UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.5 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per nacionalitat

Descripció: Relació de l'estudiantat matriculat a màsters universitaris,distribuïts per estudi i nacionalitat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

                           
                           
    Àmbit Estudi Estudiantat
total
Estudiantat estranger % Estudiantat estranger              
    183 UTGAB Màster Universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  26  19 73,1%              
    Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana  27  16 59,3%              
    Màster Universitari en Paisatgisme  53  34 64,2%              
    Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura  168  100 59,5%              
    Màster Universitari en Teoria i Història de l'Arquitectura  22  13 59,1%              
    Màster Universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  55  43 78,2%              
    Màster Universitari en Urbanisme  65  34 52,3%              
    200 FME Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  39  9 23,1%              
    Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa  124  26 21,0%              
    220 ETSEIAT Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  43  6 14,0%              
    Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  129  11 8,5%              
    Màster Universitari en Enginyeria Industrial  33  1 3,0%              
    230 ETSETB Erasmus Mundus Master of Research on Information and  Communication Technologies  23  13 56,5%              
    Master of Science in Information and  Communication Technologies  15  12 80,0%              
    Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  32  14 43,8%              
    Màster Universitari en Enginyeria Electrònica  63  8 12,7%              
    Màster Universitari en Enginyeria Telemàtica  14  7 50,0%              
    Màster Universitari en Fotònica  32  6 18,8%              
    Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  4  4 100,0%              
    240 ETSEIB Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering  16  12 75,0%              
    Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  15  5 33,3%              
    Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  42  16 38%              
    Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials  32  7 21,9%              
    Màster Universitari en Enginyeria Biotecnològica  7  3 42,9%              
    Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció  50  7 14,0%              
    Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  57  9 15,8%              
    Màster Universitari en Enginyeria Nuclear  23  16 69,6%              
    Màster Universitari en Enginyeria Química  28  3 10,7%              
    Màster Universitari en Logistica, Transport i Mobilitat  47  14 29,8%              
    Màster Universitari en Polímers i Biopolímers  5  2 40,0%              
    Màster Universitari en Recerca en Enginyeria de Processos Químics  1  1 100,0%              
    Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals  53  3 6%              
    Màster Universitari Erasmus Mundus en Sistemes Energètics Sostenibles  11  10 90,9%              
    250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Ambiental  34  13 38,2%              
    Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció  67  35 52,2%              
    Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  2  1 50,0%              
    Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics and  Water Management  14  11 78,6%              
    Màster Universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (Sahc)  7  7 100,0%              
    Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  7  5 71,4%              
    Màster Universitari en Enginyeria Civil  38  13 34,2%              
    Màster Universitari en Recursos Hídrics  2  - 0,0%              
    Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestió Del Risc Per Inundació  20  18 90,0%              
    Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  59  - 0,0%              
    Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  12  3 25,0%              
    Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines  10  10 100,0%              
    Màster Universitari Erasmus Mundus en Mecànica Computacional  14  12 85,7%              
    Màster Universitari en Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima  3  3 100,0%              
    270 FIB Màster Universitari en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  8  3 37,5%              
    Màster Universitari en Tecnologies de la Informació  10  8 80,0%              
    Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial  14  4 28,6%              
    Màster Universitari en Computació  3  3 100,0%              
    Màster Universitari Erasmus Mundus en Computació Distribuïda  10  10 100,0%              
    Màster Universitari Erasmus Mundus en Mineria de Dades i Gestió Del Coneixement  7  7 100,0%              
    Màster Universitari en Enginyeria Informàtica  35  17 48,6%              
    Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica  70  23 32,9%              
    Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial  36  14 38,9%              
    Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a  la Intel·Ligència Empresarial  13  13 100,0%              
    300 EETAC Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions  73  19 26,0%              
    Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  42  25 59,5%              
    310 EPSEB Màster Universitari en Edificació  49  31 63,3%      
    320 EET Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  6  1 16,7%      
    Màster Universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  8  1 12,5%      
    330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals  20  3 15,0%              
    Màster Universitari en Enginyeria de Mines  12  4 33,3%              
    340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  7  - 0,0%              
    370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  10  - 0,0%              
    Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  14  1 7,1%              
    390 ESAB Màster Universitari en Sistemes Agrícoles Periurbans  2  - 0,0%              
    Màster Universitari en Agricultura per al Desenvolupament  4  - 0,0%              
    410 ICE Màster Universitari en Formació Del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques  6  - 0,0%              
    Màster Universitari en Formació Del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia  58  - 0,0%              
    Màster Universitari en Formació Del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  19  - 0,0%              
    480 IS.UPC Màster Universitari en Sostenibilitat  34  14 41,2%              
    Màster Universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  9  2 22,2%              
    Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  15  9 60,0%              
    708 ETCG Màster Universitari en Enginyeria Del Terreny i Enginyeria Sismica  72  42 58,3%              
    820 EUETIB Màster Universitari en Enginyeria en Energia  40  9 22,5%              
    Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia  56  19 33,9%              
    860 EEI Màster Universitari en Enginyeria Del Cuir  18  8 44,4%              
    TOTAL 2.423 905 37,4%              
       Dades a maig 2014                      
                         
