UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.6 Crèdits matriculats en estudis de màsters universitaris i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per estudi. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                       
  Centre Estudis Matrícula ordinària Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (1)  
  200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)  3.434,5  3.344,5  55,0  35,0  - 2,6% 245,0 57,2  
  Màster Universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica  1.922,5  1.915,0  7,5  -  - 0,4%  60,5 32,0  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica  9.259,5  9.217,0  42,5  -  - 0,5% 396,5 154,3  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  2.473,0  2.398,0  65,0  10,0  - 3,0% 314,0 41,2  
  Màster Universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  270,0  270,0  -  -  -  -  - 4,5  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  5.393,0  5.096,0  242,0  30,0  25,0 5,5% 1.363,0 89,9  
  Màster Universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  268,0  268,0  -  -  -  - 0,0 4,5  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  14.655,5  14.071,0  515,0  62,0  7,5 4,0%  1.174,5 244,3  
  Màster Universitari en Enginyeria tèxtil i paperera  405,0  405,0  -  -  -  - 15,0 6,8  
  Màster Universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  855,5  855,5  -  -  -  - 0,0 14,3  
  210 ETSAB Màster Universitari en Arquitectura  3.136,0  3.136,0  -  -  -  -  - 52,3  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  10.840,0  10.725,0  115,0  -  - 1,1% 150,0 180,7  
  Màster Universitari en Paisatgisme (Pla 2009)  135,0  135,0  -  -  -  -  - 2,3  
  Màster Universitari en Paisatgisme (Pla 2015)  2.268,0  2.258,0  10,0  -  - 0,4%  165,0 37,8  
  Màster Universitari en Tecnologia a l'arquitectura  382,0  220,0  126,0  18,0  18,0 42,4% 44,0 6,4  
  Màster Universitari en Urbanisme  1.380,0  1.222,5  150,0  7,5  - 11,4%  450,0 23,0  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  7.465,5  7.179,5  261,0  15,0  10,0 3,8% 260,0 124,4  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica (Pla 2013)  3.037,5  2.832,5  160,0  30,0  15,0 6,7% 59,0 50,6  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (MERIT)  30,0  30,0  -  -  -  -  - 0,5  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  154,0  154,0  -  -  -  -  - 2,6  
  Màster Universitari en Fotònica (Pla 2013)  1.533,0  1.528,0  5,0  -  - 0,3%  - 25,6  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  2.778,0  2.709,0  69,0  -  - 2,5% 508,5 46,3  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  2.466,5  2.276,5  160,0  30,0  - 7,7% 115,0 41,1  
  Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2009)  90,0  -  90,0  -  - 100,0%  10,0 1,5  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció  2.793,0  2.709,0  66,0  18,0  - 3,0% 430,0 46,6  
  Màster Universitari en Enginyeria de l'energia  9.744,0  9.649,0  95,0  -  - 1,0% 2.622,5 162,4  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  2.233,5  2.166,0  60,0  -  7,5 3,0% 1.358,0 37,2  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  31.955,0  31.209,5  642,0  94,5  9,0 2,3% 2.940,5 532,6  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear  1.403,5  1.391,0  12,5  -  - 0,9%  275,5 23,4  
  Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  186,0  186,0  -  -  - 0,0%  20,0 3,1  
  Màster Universitari en Logística, Transport i Mobilitat  210,0  150,0  30,0  30,0  - 28,6% 210,0 3,5  
  Màster Universitari en Polímers i biopolímers  30,0  30,0  -  -  -  - 0,0 0,5  
  250 ETSECCPB Màster Universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (Sahc)  1.068,0  1.047,0  21,0  -  - 2,0%  813,0 17,8  
  Màster Universitari en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)  2.642,0  2.627,0  10,0  5,0  - 0,6% 0,0 44,0  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  14.205,0  13.836,5  337,5  31,0  - 2,6% 78,5 236,8  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny  2.650,0  2.620,0  30,0  -  - 1,1% 120,0 44,2  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica  30,0  30,0  -  -  -  -  - 0,5  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2009)  65,0  35,0  30,0  -  - 46,2% 0,0 1,1  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2015)  3.822,0  3.787,0  35,0  -  - 0,9%  - 63,7  
  Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines  290,0  290,0  -  -  -  -  - 4,8  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Mecànica Computacional  750,0  750,0  -  -  -  -  5,0 12,5  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  99,0  99,0  -  -  -  - 90,0 1,7  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestió de Risc d'Inundació  420,0  420,0  -  -  -  -  750,0 7,0  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Hidroinformàtica i Gestió de L'Aigua  138,0  138,0  -  -  -  -  - 2,3  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)  1.895,0  1.760,0  75,0  45,0  15,0 7,1% 0,0 31,6  
  270 FIB Màster Universitari en Enginyeria Informàtica  1.552,5  1.459,5  75,0  12,0  6,0 6,0% 55,5 25,9  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI)  510,0  480,0  30,0  -  - 5,9% 0,0 8,5  
  Màster Universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  5.105,0  5.053,0  46,0  6,0  - 1,0%  - 85,1  
  Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  5.522,5  5.233,0  241,5  24,0  24,0 5,2% 164,0 92,0  
  Màster Universitari en Intel·ligència Artificial  3.432,5  3.342,0  90,5  -  - 2,6% 58,5 57,2  
  280 FNB Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes  678,5  633,5  40,5  4,5  -  0,1 0,0 11,3  
  Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  1.041,5  1.020,5  21,0  -  -  0,0  - 17,4  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura  4.571,0  4.494,0  77,0  -  - 1,7%  - 76,2  
  Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  1.805,0  1.805,0  -  -  -  -  10,0 30,1  
  295 EEBE Màster Universitari en Ciència i enginyeria de materials  1.431,0  1.410,0  21,0  -  - 1,5% 0,0 23,9  
  Màster Universitari en Enginyeria química   3.669,0  3.597,0  57,0  15,0  - 2,0% 99,0 61,2  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  589,0  584,5  4,5  -  - 0,8% 196,0 9,8  
  300 EETAC Màster Universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )  1.371,0  1.338,0  30,0  3,0  - 2,4% 9,0 22,9  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2009)  70,0  65,0  -  5,0  - 7,1%  - 1,2  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2015)  1.640,0  1.640,0  -  -  -  -  60,0 27,3  
  Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (Pla 2009)  375,0  231,0  108,0  36,0  - 38,4% 138,0 6,3  
  310 EPSEB Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació  3.065,0  3.005,0  30,0  -  - 1,0% 0,0 51,1  
  Màster Universitari en Gestió de l'Edificació  2.563,0  2.558,0  5,0  -  - 0,2%  - 42,7  
  Màster Universitari en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  1.734,0  1.712,0  18,0  4,0  - 1,3%  3.021,0 28,9  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  1.118,0  1.078,0  35,0  5,0  - 3,6% 25,0 18,6  
  Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2009)  40,0  25,0  15,0  -  - 37,5%  - 0,7  
  Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2015)  765,0  765,0  -  -  -  -  - 12,8  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1.065,0  1.000,0  65,0  -  - 6,1%  15,0 17,8  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió (Pla 2012)  1.327,5  1.315,5  12,0  -  - 0,9% 27,0 22,1  
  390 ESAB Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  740,0  740,0  -  -  -  -  - 12,3  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de La Sostenibilitat  2.480,0  2.480,0  -  -  -  - 120,0 41,3  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses  955,0  955,0  -  -  -  -  245,0 15,9  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting  610,0  610,0  -  -  -  -  20,0 10,2  
  802 EAE Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  23.220,0  23.220,0  -  -  -  -  - 387,0  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting/Marketing Management  30.975,0  30.960,0  15,0  -  - 0,0%  - 516,3  
  Direcció dels recursos humans i del talent  8.520,0  8.520,0  -  -  - 0,0%  - 142,0  
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria del Cuir (Pla 2014)  981,0  981,0  -  -  -  - 12,0 16,4  
  TOTAL  264.783,0  259.486,5  4.554,0  575,5  137,0 2,0% 19.318,0 4.413,1  
  (1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals.      
  Font Uneix. Dades a desembre 2017