UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.7 Resultats acadèmics dels màsters universitaris

Descripció: Resultats acadèmics dels màsters universitaris per estudis
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

                         
  Unitat Responsable Estudi 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats  
  183 UTGAB Arquitectura, Energia i Medi Ambient 96% 100% 55,7 100,0% 100,0% 53,5 99,0% 100,0% 60,00  
  Gestió i Valoració Urbana 91% 100% 44,5 89,1% 100,0% 50,9 93,1% 100,0% 46,90  
  Paisatgisme 96% 98% 48,5 93,1% 98,6% 51,0 91,5% 97,6% 54,70  
  Tecnologia a l'Arquitectura 93% 98% 44,9 86,4% 98,7% 46,6 90,5% 99,4% 48,50  
  Teoria i Història de l'Arquitectura 89% 100% 32,5 86,8% 100,0% 33,0 91,6% 98,6% 35,20  
  Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 97% 97% 41,0 92,3% 99,6% 41,9 92,8% 100,0% 45,70  
  Urbanisme 91% 99% 33,8 92,3% 100,0% 29,7 94,7% 99,0% 46,90  
  200 FME Estadística i Investigació Operativa (Pla 2009) 87% 97% 35,0 87,6% 96,7% 29,5 68,9% 99,0% 26,80  
  Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013) - - - 87,2% 96,1% 38,9 81,0% 96,1% 34,00  
  Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 86% 95% 31,6 91,5% 97,8% 37,8 92,0% 97,0% 43,10  
  220 ETSEIAT Enginyeria Aeronàutica - - - - - - 98,9% 98,9% 54,00  
  Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 83% 91% 39,7 91,1% 95,9% 37,4 90,8% 95,7% 34,60  
  Enginyeria d'Organització 89% 95% 43,9 90,6% 93,8% 36,5 88,2% 94,1% 34,60  
  Enginyeria industrial - - - 81,6% 88,4% 43,5 93,8% 95,7% 47,70  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació - - - 78,9% 81,7% 36,9 91,0% 94,6% 46,30  
  Enginyeria Electrònica (Pla 2009) 81% 88% 31,5 77,5% 94,7% 27,4 100,0% 100,0% 28,40  
  Enginyeria Electrònica (Pla 2013) - - - 88,1% 94,5% 32,6 78,1% 85,0% 35,40  
  Enginyeria Telemàtica 86% 91% 37,0 91,8% 95,3% 32,2 100,0% 100,0% 30,00  
  Master of Science in Information and Communication Technologies 87% 92% 46,0 74,7% 93,3% 31,0 86,5% 100,0% 31,80  
  Erasmus Mundus en Investigació en Teconlogies de la Informació i la Comunicació 97% 97% 36,8 92,1% 95,0% 40,0 93,5% 97,1% 30,90  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 98% 100% 44,4 89,4% 93,7% 40,0 100,0% 100,0% 48,90  
  Fotònica (Pla 2009) 97% 100% 48,6 100,0% 100,0% 14,0 100,0% 100,0% 25,00  
  Fotònica (Pla 2013) - - - 95,8% 100,0% 52,7 94,2% 99,1% 51,20  
  240 ETSEIB Automàtica i Robòtica (Pla 2009) 84% 93% 29,5 67,6% 100,0% 30,8 100,0% 100,0% 6,00  
  Automàtica i Robòtica (Pla 2012)       83,4% 90,9% 48,0 88,9% 92,2% 49,40  
  Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat - - - - - - 88,9% 91,1% 57,30  
  Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2009) 92% 95% 43,3 91,4% 95,5% 38,9 90,4% 96,9% 34,90  
  Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014) - - - - - - 78,7% 94,3% 52,90  
  Enginyeria Biotecnològica 99% 99% 35,5 87,4% 100,0% 34,1 100,0% 100,0% 30,00  
  Enginyeria d'Automoció 86% 90% 60,7 88,7% 94,1% 51,7 93,7% 97,5% 41,70  
  Enginyeria d'Organització 86% 91% 53,0 91,8% 97,0% 50,4 95,4% 98,4% 41,50  
  Enginyeria Industrial - - - - - - 94,5% 96,6% 45,60  
