UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.6 Crèdits matriculats en estudis de màsters universitaris i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per estudi. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                       
  Centre Estudis Matrícula ordinària Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (1)  
  200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2009)  60,0  30,0  30,0  -  - 50,0%  - 1,0  
  Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)  3.093,0  2.973,0  110,0  10,0  - 3,9% 288,5 51,6  
  Màster Universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica  1.568,0  1.560,5  7,5  -  - 0,5%  - 26,1  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica  6.624,0  6.624,0  -  -  -  - 25,0 110,4  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  5.680,0  5.330,0  290,0  40,0  20,0 6,2% 607,4 94,7  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  2.066,0  2.006,0  55,0  5,0  - 2,9% 20,0 34,4  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  11.709,5  11.519,0  175,5  15,0  - 1,6%  - 195,2  
  Màster Universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  645,0  645,0  -  -  -  -  - 10,8  
  210 ETSAB Màster Universitari en Arquitectura  2.650,0  2.650,0  -  -  -  -  - 44,2  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  6.625,0  6.625,0  -  -  -  - 135,0 110,4  
  Màster Universitari en Gestió i valoració urbana  180,0  120,0  60,0  -  - 33,3%  - 3,0  
  Màster Universitari en Paisatgisme (Pla 2006)  796,0  725,0  50,0  15,0  6,0 8,9%  - 13,3  
  Màster Universitari en Paisatgisme (Pla 2015)  895,0  895,0  -  -  -  -  - 14,9  
  Màster Universitari en Tecnologia a l'arquitectura  2.460,0  2.352,0  108,0  -  - 4,4% 77,5 41,0  
  Màster Universitari en Teoria i història de l'arquitectura  155,0  140,0  15,0  -  - 9,7%  - 2,6  
  Màster Universitari en Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura  140,0  40,0  80,0  20,0  - 71,4%  - 2,3  
  Màster Universitari en Urbanisme  1.267,5  1.192,5  60,0  -  15,0 5,9%  - 21,1  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  5.413,5  5.315,5  56,0  22,0  20,0 1,8% 160,0 90,2  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica (Pla 2009)  150,0  150,0  -  -  -  - 90,0 2,5  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica (Pla 2013)  2.456,5  2.281,5  155,0  20,0  - 7,1% 55,0 40,9  
  Màster Universitari en Fotònica (Pla 2013)  1.479,0  1.479,0  -  -  -  -  - 24,7  
  Màster Universitari en Tecnologies de La Informació i La Comunicació  60,0  60,0  -  -  -  -  - 1,0  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  158,0  158,0  -  -  -  -  - 2,6  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació  180,0  180,0  -  -  -  -  - 3,0  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  3.244,5  3.070,5  174,0  -  - 5,4% 94,5 54,1  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  2.255,0  2.155,0  100,0  -  - 4,4% 180,0 37,6  
  Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2009)  60,0  60,0  -  -  -  -  - 1,0  
  Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014)  1.522,5  1.513,5  9,0  -  - 0,6% 18,0 25,4  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció  3.084,0  3.006,0  63,0  15,0  - 2,5% 18,5 51,4  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  3.435,0  3.400,5  27,0  7,5  - 1,0% 34,0 57,3  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  25.836,0  25.494,0  328,5  13,5  - 1,3% 69,0 430,6  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear  1.373,5  1.373,5  -  -  -  -  - 22,9  
  Màster Universitari en Enginyeria Química  3.345,0  3.262,5  82,5  -  - 2,5% 46,5 55,8  
  Màster Universitari en Logística, Transport i Mobilitat  115,0  65,0  50,0  -  - 43,5% 61,0 1,9  
  Màster Universitari en Seguretat i Salut en El Treball: Prevenció de Riscos Laborals  1.892,0  1.868,0  24,0  -  - 1,3%  - 31,5  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats (Pla 2009)  95,5  85,5  5,0  5,0  - 10,5% 8,0 1,6  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats (Pla 2014)  327,0  327,0  -  -  -  -  - 5,5  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Sistemes Energètics Sostenibles  218,0  218,0  -  -  -  -  - 3,6  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Ambiental (Pla 2009)  60,0  -  60,0  -  - 100,0%  - 1,0  
  Màster Universitari en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)  3.082,0  3.062,0  20,0  -  - 0,6% 10,0 51,4  