 
                       
    Unió Europea 119                    
    Resta d'Europa 57                    
    Amèrica del Nord 17                    
    Amèrica Llatina 490                    
    Àfrica 30                    
    Àsia 191                    
  Oceania 1                    
                           
                           
                           
                           
                       
                       
                       
                       
                       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                   
   País nacionalitat   Gestió i valoració urbana   Paisatgisme   Tecnologia a l'arquitectura   Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura   Urbanisme   Teoria i història de l'arquitectura   Arquitectura, energia i medi ambient   
   Alemanya       1          
   Aràbia Saudita   1            1  
   Argentina       2  1        
   Bielorússia       1    1      
   Bolívia           1      
   Brasil   1    1  2  1  1    
   Colòmbia   2    4    4  2  1  
   Corea, República Democràtica Popular de     1  1  6  1      
   Croàcia       1          
   Dominicana, República   1  18  42    6  1    
   Equador   3  1  11  4  6  1  3  
   Espanya   11  19  68  12  31  9  7  
   Estats Units d'Amèrica     1        1    
   Estònia       1          
   Finlàndia         1        
   França     1  1          
   Grècia           1  1    
   Hondures       1          
   Iran       8  4  1      
   Israel           1      
   Itàlia     4  2  4  4  1  4  
   Japó             1    
   Jordània           1      
   Kazakhstan         2        
   Marroc       1          
   Mèxic   2  2  7  2  4  2  4  
   Nicaragua         1        
   Noruega       1          
   Perú   1    3  2      1  
   Polònia             1    
   Portugal       2    1      
   Puerto Rico (Estats Units d'Amèrica)     1            
   Rússia     1    1  1    1  
   Salvador, el       1          
   Sèrbia   2    1          
   Turquia         3        
   Ucraïna       1          
   Uruguai     1          1  
   Veneçuela       2          
   Xile   2    2  1    1  2  
   Xina   1  3  2  9      1  
   TOTAL   27  53  168  55  65  22  26  
  Dades a maig 2014                
         
   País nacionalitat   Estadística i investigació operativa   Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica   
   Alemanya   1  -  
   Colòmbia   4  -  
   Dominicana, República   3  -  
   Equador   1  1  
   Espanya   98  30  
   Iran   -  3  
   Irlanda   -  1  
   Itàlia   3  1  
   Mèxic   1  -  
   Nigèria   -  1  
   Països Baixos   -  1  
   Perú   3  -  
   Portugal   1  -  
   Regne Unit   1  -  
   Romania   2  -  
   Ucraïna   1  -  
   Uruguai   1  -  
   Veneçuela   2  -  
   Xile   2  -  
   Xina   -  1  
   TOTAL   124  39  
  Dades a maig 2014      
               
   Nom de l'estudi   Enginyeria d'organització   Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial   Enginyeria industrial   Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica   Enginyeria en Tecnologia de Materials Fibrosos   
   Alemanya   2  -  -  -  -  
   Colòmbia   1  3  -  1  -  
   Dinamarca   1  -  -  -  -  
   Dominicana, República   2  -  -  -  -  
   Equador   -  1  -  -  -  
   Espanya   118  37  32  5  7  
   Grècia   -  -  1  -  -  
   Iran   1  -  -  -  -  
   Mèxic   1  2  -  -  -  
   Països Baixos   1  -  -  -  1  
   Turquia   1  -  -  -  -  
   Xina   1  -  -  -  -  
  Total  129  43  33  6  8  
  Dades a maig 2014            
                   