  Enginyeria Nuclear 95% 97% 44,5 91,7% 100,0% 40,0 93,3% 96,8% 42,60  
  Enginyeria Química 75% 87% 45,6 87,7% 95,0% 31,1 93,5% 95,9% 45,00  
  Logística, Transport i Mobilitat 87% 98% 43,5 78,6% 96,6% 45,3 91,7% 95,7% 45,20  
  Polímers i Biopolímers 100% 100% 28,6 80,0% 100,0% 30,0 100,0% 100,0% 30,00  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Sistems (SELECT) (Pla 2012) 100% 100% 60,8 59,8% 99,6% 63,0 100,0% 100,0% 17,10  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Sistems (SELECT) (Pla 2014) - - - - - - 96,2% 96,2% 47,43  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2009) 55% 93% 56,2 69,7% 97,6% 54,0 91,3% 98,7% 30,80  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014) - - - - - - 99,3% 99,3% 43,89  
  Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering 100% 100% 30,7 - - - - - -  
  Recerca en Enginyeria de Processos Químics 100% 100% 15,0 100,0% 100,0% 15,0 - - -  
  Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals 98% 100% 41,5 94,1% 99,1% 38,2 92,1% 98,9% 39,20  
  250 ETSECCPB Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) 98% 98% 34,3 100,0% 100,0% 16,3 98,0% 100,0% 31,00  
  Enginyeria Ambiental (Pla 2009) 96% 100% 53,6 94,0% 98,6% 50,6 85,3% 100,0% 54,30  
  Enginyeria Ambiental (Pla 2014) - - - - - - 94,5% 97,7% 53,20  
  Enginyeria Civil 92% 98% 39,8 78,3% 94,5% 35,3 68,6% 93,6% 37,10  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports 100% 100% 60,0 93,8% 97,7% 57,0 94,9% 98,7% 55,80  
  Enginyeria Estructural i de la Construcció 92% 97% 39,6 91,1% 96,1% 36,2 91,7% 94,7% 52,30  
  Enginyeria Geològica i de Mines - - - 95,0% 95,0% 60,0 100,0% 100,0% 61,50  
  Computational Mechanics 98% 100% 26,0 100,0% 100,0% 27,9 - - -  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics - - - 71,4% 95,2% 60,0 96,2% 98,4% 37,20  
  Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima 100% 100% 30,0 100,0% 100,0% 30,0 100,0% 100,0% 33,00  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 93% 100% 23,3 100,0% 100,0% 21,7 100,0% 100,0% 19,60  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management 100% 100% 18,7 91,8% 93,8% 21,0 100,0% 100,0% 24,00  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria (2009) 100% 100% 33,6 60,0% 100,0% 37,5 100,0% 100,0% 30,00  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria (2012) 89% 94% 45,0 91,2% 94,2% 52,1 88,0% 95,4% 51,80  
  Recursos Hídrics 100% 100% 41,7 40,0% 100,0% 37,5 - - -  
  270 FIB Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 90% 94% 39,5 50,0% 100,0% 30,0 100,0% 100,0% 22,00  
  Computació 88% 96% 39,1 70,6% 100,0% 34,0 50,0% 100,0% 30,00  
  European Master in Distributed Computing 100% 100% 44,4 97,6% 97,6% 44,7 98,4% 98,4% 36,60  
  Enginyeria Informàtica 91% 95% 44,8 81,6% 89,5% 39,8 69,5% 90,4% 38,30  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) - - - 93,4% 97,3% 58,1 100,0% 100,0% 31,40  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management 100% 100% 56,7 100,0% 100,0% 56,0 100,0% 100,0% 60,00  
  Innovació i Investigació en Informàtica (MIRI) 87% 92% 46,3 91,6% 96,0% 45,0 92,1% 95,7% 45,40  
