UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.7 Resultats acadèmics dels màsters universitaris

Descripció: Resultats acadèmics dels màsters universitaris per estudis
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                         
  Unitat Responsable Estudi 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats  
  183 UTGAB Arquitectura, Energia i Medi Ambient 100,0% 100,0% 53,5 99,0% 100,0% 60,00 - - -  
  Gestió i Valoració Urbana 89,1% 100,0% 50,9 93,1% 100,0% 46,90 100,0% 100,0% 22,50  
  Paisatgisme (Pla 2009) 93,1% 98,6% 51,0 91,5% 97,6% 54,70 98,4% 100,0% 37,90  
  Tecnologia a l'Arquitectura 86,4% 98,7% 46,6 90,5% 99,4% 48,50 97,3% 99,8% 45,56  
  Teoria i Història de l'Arquitectura 86,8% 100,0% 33,0 91,6% 98,6% 35,20 100,0% 100,0% 17,22  
  Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 92,3% 99,6% 41,9 92,8% 100,0% 45,70 63,2% 100,0% 7,37  
  Urbanisme 92,3% 100,0% 29,7 94,7% 99,0% 46,90 90,2% 99,4% 24,38  
  200 FME Estadística i Investigació Operativa (Pla 2009) 87,6% 96,7% 29,5 68,9% 99,0% 26,80 100,0% 100,0% 30,00  
  Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013) 87,2% 96,1% 38,9 81,0% 96,1% 34,00 89,5% 97,0% 36,39  
  Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 91,5% 97,8% 37,8 92,0% 97,0% 43,10 88,7% 98,9% 38,24  
  205 ESEIAAT Enginyeria Aeronàutica - - - - - - 97,9% 99,2% 52,57  
  Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial - - - - - - 91,3% 93,8% 32,28  
  Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos - - - - - - 100,0% 100,0% 46,07  
  Enginyeria d'Organització - - - - - - 90,0% 94,0% 30,54  
  Enginyeria Industrial - - - - - - 95,1% 96,4% 51,81  
  210 ETSAB Arquitectura - - - - - - 99,8% 100,0% 60,23  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) - - - - - - 98,1% 100,0% 55,67  
  Paisatgisme (Pla 2015) - - - - - - 100,0% 100,0% 59,67  
  220 ETSEIAT Enginyeria Aeronàutica - - - 98,9% 98,9% 54,00 - - -  
  Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 91,1% 95,9% 37,4 90,8% 95,7% 34,60 - - -  
  Enginyeria d'Organització 90,6% 93,8% 36,5 88,2% 94,1% 34,60 - - -  
  Enginyeria industrial 81,6% 88,4% 43,5 93,8% 95,7% 47,70 - - -  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació 78,9% 81,7% 36,9 91,0% 94,6% 46,30 88,7% 94,7% 46,27  
  Enginyeria Electrònica (Pla 2009) 77,5% 94,7% 27,4 100,0% 100,0% 28,40 100,0% 100,0% 30,00  
  Enginyeria Electrònica (Pla 2013) 88,1% 94,5% 32,6 78,1% 85,0% 35,40 85,4% 91,6% 40,94  
  Enginyeria Telemàtica 91,8% 95,3% 32,2 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Master of Science in Information and Communication Technologies 74,7% 93,3% 31,0 86,5% 100,0% 31,80 100,0% 100,0% 30,00  
  Erasmus Mundus en Investigació en Teconlogies de la Informació i la Comunicació 92,1% 95,0% 40,0 93,5% 97,1% 30,90 80,0% 100,0% 30,00  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 89,4% 93,7% 40,0 100,0% 100,0% 48,90 100,0% 100,0% 39,50  
  Fotònica (Pla 2009) 100,0% 100,0% 14,0 100,0% 100,0% 25,00 - - -  
  Fotònica (Pla 2013) 95,8% 100,0% 52,7 94,2% 99,1% 51,20 94,8% 97,6% 47,71  
  240 ETSEIB Automàtica i Robòtica (Pla 2009) 67,6% 100,0% 30,8 100,0% 100,0% 6,00 - - -  
  Automàtica i Robòtica (Pla 2012) 83,4% 90,9% 48,0 88,9% 92,2% 49,40 91,9% 93,2% 47,02  
  Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat - - - 88,9% 91,1% 57,30 88,8% 89,9% 55,00  
  Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2009) 91,4% 95,5% 38,9 90,4% 96,9% 34,90 50,0% 100,0% 30,00  
  Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014) - - - 78,7% 94,3% 52,90 92,4% 97,3% 54,38  