   Nom de l'estudi   Enginyeria de telecomunicació   Enginyeria electrònica   European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   Enginyeria telemàtica   Fotònica   Recerca en tecnologies de la informació i la comunicació   Tecnologies de la informació i la comunicació   
   Alemanya   -  -  1  -  1  -  -  
   Bangla Desh   -  1  -  -  -  -  -  
   Bolívia   1  -  -  -  -  1  -  
   Bulgària   -  -  1  -  -  -  -  
   Colòmbia   -  -  -  2  -  -  -  
   Costa d'Ivori   -  -  -  -  -  1  -  
   Cuba   -  -  -  -  -  1  1  
   Dominicana, República   5  -  -  -  -  -  -  
   Egipte   -  -  1  -  -  -  -  
   Equador   1  1  -  1  -  1  -  
   Espanya   18  55  -  7  26  10  3  
   Estats Units d'Amèrica   -  -  -  -  1  -  -  
   Índia   -  1  -  -  -  3  1  
   Iran   1  -  -  1  2  2  2  
   Itàlia   -  1  -  -  -  -  -  
   Jordània   -  -  -  -  -  -  1  
   Líban   1  -  -  -  -  -  1  
   Montenegro   -  -  1  -  -  -  -  
   Nepal   -  -  -  -  -  1  -  
   Nigèria   -  -  -  -  1  -  -  
   Països Baixos   -  -  -  -  1  -  -  
   Pakistan   1  -  -  -  -  1  -  
   Perú   -  2  -  -  -  -  -  
   Romania   -  -  -  -  -  -  1  
   Rússia   -  1  -  -  -  -  1  
   Síria   -  -  -  -  -  -  1  
   Turquia   -  -  -  -  -  1  1  
   Veneçuela   4  1  -  2  -  -  2  
   Xina   -  -  -  1  -  1  -  
   TOTAL   32  63  4  14  32  23  15  
  Dades a maig 2014                
                               
   Nom de l'estudi   Advanced Materials Science and Engineering   Automàtica i robòtica   Ciència i enginyeria de materials   Enginyeria biotecnològica   Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems   Logística, transport i mobilitat   Enginyeria d'Automoció   Enginyeria d'Organització   Enginyeria Nuclear   Enginyeria Química   Polímers i biopolímers   Recerca en enginyeria de processos químics   Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals   
   Alemanya   2  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Argentina   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Bangla Desh   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   Canadà   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Colòmbia   2  1  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  
   Costa Rica   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Cuba   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Dominicana, República   -  -  -  -  -  7  1  -  -  -  -  -  -  
   Egipte   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   Equador   -  2  -  -  -  1  4  2  -  -  -  -  -  
   Espanya   4  36  25  4  1  33  43  48  7  25  3  -  50  
   Estats Units d'Amèrica   1  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   França   -  1  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  
   Grècia   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Guatemala   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Índia   -  -  -  -  1  -  -  -  6  -  -  -  -  
   Indonèsia   -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  
   Iran   -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Islàndia   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   Itàlia   1  2  -  -  2  -  -  -  1  1  -  1  1  
   Marroc   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   Maurici   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   Mèxic   3  4  4  1  1  -  1  2  -  1  1  -  2  
   Mongòlia   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Montenegro   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   Perú   -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  1  -  -  
   Portugal   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   Turquia   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Veneçuela   1  -  1  1  -  2  -  1  -  -  -  -  -  
   Xile   -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  
   Xina   1  3  1  -  -  1  -  1  1  -  -  -  -  
   Xipre   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL  16  57  32  7  11  47  50  57  23  28  5  1  53  
  Dades a maig 2014                            
                               
   Nom de l'estudi   Erasmus Mundus en enginyeria i gestió costanera i marítima   Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques   Enginyeria ambiental   Enginyeria civil   Enginyeria estructural i de la construcció   Hydroinformatics and Water Management   Engiyeria de Camins, Canals i Ports   Enginyeria Geològica i de Mines   Mètodes Numèrics en Enginyeria   Mecànica computacional   Recursos hídrics   Science in Flood Risk Management   Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica   
   Albània   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   Alemanya   1  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  
   Argentina   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Bolívia   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Canadà   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   Colòmbia   -  -  2  1  6  1  -  -  -  -  -  1  3  
   Costa Rica   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Dominicana, República   -  -  2    14  -  -  -  -  -  -  -  29  
   Egipte   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  
   Equador   -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Espanya   -  -  21  25  32  3  59  -  -  -  2  2  30  
   Estats Units d'Amèrica   1  1  -  -  1  1  -  -  -  -  -  1  -  
   Etiòpia   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
   França   -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  
   Geòrgia   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   Índia   -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  
   Iran   -  2  1  2  1  -  -  -  -  -  -  1  1  
   Irlanda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   Itàlia   -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
   Kazakhstan   -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Kenya   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   Mèxic   -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Nepal   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Nicaragua   -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Pakistan   -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  
   Panamà   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Perú   -  -  2  1  7  -  -  -  -  -  -  -  2  
   Polònia   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   Portugal   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Regne Unit   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Romania   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Rússia   -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  
   Salvador, el   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Sèrbia   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Síria   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Sri Lanka   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   Turquia   -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Uruguai   -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  
   Veneçuela   -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Xile   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Xina   -  -  1  1  1  2  -  10  -  -  -  2  -  
   TOTAL   3  7  34  38  67  14  59  10  -  -  2  20  72  
  Dades a maig 2014                            
                       