  Intel·ligència Artificial (Pla 2009) 77% 97% 34,8 67,4% 98,6% 32,6 - - -  
  Intel·ligència Artificial (Pla 2012) 91% 95% 47,8 85,5% 97,1% 49,4 89,9% 97,4% 39,20  
  Tecnologies de la Informació 94% 97% 41,2 100,0% 100,0% 33,2 100,0% 100,0% 21,00  
  280 FNB Enginyeria Marina - - - - - - 69,6% 92,6% 51,00  
  Enginyeria Nàutica i Transport Marítim - - - - - - 98,9% 100,0% 55,00  
  290 ETSAV Intervenció sostenible en el medi construït - - - - - - 100,0% 100,0% 57,60  
  300 EETAC Ciència i Tecnologia Aeroespacial 85% 95% 42,0 81,9% 96,6% 39,0 81,0% 95,3% 31,20  
  Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) 91% 96% 34,3 87,3% 98,0% 32,9 89,9% 94,1% 26,70  
  310 EPSEB Edificació 95% 99% 38,2 90,2% 98,0% 43,9 88,9% 100,0% 29,10  
  Construcció Avançada en l'Edificació - - - - - - 99,7% 99,7% 59,00  
  320 EET Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos 95% 95% 44,8 96,8% 96,8% 23,5 96,6% 100,0% 48,40  
  Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica 93% 100% 50,0 100,0% 100,0% 16,7 100,0% 100,0% 10,00  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines - - - 98,4% 100,0% 64,3 94,6% 97,7% 53,70  
  Enginyeria de Recursos Naturals 98% 100% 23,8 96,8% 98,9% 23,3 84,0% 94,4% 38,60  
  340 EPSEVG Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 91% 91% 30,8 100,0% 100,0% 38,3 96,2% 98,6% 49,80  
  370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió (2009) 94% 100% 38,5 63,8% 100,0% 33,2 100,0% 100,0% 15,00  
  Optometria i Ciències de la Visió (2012) 100% 100% 48,0 97,8% 98,7% 72,3 92,4% 99,1% 40,80  
  390 ESAB Agricultura per al Desenvolupament 100% 100% 15,0 100,0% 100,0% 7,5 100,0% 100,0% 15,00  
  European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis - - - - - - 75,4% 100,0% 61,00  
  Sistemes Agrícoles Periurbans 93% 100% 23,3 100,0% 100,0% 12,5 100,0% 100,0% 25,00  
  Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos - - - - - - 95,7% 97,1% 50,00  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques 97% 99% 51,5 95,6% 100,0% 22,7 - - -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia 97% 99% 46,1 98,5% 99,2% 52,4 - - -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials 100% 100% 49,8 98,8% 100,0% 53,6 - - -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. - - - - - - 93,8% 99,6% 51,0  
  480 IS.UPC Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat - - - 95,5% 99,4% 59,0 95,8% 100,0% 58,80  
  Sostenibilitat 97% 99% 50,8 90,9% 100,0% 50,2 80,9% 100,0% 23,50  
  Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació 100% 100% 50,0 87,5% 100,0% 26,7 100,0% 100,0% 30,00  
  708 ETCG Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica 92% 96% 48,7 81,2% 99,6% 47,5 93,5% 98,8% 46,8  
  720 FA Física Computacional i Aplicada 100% 100% 36,7 - - - - - -  
  820 EUETIB Enginyeria en Energia 96% 98% 29,0 93,5% 97,7% 23,1 100,0% 100,0% 21,20  
  Enginyeria de l'Energia - - - 93,1% 96,3% 42,6 95,5% 98,9% 45,00  
  860 EEI Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos - - - 100,0% 100,0% 30,0 - - -  
  Enginyeria del Cuir (Pla 2009) 94% 100% 27,6 80,0% 100,0% 24,0 100,0% 100,0% 24,00  
  Enginyeria del Cuir (Pla 2014) - - - - - - 100,0% 100,0% 60,00