  Enginyeria Biotecnològica 87,4% 100,0% 34,1 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Enginyeria d'Automoció 88,7% 94,1% 51,7 93,7% 97,5% 41,70 92,8% 96,8% 39,04  
  Enginyeria d'Organització 91,8% 97,0% 50,4 95,4% 98,4% 41,50 96,5% 98,0% 37,75  
  Enginyeria Industrial - - - 94,5% 96,6% 45,60 95,3% 96,5% 48,47  
  Enginyeria Nuclear 91,7% 100,0% 40,0 93,3% 96,8% 42,60 97,2% 98,1% 42,92  
  Enginyeria Química 87,7% 95,0% 31,1 93,5% 95,9% 45,00 96,6% 98,4% 44,01  
  Logística, Transport i Mobilitat 78,6% 96,6% 45,3 91,7% 95,7% 45,20 81,3% 92,9% 19,17  
  Polímers i Biopolímers 80,0% 100,0% 30,0 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Sistems (SELECT) (Pla 2012) 59,8% 99,6% 63,0 100,0% 100,0% 17,10 - - -  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Sistems (SELECT) (Pla 2014) - - - 96,2% 96,2% 47,43 100,0% 100,0% 62,00  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2009) 69,7% 97,6% 54,0 91,3% 98,7% 30,80 100,0% 100,0% 19,10  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014) - - - 99,3% 99,3% 43,89 98,9% 98,9% 54,50  
  Recerca en Enginyeria de Processos Químics 100,0% 100,0% 15,0 - - - - - -  
  Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals 94,1% 99,1% 38,2 92,1% 98,9% 39,20 97,3% 99,3% 44,00  
  250 ETSECCPB Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) 100,0% 100,0% 16,3 98,0% 100,0% 31,00 90,9% 100,0% 21,00  
  Enginyeria Ambiental (Pla 2009) 94,0% 98,6% 50,6 85,3% 100,0% 54,30 100,0% 100,0% 30,00  
  Enginyeria Ambiental (Pla 2014) - - - 94,5% 97,7% 53,20 97,5% 98,8% 56,04  
  Enginyeria Civil 78,3% 94,5% 35,3 68,6% 93,6% 37,10 70,3% 94,4% 35,75  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports 93,8% 97,7% 57,0 94,9% 98,7% 55,80 97,2% 99,2% 53,58  
  Enginyeria del Terreny - - - - - - 97,0% 97,4% 56,90  
  Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2009) 91,1% 96,1% 36,2 91,7% 94,7% 52,30 93,6% 98,9% 29,65  
  Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2015) - - - - - - 91,9% 95,0% 52,07  
  Enginyeria Geològica i de Mines 95,0% 95,0% 60,0 100,0% 100,0% 61,50 100,0% 100,0% 62,92  
  Computational Mechanics 100,0% 100,0% 27,9 - - - - - -  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics 71,4% 95,2% 60,0 96,2% 98,4% 37,20 93,8% 98,9% 60,00  
  Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima 100,0% 100,0% 30,0 100,0% 100,0% 33,00 100,0% 100,0% 3,00  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 100,0% 100,0% 21,7 100,0% 100,0% 19,60 100,0% 100,0% 26,00  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management 91,8% 93,8% 21,0 100,0% 100,0% 24,00 100,0% 100,0% 21,00  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria (2009) 60,0% 100,0% 37,5 100,0% 100,0% 30,00 - - -  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria (2012) 91,2% 94,2% 52,1 88,0% 95,4% 51,80 86,7% 92,9% 50,57  
  Recursos Hídrics 40,0% 100,0% 37,5 - - - - - -  
  270 FIB Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 50,0% 100,0% 30,0 100,0% 100,0% 22,00 - - -  
  Computació 70,6% 100,0% 34,0 50,0% 100,0% 30,00 - - -  
  European Master in Distributed Computing 97,6% 97,6% 44,7 98,4% 98,4% 36,60 100,0% 100,0% 30,00  
  Enginyeria Informàtica 81,6% 89,5% 39,8 69,5% 90,4% 38,30 86,0% 91,4% 37,03  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 93,4% 97,3% 58,1 100,0% 100,0% 31,40 91,9% 100,0% 53,14  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management 100,0% 100,0% 56,0 100,0% 100,0% 60,00 100,0% 100,0% 60,00  
  Innovació i Investigació en Informàtica (MIRI) 91,6% 96,0% 45,0 92,1% 95,7% 45,40 85,7% 94,4% 43,25  
  Intel·ligència Artificial (Pla 2009) 67,4% 98,6% 32,6 - - - - - -  