   Nom de l'estudi   Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes   Computació   European Master in Distributed Computing   Intel·ligència artificial   Enginyeria Informàtica   Innovació i Recerca en Informàtica   Mineria de Dades i Gestió del Coneixement   Tecnologies de la informació   Erasmus mundus en tecnologies de la informació per a la intel·ligència empresarial   
   Albània   -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Armènia   -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   Brasil   -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   Colòmbia   -  -  -  1  3  -  -  -  -  
   Cuba   -  -  -  1  -  1  -  -  -  
   Dominicana, República   -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   Egipte   -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   Equador   -  -  -  1  4  3  -  -  -  
   Eslovàquia   -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   Espanya   5  -  -  32  18  47  -  2  -  
   Estats Units d'Amèrica   -  -  -  -  -  2  -  -  -  
   Etiòpia   -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   França   -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   Ghana   -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Grècia   -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   Índia   -  -  -  -  -  2  1  -  -  
   Indonèsia   -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   Iran   1  -  -  2  -  3  -  -  1  
   Itàlia   -  -  1  1  -  -  -  -  -  
   Líban   -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   Lituània   -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   Marroc   -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   Mèxic   -  -  -  1  -  3  1  -  2  
   Nigèria   -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Pakistan   -  -  2  -  -  -  -  -  1  
   Perú   -  -  -  -  4  -  -  -  -  
   Polònia   -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   Portugal   -  -  2  -  -  -  -  -  -  
   Romania   -  1  -  -  -  -  -    2  
   Rússia   -  -  -  1  -  -  1  2  1  
   Sèrbia   -  -  -  -  -  2  -  1  -  
   Tailàndia   -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   Turquia   1  -  -  3  -  2  -  3  -  
   Ucraïna   1  -  1  -  -  -  -  -  -  
   Uganda   -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   Uzbekistan   -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   Veneçuela   -  2  -  1  4  -  1  -  -  
   Vietnam   -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   Xina   -  -  -  -  -  2  1  1  2  
   Xipre   -  -  -  2  -  -  -  -  -  
   TOTAL   8  3  10  50  35  70  7  10  13  
  Dades a maig 2014                    

Aquesta informació estarà disponible properament.

Aquesta informació estarà disponible properament.

Aquesta informació estarà disponible properament.

         
   Nom de l'estudi   Ciència i tecnologia aeroespacial   Enginyeria i gestió de les telecomunicacions   
   Algèria   -  1  
   Angola   1  -  
   Bolívia   -  3  
   Bulgària   -  1  
   Colòmbia   -  3  
   Costa Rica   -  1  
   Espanya   17  54  
   Estats Units d'Amèrica   1  -  
   França   1  -  
   Ghana   -  1  
   Grècia   1  -  
   Hondures   -  1  
   Índia   5  -  
   Iran   6  2  
   Letònia   1  -  
   Líban   -  1  
   Marroc   1  -  
   Mèxic   1  1  
   Pakistan   3  -  
   Romania   -  1  
   São Tomé i Príncipe   -  1  
   Síria   -  1  
   Turquia   2  -  
   Veneçuela   -  1  
   Xina   2  -  
   TOTAL   42  73  
  Dades a maig 2014      
       
   Nom de l'estudi   Edificació   
   Argentina   2  
   Colòmbia   2  
   Costa Rica   1  
   Dominicana, República   12  
   Equador   8  
   Espanya   18  
   Hondures   1  
   Índia   1  
   Mèxic   1  
   Perú   2  
   Xina   1  
   TOTAL   49  
  Dades a maig 2014    
         
   Nom de l'estudi   Enginyeria de mines   Enginyeria dels recursos naturals   
   Dominicana, República   4  -  
   Equador   -  1  
   Espanya   8  17  
   Iran   -  1  
   Puerto Rico (Estats Units d'Amèrica)   -  1  
   Total   12  20  
  Dades a maig 2014      
       
   Estudi   Màster Universitari En Enginyeria De Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial   
   Espanya   7  
   Total   7  
  Dades a maig 2014    
       
   Nom de l'estudi   Optometria i ciències de la visió   
   Espanya   23  
   Jordània   1  
   Total   24  
  Dades a maig 2014    
         
   Estudi   Màster Universitari En Agricultura Per Al Desenvolupament   Màster Universitari En Sistemes Agrícoles Periurbans   
   Espanya   4  2  
   Total   4  2  
  Dades a maig 2014      

Aquesta informació estarà disponible properament.

