UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.8 Titulats en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2012-2013

                                 
  Unitat responsable Estudi Titulades/ats 2012-2013 Durada dels estudis  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Homes Dones Total % titulats amb una estada a l'estranger  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  183 UTGAB Màster Universitari En Arquitectura, Energia I Medi Ambient  13  10  23 0,0%  1,09  21 91,3%  2 8,7%  -  -  -  -  
  183 UTGAB Màster Universitari En Gestió I Valoració Urbana  10  14  24 0,0%  1,38  16 66,7%  7 29,2%  1 4,2%  -  -  
  183 UTGAB Màster Universitari En Paisatgisme  9  20  29 17,2%  2,48  19 65,5%  7 24,1%  2 6,9%  1 3,4%  
  183 UTGAB Màster Universitari En Tecnologia A L'Arquitectura  12  20  32 0,0%  2,88  14 43,8%  10 31,3%  6 18,8%  2 6,3%  
  183 UTGAB Màster Universitari En Teoria I Història De L'Arquitectura  6  3  9 0,0%  1,78  3 33,3%  5 55,6%  1 11,1%  -  -  
  183 UTGAB Màster Universitari En Teoria I Pràctica Del Projecte D'Arquitectura  14  15  29 0,0%  1,45  19 65,5%  8 27,6%  1 3,4%  1 3,4%  
  183 UTGAB Màster Universitari En Urbanisme  8  6  14 0,0%  3,79  2 14,3%  4 28,6%  5 35,7%  3 21,4%  
  200 FME Master In Advanced Mathematics And Mathematical Engineering  4  4  8 0,0%  1,50  4 50,0%  4 50,0%  -  -  -  -  
  200 FME Màster Universitari En Estadística I Investigació Operativa  12  11  23 8,7%  3,22  11 47,8%  4 17,4%  3 13,0%  5 21,7%  
  220 ETSEIAT Màster Universitari En Enginyeria D'Organització  4  2  6 0,0%  2,00  6 100,0%  -  -  -  -  -  -  
  230 ETSETB Erasmus Mundus Master Of Research On Information And Communication Technologies  2  3  5 -  2,20  4 80,0%  1 20,0%  -  -  -  -  
  230 ETSETB Master Of Science In Information And Communication Technologies  4  1  5 20,0%  2,80  1 20,0%  4 80,0%  -  -  -  -  
  230 ETSETB Màster Universitari En Enginyeria Electrònica  16  -  16 0,0%  3,50  2 12,5%  9 56,3%  3 18,8%  2 12,5%  
  230 ETSETB Màster Universitari En Enginyeria Telemàtica  4  3  7 0,0%  3,57  2 28,6%  3 42,9%  -  -  2 28,6%  
  230 ETSETB Màster Universitari En Fotònica  19  6  25 0,0%  1,36  18 72,0%  5 20,0%  2 8,0%  -  -  
  230 ETSETB Màster Universitari En Recerca En Tecnologies De La Informació I La Comunicació  13  1  14 21,4%  2,21  11 78,6%  3 21,4%  -  -  -  -  
  230 ETSETB Màster Universitari Erasmus Mundus En Enginyeria Fotònica, Nanofotònica I Biofotònica  3  1  4 -  2,25  3 75,0%  1 25,0%  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Erasmus Mundus Master In Advanced Materials Science And Engineering  1  1  2  -   2,50  1 50,0%  1 50,0%  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Erasmus Mundus Master Of Mechanical Engineering  4  1  5 -  3,80  -  -  3 60,0%  -  -  2 40,0%  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Automàtica I Robòtica  9  1  10 0,0%  3,10  3 30,0%  5 50,0%  1 10,0%  1 10,0%  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Ciència I Enginyeria De Materials  3  1  4 0,0%  3,25  1 25,0%  1 25,0%  2 50,0%  -  -  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Enginyeria Biotecnològica  5  7  12 0,0%  2,75  6 50,0%  3 25,0%  3 25,0%  -  -  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Enginyeria Nuclear  10  4  14 64,3%  1,50  14 100,0%  -  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Logistica, Transport I Mobilitat  15  8  23 43,5%  2,26  17 73,9%  6 26,1%  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Polímers I Biopolímers  4  9  13 76,9%  2,46  8 61,5%  4 30,8%  1 7,7%  -  -  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Recerca En Enginyeria De Processos Químics  3  4  7 0,0%  2,00  -  -  7 100,0%  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Seguretat I Salut En El Treball - Prevenció De Riscos Laborals  12  18  30 0,0%  2,07  28 93,3%  2 6,7%  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Sistemes Energètics Sostenibles  1  -  1 100,0%  3,00  -  -  1 100,0%  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster Universitari Erasmus Mundus En Sistemes Energètics Sostenibles  12  2  14 -  2,00  14 100,0%  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Màster Universitari En Enginyeria Ambiental  9  8  17 0,0%  2,24  13 76,5%  4 23,5%  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Màster Universitari En Enginyeria Civil  15  8  23 43,5%  3,13  9 39,1%  6 26,1%  4 17,4%  4 17,4%  
