UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.7 Resultats acadèmics dels màsters universitaris

Descripció: Resultats acadèmics dels màsters universitaris per estudis
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                       
  Unitat Responsable Estudi 2015-2016 2016-2017 2017-2018
  Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats
  200 FME Estadística i Investigació Operativa (Pla 2009) 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - -
  Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013) 89,5% 97,0% 36,39 94,18% 98,48% 37,33 95,78% 97,72% 38,21
  Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 88,7% 98,9% 38,24 93,89% 98,37% 40,90 84,93% 97,56% 38,35
  205 ESEIAAT Enginyeria Aeronàutica 97,9% 99,2% 52,57 79,54% 98,85% 50,68 94,25% 98,50% 46,66
  Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 91,3% 93,8% 32,28 93,65% 97,91% 32,12 95,42% 97,56% 34,07
  Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos 100,0% 100,0% 46,07 100,00% 100,00% 33,75 - - -
  Enginyeria d'Organització 90,0% 94,0% 30,54 88,36% 95,57% 28,69 89,19% 94,89% 30,31
  Enginyeria Espacial i Aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering       83,58% 89,96% 44,67 92,38% 98,59% 46,46
  Enginyeria Industrial 95,1% 96,4% 51,81 90,98% 95,94% 44,42 92,00% 95,91% 43,55
  Enginyeria Tèxtil i Paperera - - - 100,00% 100,00% 50,63 85,33% 98,46% 37,50
  Gestió d'Empreses de Tecnologia i d'Enginyeria / Master in Technology and Engineering Management - - - 100,00% 100,00% 45,03 98,11% 98,58% 48,18
  210 ETSAB Arquitectura 99,8% 100,0% 60,23 96,17% 99,02% 60,31 93,34% 96,64% 56,65
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 98,1% 100,0% 55,67 93,39% 99,70% 52,73 93,38% 99,21% 50,00
  Estudis avançats en disseny-Barcelona - - - - - - 97,32% 100,00% 53,39
  Gestió i Valoració Urbana 100,0% 100,0% 22,50 - - - - - -
  Paisatgisme (Pla 2009) 98,4% 100,0% 37,90 100,00% 100,00% 15,00 - - -
  Paisatgisme (Pla 2015) 100,0% 100,0% 59,67 93,32% 98,35% 56,70 93,60% 99,28% 51,03
  Tecnologia a l'arquitectura 97,3% 99,8% 45,56 100,00% 100,00% 18,19 100,00% 100,00% 9,00
  Teoria i Història de l'Arquitectura 100,0% 100,0% 17,22 - - - - - -
  Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 63,2% 100,0% 7,37 - - - - - -
  Urbanisme 90,2% 99,4% 24,38 76,63% 100,00% 28,16 90,91% 100,00% 30,00
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació 88,7% 94,7% 46,27 88,09% 95,47% 47,55 89,80% 93,39% 45,94
  Enginyeria Electrònica (Pla 2009) 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - -
  Enginyeria Electrònica (Pla 2013) 85,4% 91,6% 40,94 85,43% 91,13% 39,97 82,27% 88,60% 37,73
  Master of Science in Information and Communication Technologies 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - -
  Erasmus Mundus en Investigació en Teconlogies de la Informació i la Comunicació 80,0% 100,0% 30,00 100,00% 100,00% 30,00 - - -
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 100,0% 100,0% 39,50 80,52% 100,00% 38,50 90,13% 100,00% 30,40
  Fotònica (Pla 2013) 94,8% 97,6% 47,71 93,61% 98,69% 56,78 94,18% 97,83% 53,64
  240 ETSEIB Automàtica i Robòtica (Pla 2012) 91,9% 93,2% 47,02 88,50% 96,75% 40,85 92,37% 98,02% 42,80
  Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat 88,8% 89,9% 55,00 89,26% 93,42% 45,68 88,77% 95,16% 46,53
  Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2009) 50,0% 100,0% 30,00 - - - - - -
  Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014) 92,4% 97,3% 54,38 66,67% 100,00% 30,00 - - -
