UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.6 Crèdits matriculats en estudis de màsters universitaris i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per estudi. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

                       
  Centre Estudis Matrícula ordinària Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (1)  
  183 UTGAB Màster Universitari En Arquitectura, Energia I Medi Ambient  1.920  1.920  -  -  - -  - 32,0  
  Màster Universitari En Gestió I Valoració Urbana  1.455  1.380  60  15  - 5,2%  5 24,3  
  Màster Universitari En Paisatgisme  2.292  2.185  65  5  37 4,7%  - 38,2  
  Màster Universitari En Tecnologia A L'Arquitectura  5.821  5.653  138  30  - 2,9%  197 97,0  
  Màster Universitari En Teoria I Història De L'Arquitectura  730  715  15  -  - 2,1%  - 12,2  
  Màster Universitari En Teoria I Pràctica Del Projecte D'Arquitectura  2.590  2.530  60  -  - 2,3%  - 43,2  
  Màster Universitari En Urbanisme  3.728  3.675  23  30  - 1,4%  23 62,1  
  200 FME Màster Universitari En Estadística I Investigació Operativa (Pla 2009)  692  652  35  5  - 5,8%  150 11,5  
  Màster Universitari En Estadística I Investigació Operativa (Pla 2013)  2.864  2.784  80  -  - 2,8%  332 47,7  
  Màster Universitari En Matemàtica Avançada I Enginyeria Matemàtica  1.122  1.099  23  -  - 2,0%  - 18,7  
  220 ETSEIAT Màster Universitari En Enginyeria Aeronàutica  2.352  2.326  26  -  - 1,1%  5 39,2  
  Màster Universitari En Enginyeria D'Organització  5.549  5.382  137  30  - 3,0%  234 92,5  
  Màster Universitari En Enginyeria De Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial  2.070  2.027  43  -  - 2,1%  10 34,5  
  Màster Universitari En Enginyeria Industrial  5.409  5.292  113  5  - 2,2%  5 90,1  
  230 ETSETB Màster Universitari En Enginyeria De Telecomunicació  3.167  2.976  129  47  15 6,0%  80 52,8  
  Màster Universitari En Enginyeria Electrònica (Pla 2009)  218  188  30  -  - 13,8%  60 3,6  
  Màster Universitari En Enginyeria Electrònica (Pla 2013)  1.735  1.625  110  -  - 6,3%  180 28,9  
  Màster Universitari En Enginyeria Telemàtica  60  60  -  -  - -  60 1,0  
  Màster Universitari En Fotònica (Pla 2009)  75  75  -  -  - -  43 1,3  
  Màster Universitari En Fotònica (Pla 2013)  1.226  1.226  -  -  - -  10 20,4  
  Màster Universitari En Recerca En Tecnologies De La Informació I La Comunicació  240  234  6  -  - 2,5%  60 4,0  
  Màster Universitari En Tecnologies De La Informació I La Comunicació  133  73  60  -  - 45,3%  - 2,2  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Enginyeria Fotònica, Nanofotònica I Biofotònica  192  192  -  -  - -  - 3,2  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Recerca En Tecnologies De La Informació I La Comunicació  291  291  -  -  - -  - 4,9  
  240 ETSEIB Màster Universitari En Automàtica I Robòtica  3.219  3.120  99  -  - 3,1%  129 53,6  
  Màster Universitari En Cadena De Subministrament, Transport I Mobilitat  1.020  1.020  -  -  - -  100 17,0  
  Màster Universitari En Ciència I Enginyeria De Materials (Pla 2009)  508  468  25  15  - 7,9%  60 8,5  
  Màster Universitari En Ciència I Enginyeria De Materials (Pla 2014)  1.183  1.183  -  -  - -  35 19,7  
  Màster Universitari En Enginyeria D'Automoció  3.256  3.188  63  5  - 2,1%  50 54,3  
  Màster Universitari En Enginyeria D'Organització  4.050  3.996  54  -  - 1,3%  63 67,5  
  Màster Universitari En Enginyeria De L'Energia  1.401  1.401  -  -  - -  10 23,4  
  Màster Universitari En Enginyeria Industrial  11.227  11.210  17  -  - 0,1%  35 187,1  
  Màster Universitari En Enginyeria Nuclear  1.232  1.210  23  -  - 1,8%  17 20,5  
  Màster Universitari En Enginyeria Química  2.468  2.435  23  11  - 1,3%  122 41,1  
  Màster Universitari En Logística, Transport I Mobilitat  1.054  979  65  10  - 7,1%  5 17,6  
  Màster Universitari En Polímers I Biopolímers  30  30  -  -  - -  - 0,5  
  Màster Universitari En Seguretat I Salut En El Treball: Prevenció De Riscos Laborals  1.696  1.675  21  -  - 1,2%  - 28,3  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Ciència I Enginyeria De Materials Avançats  850  805  35  10  - 5,3%  185 14,2  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Sistemes Energètics Sostenibles  1.007  1.007  -  -  - -  3 16,8  
  250 ETSECCPB Màster Universitari En Enginyeria Ambiental (Pla 2009)  815  775  40  -  - 4,9%  - 13,6  
  Màster Universitari En Enginyeria Ambiental (Pla 2014)  1.780  1.780  -  -  - -  50 29,7  
  Màster Universitari En Enginyeria Civil  752  557  190  -  5 25,9%  - 12,5  
  Màster Universitari En Enginyeria De Camins, Canals I Ports  8.226  8.133  93  -  - 1,1%  - 137,1  
  Màster Universitari En Enginyeria Estructural I De La Construcció  3.555  3.468  87  -  - 2,4%  48 59,3  
  Màster Universitari En Enginyeria Geològica I De Mines  615  600  15  -  - 2,4%  - 10,3  