  250 ETSECCPB Màster Universitari En Enginyeria Estructural I De La Construcció  19  12  31 0,0%  2,24  26 83,9%  4 12,9%  -  -  1 3,2%  
  250 ETSECCPB Màster Universitari En Mètodes Numèrics En Enginyeria  8  -  8 0,0%  2,13  7 87,5%  1 12,5%  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Màster Universitari En Recursos Hídrics  3  -  3 33,3%  4,00  -  -  1 33,3%  1 33,3%  1 33,3%  
  250 ETSECCPB Màster Universitari Erasmus Mundus En Anàlisi Estructural De Monuments I Construccions Històriques (Sahc)  9  8  17 -  1,00  17 100,0%  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB Màster Universitari En Arquitectura De Computadors, Xarxes I Sistemes  14  1  15 0,0%  2,13  13 86,7%  2 13,3%  -  -  -  -  
  270 FIB Màster Universitari En Computació  6  2  8 0,0%  2,50  5 62,5%  2 25,0%  1 12,5%  -  -  
  270 FIB Màster Universitari En Intel·Ligència Artificial  12  3  15 0,0%  2,80  8 53,3%  4 26,7%  2 13,3%  1 6,7%  
  270 FIB Màster Universitari En Tecnologies De La Informació  16  4  20 20,0%  2,75  7 35,0%  11 55,0%  2 10,0%  -  -  
  270 FIB Màster Universitari Erasmus Mundus En Computació Distribuïda  6  2  8  -   2,00  8 100,0%  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB Màster Universitari Erasmus Mundus En Mineria De Dades I Gestió Del Coneixement  4  4  8 -  2,00  8 100,0%  -  -  -  -  -  -  
  300 EETAC Màster Universitari En Ciència I Tecnologia Aeroespacial  5  1  6 16,7%  3,00  3 50,0%  2 33,3%  -  -  1 16,7%  
  300 EETAC Màster Universitari En Enginyeria I Gestió De Les Telecomunicacions  31  4  35 22,9%  2,37  27 77,1%  4 11,4%  3 8,6%  1 2,9%  
  310 EPSEB Màster Universitari En Edificació  6  3  9 0,0%  2,67  6 66,7%  2 22,2%  1 11,1%  -  -  
  320 EET Màster Universitari En Enginyeria Tèxtil, Paperera I Gràfica  6  7  13 76,9%  2,31  9 69,2%  4 30,8%  -  -  -  -  
  330 EPSEM Màster Universitari En Enginyeria De Recursos Naturals  6  4  10 0,0%  2,30  -  -  9 90,0%  -  -  1 10,0%  
  370 FOOT Màster Universitari En Optometria I Ciències De La Visió  6  12  18 0,0%  2,67  11 61,1%  3 16,7%  3 16,7%  1 5,6%  
  390 ESAB Màster Universitari En Agricultura Per Al Desenvolupament  1  1  2 0,0%  3,50  -  -  1 50,0%  1 50,0%  -  -  
  390 ESAB Màster Universitari En Sistemes Agrícoles Periurbans  1  1  2 0,0%  5,00  -  -  1 50,0%  -  -  1 50,0%  
  410 ICE Màster Universitari En Formació Del Professorat D'Educació Secundària Obligatòria I Batxillerat, Formació Professional I Ensenyament D'Idiomes, especialitat matemàtiques  14  16  30 0,0%  1,10  27 90,0%  3 10,0%  -  -  -  -  
  410 ICE Màster Universitari En Formació Del Professorat D'Educació Secundària Obligatòria I Batxillerat, Formació Professional I Ensenyament D'Idiomes, especialitat tecnologia  21  22  43 0,0%  1,35  32 74,4%  9 20,9%  -  -  2 4,7%  
  410 ICE Màster Universitari En Formació Del Professorat D'Educació Secundària Obligatòria I Batxillerat, Formació Professional I Ensenyament D'Idiomes, especialitat tecnologies industrials  12  7  19 0,0%  1,32  13 68,4%  6 31,6%  -  -  -  -  
  480 IS.UPC Màster Universitari En Sostenibilitat  12  21  33 24,2%  2,45  23 69,7%  7 21,2%  2 6,1%  1 3,0%  
  708 ETCG Màster Universitari En Enginyeria Del Terreny I Enginyeria Sismica  22  12  34 0,0%  2,38  26 76,5%  3 8,8%  5 14,7%  -  -  
  720 FA Màster Universitari En Física Computacional I Aplicada  1  2  3 0,0%  2,00  3 100,0%  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Màster Universitari En Enginyeria En Energia  33  6  39 0,0%  3,31  12 30,8%  12 30,8%  7 17,9%  8 20,5%  
  860 EEI Màster Universitari En Enginyeria Del Cuir  6  3  9 0,0%  2,00  9 100,0%  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL  536 350 886 7,7%   570 64,3% 211 23,8% 63 7,1% 42 4,7%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats          
  Dades a novembre de 2013