  -  1  8,99  2,0  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  -  -  -  5  10  15  3  13  16  8,19  1,9  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  30  18  48  26  17  43  18  20  38  7,60  1,1  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  73  71  144  74  76  150  56  57  113  8,10  1,2  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  -  -  -  10  11  21  16  12  28  7,96  1,1  
  Màster en Paisatgisme (Pla 2009)  9  -  9  -  -  -      -      
  Màster en Paisatgisme (Pla 2015)  9  3  12  12  7  19  7  6  13  8,05  2,2  
  Màster en Tecnologia a l'arquitectura  10  9  19  1  1  2      -      
  Màster en Urbanisme  23  13  36  6  4  10      -      
  230 ETSETB Màster en Enginyeria de telecomunicació  7  40  47  9  37  46  15  42  57  8,21  2,4  
  Màster en Enginyeria electrònica (Pla 2009)  -  -  -  -  -  -      -      
  Màster en Enginyeria electrònica (Pla 2013)  1  18  19  1  16  17  2  19  21  8,24  2,4  
  Màster en Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT)  -  2  2  -  -  -      -      
  Màster en European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  -  1  1  1  4  5  3  2  5  8,10  1,8  
  Màster en Photonics (Pla 2013)  5  19  24  7  13  20  4  17  21  8,23  1,1  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i robòtica (Pla 2012)  2  17  19  4  24  28  1  22  23  7,79  2,3  
  Màster en Cadena de subministrament, transport i mobilitat  3  8  11  10  6  16  4  7  11  7,24  2,9  
  Màster en Ciència i enginyeria de materials (Pla 2014)  1  1  2  -  -  -      -      
  Màster en Enginyeria d'automoció  -  27  27  -  18  18  -  29  29  7,39  2,8  
  Màster en Enginyeria de l'energia  13  74  87  21  55  76  10  29  39  8,19  2,2  
  Màster en Enginyeria d'organització  10  21  31  9  16  25  7  18  25  7,63  2,8  
  Màster en Enginyeria Industrial  71  140  211  52  192  244  55  200  255  7,43  2,5  
  Màster en Nuclear Engineering   1  19  20  4  13  17  2  13  15  7,88  2,1  
  Màster en Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Logística, transport i mobilitat  3  3  6  -  -  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  16  14  30  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria ambiental (Pla 2014)  14  12  26  6  4  10  18  6  24  7,52  2,1  
  Màster en Enginyeria civil  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria de camins, canals i ports  31  82  113  25  73  98  36  69  105  7,93  2,4  
  Màster en Enginyeria del terreny  3  9  12  5  17  22  9  22  31  7,75  2,1  
  Màster en Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica  1  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2009)  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)  10  9  19  11  33  44  11  40  51  7,78  1,8  
  Màster en Enginyeria geològica i de mines  2  2  4  -  3  3  -  -  -  -  -  
  Màster en Erasmus Mundus in Computational Mechanics  1  3  4  3  8  11  -  11  11  8,15  2,0  
  Màster en Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM)  1  1  2  1  2  3  1  -  1  8,76  2,0  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management  9  12  21  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Mètodes numèrics en enginyeria (Pla 2012)  2  9  11  2  8  10  -  4  4  7,84  2,5  
  270 FIB Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing  -  1  1  1  6  7  4  19  23  8,11  2,3  
  Màster en Enginyeria informàtica   2  10  12  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA  5  3  8  2  1  3  -  -  -  -  -  
  Màster en European Master in Data Mining and Knowledge Management  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  29  58  87  31  49  80  35  73  108  8,34  1,2  
  Màster en Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI)  6  31  37  5  30  35  13  43  56  8,24  2,3  
  Màster en Artificial Intelligence (Pla 2012)  4  25  29  5  29  34  5  19  24  8,25  2,0  
  280 FNB Màster en Enginyeria naval i oceànica  -   -   -   -  -  -   1  3  4  7,57  2,0  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (PLA 2014)   -  2  2  -  2  2  1  2  3  7,40  4,0  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla 2016)  -   -   -   -  3  3  -  1  1  8,08  3,0  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (PLA 2014)   1  6  7  1  7  8  -  -  -  -   -   
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016)   -   -   -   2  2  4  -  2  2  7,08  3,0  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  34  32  66  39  40  79  29  34  63  7,61  1,0  
  Màster en Intervenció sostenible en el medi construït  18  11  29  12  6  18  14  8  22  8,57  1,1  
  295 EEBE Màster en Ciència i enginyeria de materials  1  7  8  2  9  11  2  4  6  7,65  2,0  
  Màster en Enginyeria química   8  18  26  9  17  26  11  9  20  7,48  2,6  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  4  2  6  3  5  8  8  9  17  7,80  1,8  
  300 EETAC Màster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació
(MASTEAM) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM)
 3  17  20  4  18  22  -  16  16  7,93  2,0  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  -  -  -  1  9  10  3  6  9  8,46  1,1  
  Màster en Ciència i tecnologia aeroespacial  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology  2  3  5  2  17  19  1  9  10  8,19  2,2  
  Màster en Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  5  14  19  1  3  4  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada en l'Edificació  9  12  21  16  17  33  9  10  19  8,00  2,2  
  Màster en Edificació  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Gestió de l'edificació  7  6  13  9  19  28  11  9  20  8,38  2,0  
  Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  11  11  22  8  9  17  6  14  20  7,47  2,3  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de mines  -  14  14  3  7  10  1  7  8  7,25  2,9  
  Màster en Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2008)  -  2  2  1  -  1  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015)  2  4  6  7  3  10  -  2  2  7,83  2,0  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  -  12  12  -  4  4  3  11  14  7,83  2,5  
  370 FOOT Màster en Optometria i ciències de la visió (Pla 2012)  15  8  23  11  2  13  24  3  27  8,15  1,7  
  390 EEABB European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos  5  5  10  7  2  9  3  4  7  7,46  1,3  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat  11  13  24  7  10  17  4  4  8  8,62  2,0  
  TOTAL CENTRES PROPIS    610  1.171  1.781  573  1.239  1.812  530  1.244  1.774  7,93    
                             
             
                             
  CENTRES ADSCRITS                        
                             
  Centre Titulació  16-17 17-18 18-19  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient Durada Mitjana  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  7  13  20  22  20  42  16  23  39  7,53  1,1  
  Màster en Direcció de màrqueting  4  6  10  10  6  16  9  4  13  7,54  1,0  
  802 EAE Màster en Administració i Direcció d'Empreses  137  125  262  102  134  236  122  147  269  8,15  1,0  
  Màster en Direcció de Màrqueting  231  110  341  201  121  322  205  84  289  8,08  1,0  
  Màster en Direcció dels Recursos Humans i del Talent  106  36  142  78  27  105  70  30  100  8,31  1,0  
  860 EEI Màster en Enginyeria del cuir (Pla 2014)  1  2  3  1  1  2  -   -   -   -   -   
  TOTAL CENTRES ADSCRITS    486  292  778  414  309  723  422  288  710  7,92    
                             
                             
                             
                             
    16-17 17-18 18-19    
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient    
  TOTAL CENTRES PROPIS  610  1.171  1.781  573  1.239  1.812  530  1.244  1.774  7,93    
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  486  292  778  414  309  723  422  288  710  7,92    
  TOTAL UPC  1.096  1.463  2.559  987  1.548  2.535  952  1.532  2.484      
  Dades a novembre de 2020