  Màster Universitari En Mètodes Numèrics En Enginyeria (Pla 2009)  30  -  30  -  - 100,0%  - 0,5  
  Màster Universitari En Mètodes Numèrics En Enginyeria (Pla 2012)  1.285  1.235  50  -  - 3,9%  15 21,4  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Anàlisi Estructural De Monuments I Construccions Històriques (Sahc)  731  731  -  -  - -  - 12,2  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Gestió De Risc D'Inundació  510  510  -  -  - -  - 8,5  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Hidroinformàtica I Gestió De L'Aigua  192  192  -  -  - -  - 3,2  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Mecànica Computacional  930  930  -  -  - -  - 15,5  
  270 FIB Màster Universitari En Arquitectura De Computadors, Xarxes I Sistemes  66  36  30  -  - 45,5%  - 1,1  
  Màster Universitari En Computació  60  -  60  -  - 100,0%  - 1,0  
  Màster Universitari En Enginyeria Informàtica  1.817  1.643  156  18  - 9,6%  14 30,3  
  Màster Universitari En Innovació I Recerca En Informàtica  4.283  4.151  126  6  - 3,1%  114 71,4  
  Màster Universitari En Intel·Ligència Artificial  1.704  1.638  67  -  - 3,9%  79 28,4  
  Màster Universitari En Tecnologies De La Informació  42  42  -  -  - -  - 0,7  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Computació Distribuïda  366  360  6  -  - 1,6%  - 6,1  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Mineria De Dades I Gestió Del Coneixement  356  356  -  -  - -  4 5,9  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Tecnologies De La Informació Per A La Intel·Ligència Empresarial  403  403  -  -  - -  5 6,7  
  280 FNB Màster Universitari En Enginyeria Marina  459  459  -  -  - -  - 7,7  
  Màster Universitari En Enginyeria Nàutica I Transport Marítim  531  531  -  -  - -  83 8,9  
  290 ETSAV Màster Universitari En Intervenció Sostenible En El Medi Construït  1.095  1.095  -  -  - -  - 18,3  
  300 EETAC Màster Universitari En Ciència I Tecnologia Aeroespacial  885  785  80  20  - 11,3%  45 14,8  
  Màster Universitari En Enginyeria I Gestió De Les Telecomunicacions  961  880  66  -  15 8,4%  70 16,0  
  310 EPSEB Màster Universitari En Edificació  1.017  987  30  -  - 2,9%  5 17,0  
  Màster en Construcció Avançada en l'Edificació  1.730  1.730  -  -  - -  15 28,8  
  320 EET Màster Universitari En Enginyeria De Tecnologies De Materials Fibrosos  581  581  -  -  - -  - 9,7  
  Màster Universitari En Enginyeria Tèxtil, Paperera I Gràfica  10  10  -  -  - -  10 0,2  
  330 EPSEM Màster Universitari En Enginyeria De Mines  1.651  1.633  12  6  - 1,1%  72 27,5  
  Màster Universitari En Enginyeria Dels Recursos Naturals  780  780  -  -  - -  - 13,0  
  340 EPSEVG Màster Universitari En Enginyeria De Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial  1.392  1.392  -  -  - -  - 23,2  
  370 FOOT Màster Universitari En Optometria I Ciències De La Visió (Pla 2009)  120  105  15  -  - 12,5%  390 2,0  
  Màster Universitari En Optometria I Ciències De La Visió (Pla 2012)  1.362  1.362  -  -  - -  81 22,7  
  390 ESAB Màster Universitari En Agricultura Per Al Desenvolupament  105  90  15  -  - 14,3%  55 1,8  
  Màster Universitari En Sistemes Agrícoles Periurbans  75  75  -  -  - -  - 1,3  
  Màster Universitari En Tecnologies Facilitadores Per A La Indústria Alimentària I De Bioprocesos  350  350  -  -  - -  - 5,8  
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Anàlisi De Polítiques Agràries, Alimentàries I Mediambientals  62  62  -  -  - -  - 1,0  
  410 ICE Màster Universitari En Formació Del Professorat D'ESO i Batxillerat, Formació Professional I Ensenyament D'Idiomes. Esp. Tecnologia  2.435  2.410  25  -  - 1,0%  - 40,6  
  Màster Universitari En Formació Del Professorat D'ESO i Batxillerat, Formació Professional I Ensenyament D'Idiomes. Esp. Tecnologies Industrials  1.800  1.800  -  -  - -  - 30,0  
  480 IS.UPC Màster Universitari En Ciència I Tecnologia De La Sostenibilitat  1.911  1.911  -  -  - -  15 31,9  
  Màster Universitari En Sostenibilitat  265  205  60  -  - 22,6%  5 4,4  
  Màster Universitari En Tecnologia Per Al Desenvolupament Humà I La Cooperació  90  90  -  -  - -  - 1,5  
  708 ETCG Màster Universitari En Enginyeria Del Terreny I Enginyeria Sismica  2.681  2.616  65  -  - 2,4%  190 44,7  
  820 EUETIB Màster Universitari En Enginyeria De L'Energia  2.437  2.397  40  -  - 1,6%  85 40,6  
  Màster Universitari En Enginyeria En Energia  398  370  23  5  - 6,9%  - 6,6  
  860 EEI Màster Universitari En Enginyeria Del Cuir (Pla 2009)  24  24  -  -  - -  - 0,4  
  Màster Universitari En Enginyeria Del Cuir (Pla 2014)  720  720  -  -  - -  - 12,0  
  TOTAL 134.569 131.271 2.955 272 72 2,5% 3.712 2.242,8  
  (1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals.      
  Dades a abril 2015