UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.7 Resultats acadèmics dels màsters universitaris

Descripció: Resultats acadèmics dels màsters universitaris per estudis
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                         
  Unitat Responsable Estudi 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats  
  183 UTGAB Arquitectura, Energia i Medi Ambient 99,0% 100,0% 60,00 - - - - - -  
  Gestió i Valoració Urbana 93,1% 100,0% 46,90 100,0% 100,0% 22,50 - - -  
  Paisatgisme (Pla 2009) 91,5% 97,6% 54,70 98,4% 100,0% 37,90 100,00% 100,00% 15,00  
  Tecnologia a l'Arquitectura 90,5% 99,4% 48,50 97,3% 99,8% 45,56 100,00% 100,00% 18,19  
  Teoria i Història de l'Arquitectura 91,6% 98,6% 35,20 100,0% 100,0% 17,22 - - -  
  Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 92,8% 100,0% 45,70 63,2% 100,0% 7,37 - - -  
  Urbanisme 94,7% 99,0% 46,90 90,2% 99,4% 24,38 78,80% 100,00% 28,16  
  200 FME Estadística i Investigació Operativa (Pla 2009) 68,9% 99,0% 26,80 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013) 81,0% 96,1% 34,00 89,5% 97,0% 36,39 94,18% 98,48% 37,33  
  Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 92,0% 97,0% 43,10 88,7% 98,9% 38,24 93,89% 98,37% 40,90  
  205 ESEIAAT Enginyeria Aeronàutica - - - 97,9% 99,2% 52,57 91,89% 99,05% 50,68  
  Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial - - - 91,3% 93,8% 32,28 93,95% 97,91% 32,12  
  Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos - - - 100,0% 100,0% 46,07 100,00% 100,00% 33,75  
  Enginyeria d'Organització - - - 90,0% 94,0% 30,54 90,62% 95,67% 28,69  
  Enginyeria Espacial i Aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering             83,58% 89,96% 44,67  
  Enginyeria Industrial - - - 95,1% 96,4% 51,81 92,70% 95,99% 44,42  
  Enginyeria Tèxtil i Paperera - - - - - - 100,00% 100,00% 50,63  
  Gestió d'Empreses de Tecnologia i d'Enginyeria / Master in Technology and Engineering Management - - - - - - 100,00% 100,00% 45,03  
  210 ETSAB Arquitectura - - - 99,8% 100,0% 60,23 96,17% 99,02% 60,31  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) - - - 98,1% 100,0% 55,67 93,54% 99,71% 52,73  
  Paisatgisme (Pla 2015) - - - 100,0% 100,0% 59,67 93,58% 98,35% 56,70  
  220 ETSEIAT Enginyeria Aeronàutica 98,9% 98,9% 54,00 - - - - - -  
  Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 90,8% 95,7% 34,60 - - - - - -  
  Enginyeria d'Organització 88,2% 94,1% 34,60 - - - - - -  
  Enginyeria industrial 93,8% 95,7% 47,70 - - - - - -  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació 91,0% 94,6% 46,30 88,7% 94,7% 46,27 90,50% 95,59% 47,55  
  Enginyeria Electrònica (Pla 2009) 100,0% 100,0% 28,40 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Enginyeria Electrònica (Pla 2013) 78,1% 85,0% 35,40 85,4% 91,6% 40,94 86,42% 91,23% 39,97  
  Enginyeria Telemàtica 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - -  
  Master of Science in Information and Communication Technologies 86,5% 100,0% 31,80 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Erasmus Mundus en Investigació en Teconlogies de la Informació i la Comunicació 93,5% 97,1% 30,90 80,0% 100,0% 30,00 100,00% 100,00% 30,00  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 100,0% 100,0% 48,90 100,0% 100,0% 39,50 80,52% 100,00% 38,50  
  Fotònica (Pla 2009) 100,0% 100,0% 25,00 - - - - - -  
  Fotònica (Pla 2013) 94,2% 99,1% 51,20 94,8% 97,6% 47,71 96,74% 98,74% 56,78  
  240 ETSEIB Automàtica i Robòtica (Pla 2009) 100,0% 100,0% 6,00 - - - - - -  
  Automàtica i Robòtica (Pla 2012) 88,9% 92,2% 49,40 91,9% 93,2% 47,02 91,36% 96,85% 40,85  
  Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat 88,9% 91,1% 57,30 88,8% 89,9% 55,00 89,26% 93,42% 45,68  
  Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2009) 90,4% 96,9% 34,90 50,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014) 78,7% 94,3% 52,90 92,4% 97,3% 54,38 66,67% 100,00% 30,00  
  Enginyeria Biotecnològica 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - -  