  Màster Universitari en Enginyeria Civil  286,0  197,0  59,0  30,0  - 31,1%  - 4,8  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  13.983,5  13.847,5  130,0  6,0  - 1,0% 82,5 233,1  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2006)  1.453,0  1.341,0  97,0  15,0  - 7,7% 5,0 24,2  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2015)  1.458,0  1.458,0  -  -  -  -  - 24,3  
  Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines  377,5  377,5  -  -  -  -  - 6,3  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics En Enginyeria (Pla 2012)  1.770,0  1.615,0  130,0  25,0  - 8,8% 30,0 29,5  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (Sahc)  189,0  189,0  -  -  -  -  - 3,2  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestió de Risc d'Inundació  390,0  390,0  -  -  -  -  - 6,5  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Hidroinformàtica i Gestió de L'Aigua  210,0  210,0  -  -  -  -  - 3,5  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Mecànica Computacional  960,0  960,0  -  -  -  -  - 16,0  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica  1.359,0  1.289,0  40,0  30,0  - 5,2%  - 22,7  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny  1.195,0  1.195,0  -  -  -  - 265,0 19,9  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  9,0  9,0  -  -  -  - 90,0 0,2  
  270 FIB Màster Universitari en Enginyeria Informàtica  1.407,0  1.275,0  90,0  36,0  6,0 9,4% 58,5 23,5  
  Màster Universitari en Innovació i Recerca En Informàtica  5.233,5  5.083,5  132,0  18,0  - 2,9% 138,0 87,2  
  Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial  2.729,0  2.689,0  40,0  -  - 1,5% 6,0 45,5  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Computació Distribuïda  -  -  -  -  -  - 30,0 0,0  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Mineria de Dades i Gestió del Coneixement  300,0  300,0  -  -  -  -  - 5,0  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·Ligència Empresarial  372,0  372,0  -  -  -  - 18,0 6,2  
  280 FNB Màster Universitari en Enginyeria Marina  499,5  486,0  13,5  -  - 2,7% 25,5 8,3  
  Màster Universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  1.201,5  1.195,5  6,0  -  - 0,5%  - 20,0  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura  974,0  974,0  -  -  -  -  - 16,2  
  Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  1.510,0  1.510,0  -  -  -  -  - 25,2  
  300 EETAC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2009)  200,0  180,0  15,0  5,0  - 10,0%  - 3,3  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2015)  530,0  530,0  -  -  -  -  - 8,8  
  Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (Pla 2009)  284,5  266,5  18,0  -  - 6,3% 143,5 4,7  
  Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (Pla 2015)  1.090,5  1.066,5  24,0  -  - 2,2% 15,0 18,2  
  310 EPSEB Màster Universitari en Edificació  810,0  780,0  30,0  -  - 3,7% 440,0 13,5  
  Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació  2.525,0  2.525,0  -  -  -  - 5,0 42,1  
  Màster Universitari en Gestió de l'Edificació  1.125,0  1.125,0  -  -  -  -  - 18,8  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  1.781,0  1.732,0  49,0  -  - 2,8% 130,0 29,7  
  Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2009)  150,0  95,0  55,0  -  - 36,7%  - 2,5  
  Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2015)  435,0  435,0  -  -  - 0,0%  - 7,3  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1.555,0  1.540,0  15,0  -  - 1,0%  - 25,9  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió (Pla 2012)  1.290,0  1.290,0  -  -  - 0,0% 39,0 21,5  
  390 ESAB Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  410,0  395,0  15,0  -  - 3,7%  - 6,8  
  410 ICE Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.  4.249,0  4.179,0  70,0  -  - 1,6%  - 70,8  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de La Sostenibilitat  2.385,0  2.385,0  -  -  -  - 115,0 39,8  
  Màster Universitari en Sostenibilitat  45,0  -  45,0  -  - 100,0%  - 0,8  
  Màster Universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  30,0  30,0  -  -  -  -  - 0,5  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses  720,0  720,0  -  -  -  -  - 12,0  
  820 EUETIB Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia  135,0  135,0  -  -  -  -  - 2,3  
  Màster Universitari en Enginyeria en Energia  6.508,5  6.448,5  55,0  5,0  - 0,9% 495,0 108,5  
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria del Cuir (Pla 2014)  906,0  906,0  -  -  -  - 45,0 15,1  
  TOTAL  171.487,0  167.738,5  3.323,5  358,0  67,0 2,2% 4.173,9 2.858,1  
  (1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals.      
  Dades a abril 2016