  Enginyeria d'Automoció 92,8% 96,8% 39,04 89,47% 93,97% 35,35 93,49% 96,77% 43,64
  Enginyeria de l'Energia - - - 94,35% 99,54% 51,08 95,47% 99,08% 49,73
  Enginyeria d'Organització 96,5% 98,0% 37,75 94,36% 98,60% 24,54 89,80% 98,90% 34,38
  Enginyeria Industrial 95,3% 96,5% 48,47 87,46% 95,85% 41,38 91,64% 96,04% 43,71
  Enginyeria Nuclear 97,2% 98,1% 42,92 92,62% 96,79% 36,87 98,32% 99,35% 34,74
  Enginyeria Química 96,6% 98,4% 44,01 - - - - - -
  Logística, Transport i Mobilitat 81,3% 92,9% 19,17 85,71% 100,00% 30,00 - - -
  Polímers i Biopolímers - - - 0,00% 0,00% 30,00 - - -
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Sistems (SELECT) (Pla 2014) 100,0% 100,0% 62,00 - - - - - -
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2009) 100,0% 100,0% 19,10 - - - - - -
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014) 98,9% 98,9% 54,50 - - - - - -
  Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals 97,3% 99,3% 44,00 - - - - - -
  250 ETSECCPB Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) 90,9% 100,0% 21,00 99,04% 99,04% 33,77 - - -
  Enginyeria Ambiental (Pla 2009) 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - -
  Enginyeria Ambiental (Pla 2014) 97,5% 98,8% 56,04 97,92% 99,61% 51,80 95,10% 97,39% 49,98
  Enginyeria Civil 70,3% 94,4% 35,75 - - - - - -
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports 97,2% 99,2% 53,58 89,36% 99,52% 49,96 90,50% 98,63% 48,07
  Enginyeria del Terreny 97,0% 97,4% 56,90 95,85% 98,26% 54,08 96,17% 99,21% 50,23
  Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 97,8% 97,8% 46,86 100,00% 100,00% 30,00 100,00% 100,00% 30,00
  Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2009) 93,6% 98,9% 29,65 100,00% 100,00% 32,50 - - -
  Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2015) 91,9% 95,0% 52,07 91,64% 97,20% 46,05 91,15% 97,63% 43,85
  Enginyeria Geològica i de Mines 100,0% 100,0% 62,92 100,00% 100,00% 48,33 100,00% 100,00% 36,67
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics 93,8% 98,9% 60,00 96,00% 97,96% 57,69 100,00% 100,00% 39,13
  Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima 100,0% 100,0% 3,00 100,00% 100,00% 33,00 100,00% 100,00% 18,60
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 100,0% 100,0% 26,00 100,00% 100,00% 20,00 - - -
  European Master in Hydroinformatics and Water Management 100,0% 100,0% 21,00 100,00% 100,00% 27,60 100,00% 100,00% 21,82
  Mètodes Numèrics en Enginyeria (2012) 86,7% 92,9% 50,57 77,57% 90,18% 44,07 76,79% 95,79% 42,32
  270 FIB European Master in Distributed Computing 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - -
  Enginyeria Informàtica 86,0% 91,4% 37,03 79,81% 92,81% 33,75 79,92% 92,86% 35,44
  Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA 91,9% 100,0% 53,14 94,12% 100,00% 56,67 96,58% 96,79% 31,20
  European Master in Data Mining and Knowledge Management 100,0% 100,0% 60,00 - - - - - -
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes - - - 99,22% 99,57% 48,16 96,24% 98,65% 49,28
  Innovació i Investigació en Informàtica (MIRI) 85,7% 94,4% 43,25 87,02% 94,32% 43,48 91,67% 96,63% 47,22
  Intel·ligència Artificial (Pla 2012) 86,9% 96,7% 41,98 90,58% 97,71% 43,83 88,40% 96,14% 37,70
  280 FNB Enginyeria naval i oceànica 82,4% 93,9% 35,68 75,54% 93,75% 23,17 91,43% 96,36% 47,70
  Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (abans Enginyeria Marina) (Pla2014) 82,4% 93,9% 35,68 75,54% 93,75% 23,17 100,00% 100,00% 15,50
  Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (abans Enginyeria Marina) (Pla 2016) - - - 100,00% 100,00% 58,75 85,97% 95,00% 27,63
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim) (Pla 2014) 97,4% 99,2% 48,06 90,11% 100,00% 26,53 100,00% 100,00% 14,33
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim) (Pla 2016) - - - 99,03% 100,00% 56,09 100,00% 100,00% 23,17
  290 ETSAV Arquitectura 100,0% 100,0% 36,07 95,76% 97,42% 43,53 97,16% 98,25% 43,98
  Intervenció sostenible en el medi construït 99,0% 100,0% 53,93 98,28% 100,00% 58,17 97,47% 100,00% 56,43
  295 EEBE Ciència i Enginyeria de Materials - - - 86,51% 96,04% 52,14 82,30% 90,75% 46,00
  Enginyeria Química  - - - 91,91% 98,51% 48,92 90,93% 96,75% 45,40
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) - - - 94,04% 97,42% 43,23 97,42% 98,37% 37,24
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) 87,4% 95,1% 41,94 93,44% 96,17% 31,16 90,52% 95,71% 36,07
  Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) - - - - - - 87,50% 97,27% 56,31
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2009) 92,9% 92,9% 20,00 100,00% 100,00% 23,33 - - -
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2015) 97,0% 97,6% 48,18 92,38% 95,58% 49,70 90,33% 97,48% 40,54
  Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) 95,0% 98,7% 15,81 95,20% 100,00% 16,30 100,00% 100,00% 18,00
  310 EPSEB Edificació 92,6% 100,0% 30,00 100,00% 100,00% 30,00 - - -
  Construcció Avançada en l'Edificació - - - - - - 94,41% 97,85% 39,59
  Enginyeria d'Edificació 98,8% 98,8% 43,53 97,53% 99,83% 45,30 - - -
  Gestió de l'Edificació 97,3% 99,1% 62,50 97,74% 98,51% 52,31 97,46% 99,53% 40,09
  Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals - - - 94,18% 98,26% 29,39 92,61% 98,21% 40,59
  330 EPSEM Enginyeria de Mines 94,5% 97,7% 44,53 96,24% 100,00% 33,88 93,58% 96,36% 36,20
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2009) 95,8% 100,0% 21,43 75,00% 85,71% 13,33 100,00% 100,00% 15,00
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015) 100,0% 100,0% 36,25 88,89% 95,10% 38,25 94,17% 100,00% 27,11
  340 EPSEVG Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 92,6% 96,7% 38,88 82,63% 98,32% 30,43 91,20% 95,47% 46,23
  370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió (2012) 98,6% 100,0% 33,08 92,99% 99,04% 34,04 94,75% 100,00% 35,39
  390 ESAB Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos 100,0% 100,0% 51,25 100,00% 100,00% 46,25 92,97% 99,17% 42,67
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes 96,1% 98,9% 46,69 - - - - - -
  480 IS.UPC Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat 98,5% 100,0% 56,79 91,92% 98,99% 57,83 99,43% 100,00% 60,52
  Sostenibilitat 50,0% 100,0% 22,50 - - - - - -
  Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - -
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 98,8% 98,8% 60,00 100,00% 100,00% 47,75 96,75% 98,44% 62,28
  Direcció de Màrqueting - - - 95,08% 99,15% 55,45 100,00% 100,00% 60,00
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses / Bussiness Administration and Management - - - 99,27% 99,33% 59,91 99,96% 99,96% 59,80
  Direcció de Màrqueting / Marketing Management - - - 99,98% 99,98% 59,87 99,87% 99,95% 59,86
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent - - - 99,94% 99,94% 60,00 99,60% 99,60% 60,00
  820 EUETIB Enginyeria en Energia 100,0% 100,0% 22,50 - - - - - -
  Enginyeria de l'Energia 96,5% 98,9% 47,51 - - - - - -
  860 EEI Enginyeria del Cuir (Pla 2014) 94,6% 97,8% 37,75 94,50% 99,68% 49,05 94,15% 97,76% 51,32
  Dades actualitzades a juny de 2019