  Intel·ligència Artificial (Pla 2012) 85,5% 97,1% 49,4 89,9% 97,4% 39,20 86,9% 96,7% 41,98  
  Tecnologies de la Informació 100,0% 100,0% 33,2 100,0% 100,0% 21,00 - - -  
  280 FNB Enginyeria Marina - - - 69,6% 92,6% 51,00 82,4% 93,9% 35,68  
  Enginyeria Nàutica i Transport Marítim - - - 98,9% 100,0% 55,00 97,4% 99,2% 48,06  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 100,0% 100,0% 36,07  
  Intervenció sostenible en el medi construït - - - 100,0% 100,0% 57,60 99,0% 100,0% 53,93  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) - - - - - - 87,4% 95,1% 41,94  
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2009) 81,9% 96,6% 39,0 81,0% 95,3% 31,20 92,9% 92,9% 20,00  
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2015) -           97,0% 97,6% 48,18  
  Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) 87,3% 98,0% 32,9 89,9% 94,1% 26,70 95,0% 98,7% 15,81  
  310 EPSEB Edificació 90,2% 98,0% 43,9 88,9% 100,0% 29,10 92,6% 100,0% 30,00  
  Construcció Avançada en l'Edificació - - - 99,7% 99,7% 59,00 98,8% 98,8% 43,53  
  Gestió de l'Edificació - - - - - - 97,3% 99,1% 62,50  
  320 EET Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos 96,8% 96,8% 23,5 96,6% 100,0% 48,40 - - -  
  Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica 100,0% 100,0% 16,7 100,0% 100,0% 10,00 - - -  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines 98,4% 100,0% 64,3 94,6% 97,7% 53,70 94,5% 97,7% 44,53  
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2009) 96,8% 98,9% 23,3 84,0% 94,4% 38,60 95,8% 100,0% 21,43  
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015) - - - - - - 100,0% 100,0% 36,25  
  340 EPSEVG Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 100,0% 100,0% 38,3 96,2% 98,6% 49,80 92,6% 96,7% 38,88  
  370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió (2009) 63,8% 100,0% 33,2 100,0% 100,0% 15,00 - - -  
  Optometria i Ciències de la Visió (2012) 97,8% 98,7% 72,3 92,4% 99,1% 40,80 98,6% 100,0% 33,08  
  390 ESAB Agricultura per al Desenvolupament 100,0% 100,0% 7,5 100,0% 100,0% 15,00 - - -  
  European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis - - - 75,4% 100,0% 61,00 - - -  
  Sistemes Agrícoles Periurbans 100,0% 100,0% 12,5 100,0% 100,0% 25,00 - - -  
  Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos - - - 95,7% 97,1% 50,00 100,0% 100,0% 51,25  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques 95,6% 100,0% 22,7 - - - - - -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia 98,5% 99,2% 52,4 - - - - - -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials 98,8% 100,0% 53,6 - - - - - -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes - - - 93,8% 99,6% 51,00 96,1% 98,9% 46,69  
  480 IS.UPC Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat 95,5% 99,4% 59,0 95,8% 100,0% 58,80 98,5% 100,0% 56,79  
  Sostenibilitat 90,9% 100,0% 50,2 80,9% 100,0% 23,50 50,0% 100,0% 22,50  
  Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació 87,5% 100,0% 26,7 100,0% 100,0% 30,00 100,0% 100,0% 30,00  
  708 ETCG Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica 81,2% 99,6% 47,5 93,5% 98,8% 46,8 97,8% 97,8% 46,86  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses - - - - - - 98,8% 98,8% 60,00  
  820 EUETIB Enginyeria en Energia 93,5% 97,7% 23,1 100,0% 100,0% 21,20 100,0% 100,0% 22,50  
  Enginyeria de l'Energia 93,1% 96,3% 42,6 95,5% 98,9% 45,00 96,5% 98,9% 47,51  
  860 EEI Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos 100,0% 100,0% 30,0 - - - - - -  
  Enginyeria del Cuir (Pla 2009) 80,0% 100,0% 24,0 100,0% 100,0% 24,00 - - -  
  Enginyeria del Cuir (Pla 2014) - - - 100,0% 100,0% 60,00 94,6% 97,8% 37,75