Aquesta informació estarà disponible properament.

       
   Estudi   Enginyeria De L'Energia   
   Alemanya   3  
   Austràlia   1  
   Bangla Desh   1  
   Cambodja   1  
   Colòmbia   3  
   Equador   3  
   Espanya   68  
   Grècia   2  
   Irlanda   1  
   Itàlia   2  
   Mèxic   3  
   Països Baixos   1  
   Pakistan   1  
   Tunísia   1  
   Turquia   2  
   Ucraïna   1  
   Xipre   1  
   Zàmbia   1  
   Total   96  
  Dades a maig 2014    
       
   Estudi   Enginyeria del Cuir   
   Espanya   10  
   Mèxic   8  
   Total   18  
  Dades a maig 2014    
           
   Estudi   Màster Universitari En Formació Del Professorat D'Educació Secundària Obligatòria I Batxillerat, Formació Professional I Ensenyament D'Idiomes   
   Matemàtiques   Tecnologia   Tecnologies Industrials   
   Espanya   6  58  19  
   Total   6  58  19  
  Dades a maig 2014        
           
   Nom de l'estudi   Ciència i tecnologia de la sostenibilitat   Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació   Sostenibilitat   
   Colòmbia   -  1  2  
   Dominicana, República   -  -  1  
   Equador   3  -  2  
   Espanya   6  7  20  
   Estats Units d'Amèrica   -  -  1  
   Itàlia   1  1  -  
   Marroc   1  -  -  
   Mèxic   4  -  7  
   Romania   -  -  1  
   Total   15  9  34  
  Dades a maig 2014        
       
   País   Total   
   Albània   2  
   Alemanya   17  
   Algèria   1  
   Angola   1  
   Aràbia Saudita   2  
   Argentina   7  
   Armènia   1  
   Austràlia   1  
   Bangla Desh   3  
   Bielorússia   2  
   Bolívia   7  
   Brasil   7  
   Bulgària   2  
   Cambodja   1  
   Canadà   2  
   Colòmbia   62  
   Corea, República Democràtica Popular de   9  
   Costa d'Ivori   1  
   Costa Rica   4  
   Croàcia   1  
   Cuba   5  
   Dinamarca   1  
   Dominicana, República   149  
   Egipte   6  
   Equador   74  
   Eslovàquia   1  
   Espanya   1.518  
   Estats Units d'Amèrica   15  
   Estònia   1  
   Etiòpia   3  
   Finlàndia   1  
   França   9  
   Geòrgia   1  
   Ghana   2  
   Grècia   8  
   Guatemala   1  
   Hondures   3  
   Índia   28  
   Indonèsia   3  
   Iran   55  
   Irlanda   3  
   Islàndia   1  
   Israel   1  
   Itàlia   43  
   Japó   1  
   Jordània   3  
   Kazakhstan   3  
   Kenya   1  
   Letònia   1  
   Líban   4  
   Lituània   1  
   Marroc   5  
   Maurici   1  
   Mèxic   82  
   Mongòlia   1  
   Montenegro   2  
   Nepal   2  
   Nicaragua   3  
   Nigèria   3  
   Noruega   1  
   Països Baixos   5  
   Pakistan   10  
   Panamà   1  
   Perú   33  
   Polònia   3  
   Portugal   8  
   Puerto Rico (Estats Units d'Amèrica)   2  
   Regne Unit   2  
   Romania   9  
   Rússia   14  
   Salvador, el   3  
   São Tomé i Príncipe   1  
   Sèrbia   7  
   Síria   5  
   Sri Lanka   1  
   Tailàndia   1  
   Tunísia   1  
   Turquia   21  
   Ucraïna   5  
   Uganda   1  
   Uruguai   4  
   Uzbekistan   1  
   Veneçuela   31  
   Vietnam   1  
   Xile   12  
   Xina   57  
   Xipre   4  
   Zàmbia   1  
   TOTAL   2.423  
  Dades a maig 2014