  Enginyeria d'Automoció 93,7% 97,5% 41,70 92,8% 96,8% 39,04 91,41% 94,29% 35,35  
  Enginyeria de l'Energia - - - - - - 91,68% 99,67% 51,08  
  Enginyeria d'Organització 95,4% 98,4% 41,50 96,5% 98,0% 37,75 94,36% 98,60% 24,54  
  Enginyeria Industrial 94,5% 96,6% 45,60 95,3% 96,5% 48,47 91,36% 96,07% 41,38  
  Enginyeria Nuclear 93,3% 96,8% 42,60 97,2% 98,1% 42,92 84,86% 96,87% 36,87  
  Enginyeria Química 93,5% 95,9% 45,00 96,6% 98,4% 44,01 - - -  
  Logística, Transport i Mobilitat 91,7% 95,7% 45,20 81,3% 92,9% 19,17 85,71% 100,00% 30,00  
  Polímers i Biopolímers 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - 30,00  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Sistems (SELECT) (Pla 2012) 100,0% 100,0% 17,10 - - - - - -  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Sistems (SELECT) (Pla 2014) 96,2% 96,2% 47,43 100,0% 100,0% 62,00 - - -  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2009) 91,3% 98,7% 30,80 100,0% 100,0% 19,10 - - -  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014) 99,3% 99,3% 43,89 98,9% 98,9% 54,50 - - -  
  Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals 92,1% 98,9% 39,20 97,3% 99,3% 44,00 - - -  
  250 ETSECCPB Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) 98,0% 100,0% 31,00 90,9% 100,0% 21,00 99,53% 99,53% 33,77  
  Enginyeria Ambiental (Pla 2009) 85,3% 100,0% 54,30 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Enginyeria Ambiental (Pla 2014) 94,5% 97,7% 53,20 97,5% 98,8% 56,04 97,92% 99,61% 51,80  
  Enginyeria Civil 68,6% 93,6% 37,10 70,3% 94,4% 35,75 - - -  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports 94,9% 98,7% 55,80 97,2% 99,2% 53,58 92,98% 99,54% 49,96  
  Enginyeria del Terreny - - - 97,0% 97,4% 56,90 95,85% 98,26% 54,08  
  Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica - - - - - - 100,00% 100,00% 30,00  
  Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2009) 91,7% 94,7% 52,30 93,6% 98,9% 29,65 100,00% 100,00% 32,50  
  Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2015) - - - 91,9% 95,0% 52,07 91,64% 97,20% 46,05  
  Enginyeria Geològica i de Mines 100,0% 100,0% 61,50 100,0% 100,0% 62,92 100,00% 100,00% 48,33  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics 96,2% 98,4% 37,20 93,8% 98,9% 60,00 98,00% 98,00% 57,69  
  Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima 100,0% 100,0% 33,00 100,0% 100,0% 3,00 100,00% 100,00% 33,00  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 100,0% 100,0% 19,60 100,0% 100,0% 26,00 100,00% 100,00% 20,00  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management 100,0% 100,0% 24,00 100,0% 100,0% 21,00 100,00% 100,00% 27,60  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria (2009) 100,0% 100,0% 30,00 - - - - - -  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria (2012) 88,0% 95,4% 51,80 86,7% 92,9% 50,57 79,16% 90,36% 44,07  
  270 FIB Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 100,0% 100,0% 22,00 - - - - - -  
  Computació 50,0% 100,0% 30,00 - - - - - -  
  European Master in Distributed Computing 98,4% 98,4% 36,60 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Enginyeria Informàtica 69,5% 90,4% 38,30 86,0% 91,4% 37,03 79,90% 92,82% 33,75  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 100,0% 100,0% 31,40 91,9% 100,0% 53,14 94,12% 100,00% 56,67  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management 100,0% 100,0% 60,00 100,0% 100,0% 60,00 - - -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes - - - - - - 99,22% 99,57% 48,16  
  Innovació i Investigació en Informàtica (MIRI) 92,1% 95,7% 45,40 85,7% 94,4% 43,25 87,56% 94,35% 43,48  
  Intel·ligència Artificial (Pla 2012) 89,9% 97,4% 39,20 86,9% 96,7% 41,98 91,90% 97,87% 43,83  
  Tecnologies de la Informació 100,0% 100,0% 21,00 - - - - - -  
  280 FNB Enginyeria Marina (Pla 2014) 69,6% 92,6% 51,00 82,4% 93,9% 35,68 75,54% 93,75% 23,17  
  Enginyeria Marina (Pla 2016) - - - - - - 100,00% 100,00% 58,75  
  Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (Pla 2014) 98,9% 100,0% 55,00 97,4% 99,2% 48,06 90,11% 100,00% 26,53  
  Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (Pla 2016) - - - - - - 99,03% 100,00% 56,09  
  290 ETSAV Arquitectura - - - 100,0% 100,0% 36,07 96,02% 97,43% 43,53  
  Intervenció sostenible en el medi construït 100,0% 100,0% 57,60 99,0% 100,0% 53,93 98,34% 100,00% 58,17  
  295 EEBE Ciència i Enginyeria de Materials - - - - - - 93,61% 96,44% 52,14  
  Enginyeria Química  - - - - - - 95,34% 98,56% 48,92  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) - - - - - - 94,31% 97,54% 43,23  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) - - - 87,4% 95,1% 41,94 93,44% 96,17% 31,16  
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2009) 81,0% 95,3% 31,20 92,9% 92,9% 20,00 100,00% 100,00% 23,33  
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2015) - - - 97,0% 97,6% 48,18 92,38% 95,58% 49,70  
  Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) 89,9% 94,1% 26,70 95,0% 98,7% 15,81 95,20% 100,00% 16,30  
  310 EPSEB Construcció Avançada en l'Edificació 99,7% 99,7% 59,00 98,8% 98,8% 43,53 97,53% 99,83% 45,30  
  Edificació 88,9% 100,0% 29,10 92,6% 100,0% 30,00 100,00% 100,00% 30,00  
  Gestió de l'Edificació - - - 97,3% 99,1% 62,50 97,74% 98,51% 52,31  
  Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals - - - - - - 95,56% 98,28% 29,39  
  320 EET Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos 96,6% 100,0% 48,40 - - - - - -  
  Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica 100,0% 100,0% 10,00 - - - - - -  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines 94,6% 97,7% 53,70 94,5% 97,7% 44,53 96,24% 100,00% 33,88  
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2009) 84,0% 94,4% 38,60 95,8% 100,0% 21,43 75,00% 85,71% 13,33  
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015) - - - 100,0% 100,0% 36,25 90,85% 95,21% 38,25  
  340 EPSEVG Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 96,2% 98,6% 49,80 92,6% 96,7% 38,88 83,57% 98,34% 30,43  
  370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió (2009) 100,0% 100,0% 15,00 - - - - - -  
  Optometria i Ciències de la Visió (2012) 92,4% 99,1% 40,80 98,6% 100,0% 33,08 94,80% 99,06% 34,04  
  390 ESAB Agricultura per al Desenvolupament 100,0% 100,0% 15,00 - - - - - -  
  European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis 75,4% 100,0% 61,00 - - - - - -  
  Sistemes Agrícoles Periurbans 100,0% 100,0% 25,00 - - - - - -  
  Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos 95,7% 97,1% 50,00 100,0% 100,0% 51,25 100,00% 100,00% 46,25  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes 93,8% 99,6% 51,00 96,1% 98,9% 46,69 - - -  
  480 IS.UPC Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat 95,8% 100,0% 58,80 98,5% 100,0% 56,79 91,33% 98,91% 57,83  
  Sostenibilitat 80,9% 100,0% 23,50 50,0% 100,0% 22,50 - - -  
  Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació 100,0% 100,0% 30,00 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  708 ETCG Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica 93,5% 98,8% 46,8 97,8% 97,8% 46,86 - - -  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses - - - 98,8% 98,8% 60,00 100,00% 100,00% 47,75  
  Direcció de Màrqueting - - - - - - 95,08% 99,15% 55,45  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses / Bussiness Administration and Management - - - - - - 99,27% 99,33% 59,91  
  Direcció de Màrqueting / Marketing Management - - - - - - 99,98% 99,98% 59,87  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent - - - - - - 99,94% 99,94% 60,00  
  820 EUETIB Enginyeria en Energia 100,0% 100,0% 21,20 100,0% 100,0% 22,50 - - -  
  Enginyeria de l'Energia 95,5% 98,9% 45,00 96,5% 98,9% 47,51 - - -  
  860 EEI Enginyeria del Cuir (Pla 2009) 100,0% 100,0% 24,00 - - - - - -  
  Enginyeria del Cuir (Pla 2014) 100,0% 100,0% 60,00 94,6% 97,8% 37,75 94,50% 99,68% 49,05  
  Dades a juny de 2018