UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.4 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per residència familiar

Descripció: Relació de l'estudiantat matriculat a màsters universitaris, distribuïts per àmbits, estudi i residència familiar a Catalunya, resta d'Espanya o a l'estranger.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

               
               
      Residència familiar a: Total  
  Àmbit Màster Catalunya Resta d'Espanya Estranger  
  200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa  66  10  22  98  
  Master In Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  44  16  9  69  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica  201  28    229  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  40  1  12  53  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  127  7  2  136  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  7  1  2  10  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  262  23  1  286  
  Màster Universitari en Enginyeria tèxtil i paperera  5  2  1  8  
  Màster Universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  15  2  8  25  
  210 ETSAB Màster Universitari en  Arquitectura  30  37  5  72  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  37  18  137  192  
  Màster Universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona  23  8  35  66  
  Màster Universitari en Paisatgisme  24  6  24  54  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de telecomunicació  94  29  27  150  
  Màster Universitari en Enginyeria electrònica  64  15  16  95  
  Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica I Biofotònica  9  2  1  12  
  Màster Universitari en Fotònica/Photonics  22  6  2  30  
  Màster Universitari en Tecnologies avançades de telecomunicació  56  3  6  65  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i robòtica  41  22  11  74  
  Màster Universitari en Cadena de subministrament, transport i mobilitat  17  1  9  27  
  Màster Universitari en Enginyeria d'automoció  41  26  5  72  
  Màster Universitari en Enginyeria de l'energia  47  25  50  122  
  Màster Universitari en Enginyeria d'organització  41  6    47  
  Màster Universitari en Enginyeria industrial  758  106  6  870  
  Màster Universitari en Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering   10    6  16  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria ambiental  33  5  27  65  
  Màster Universitari en Enginyeria de camins, canals i ports  152  30  3  185  
  Màster Universitari en Enginyeria del terreny  9  1  41  51  
  Màster Universitari en Enginyeria estructural i de la construcció  15  9  80  104  
  Màster Universitari en Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/Hydroinformatics and Water Management  1    14  15  
  Màster Universitari en Mètodes numèrics en enginyeria  13  6  28  47  
  270 FIB Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA    1  31  32  
  Màster Universitari en Enginyeria informàtica   30  2  11  43  
  Màster Universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  154  6    160  
  Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI)  106  28  32  166  
  Màster Universitari en Intel·ligència artificial/Artificial Intelligence  51  16  20  87  
  280 FNB Màster Universitari en Enginyeria naval i oceànica  56  3  9  68  
  Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (abans Enginyeria Marina)  12  4    16  
  Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim)  26  11  6  43  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura  91  61  1  153  
  Màster Universitari en Intervenció sostenible en el medi construït  6  2  13  21  
  295 EEBE Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  7  5  13  25  
  Màster Universitari en Ciència i enginyeria avançada de materials  12  2  3  17  
  Màster Universitari en Ciència i enginyeria de materials  15  3  1  19  
  Màster Universitari en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  10  1  5  16  
  Màster Universitari en Enginyeria química   42  9  2  53  
  300 EETAC Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM )  13  2  31  46  
  Màster Universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  2  1  5  8  
  Màster Universitari en Ciència i tecnologia aeroespacials/ Master in Aerospace Science and Technology  6  6  11  23  
  310 EPSEB Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació  7  1  44  52  
  Màster Universitari en Gestió de l'edificació  7  2  40  49  
  Màster Universitari en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  29  1  10  40  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de mines  15  5  8  28  
  Màster Universitari en Enginyeria dels recursos naturals  12    11  23  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  19  5  14  38  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i ciències de la visió  34  11  2  47  
  390 ESAB Màster Universitari en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos  6  1  6  13  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat  16  5  14  35  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses  5    13  18  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting  7    7  14  
  802 EAE Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  17  4  225  246  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting/Marketing Management  42  9  224  275  
  Màster Universitari en Direcció dels recursos humans i del talent  37  2  55  94  
  TOTAL  3.196  660  1.457  5.313  
   Dades a juny de 2020             
               
   País   Màster en Arquitectura   Màster en Arquitectura BarcelonaArch (MBArch)   Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona   Màster en Paisatgisme   Total   
   ALBÀNIA     1      1  
   ALEMANYA       1    1  
   ANDORRA   1        1  
   ARGENTINA     19  1    20  
   ÀUSTRIA     1      1  
   BRASIL   1  3      4  
   BULGÀRIA   1        1  
   CATALUNYA   30  37  23  24  114  
   COLÒMBIA     20  4  5  29  
   COREA DEL SUD     1      1  
   COSTA RICA         1  1  
   CROÀCIA         1  1  
   EGIPTE     2      2  
   EMIRATS ÀRABS ÚNITS     1      1  
   EQUADOR     14  3  2  19  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA     1  1    2  
   GRÈCIA         2  2  
   GUATEMALA       1    1  
   IRAN       1    1  
   ITÀLIA   1  3  1  2  7  
   JORDÀNIA       1  1  2  
   KIRGUIZISTAN     1      1  
   LÍBAN       1    1  
   MALÀISIA       1    1  
   MÈXIC     14  4  4  22  
   NICARAGUA     1      1  
   PANAMÀ     2      2  
   PERÚ     21  3  2  26  
   PORTUGAL   1  2      3  
   PUERTO RICO     1    1  2  
   REPÚBLICA DOMINICANA     2    1  3  
   RESTA d'ESPANYA   37  18  8  6  69  
   RÚSSIA     1      1  
   SÍRIA       1    1  
   SUÏSSA     1      1  
   TURQUIA     2  1    3  
   URUGUAI     3    1  4  
   VENEÇUELA     3      3  
   XILE     11  4    15  
   XINA     6  6  1  13  
  TOTAL  72  192  66  54  384  
               
           
   País   Màster en Estadística i investigació operativa   Màster en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica   Total   
   ALEMANYA   1    1  
   ANDORRA   1  1  2  
   ARGENTINA   3    3  
   BRASIL   1    1  
   CATALUNYA   66  44  110  
   EQUADOR   2    2  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   1  1  2  
   FRANÇA     1  1  
   ÍNDIA   1    1  
   IRAN     1  1  
   ITÀLIA     2  2  
   MÈXIC   1  1  2  
   PANAMÀ   1    1  
   PERÚ   1    1  
   REPÚBLICA DOMINICANA   1    1  
   RESTA d'ESPANYA   10  16  26  
   RÚSSIA     1  1  
   SUÏSSA     1  1  
   VIETNAM   1    1  
   XILE   4    4  
   XINA   2    2  
   XIPRE   1    1  
   TOTAL   98  69  167  
           
                     
   País   Màster en Enginyeria aeronàutica   Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial   Màster en Enginyeria d'organització   Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica    Màster en Enginyeria industrial   Màster en Enginyeria tèxtil i paperera   Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria   Total   
   ALEMANYA         1      2  3  
   ANDORRA           1      1  
   ARGENTINA               1  1  
   CATALUNYA   201  40  127  7  262  5  15  657  
   EQUADOR     7    1    1    9  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA               1  1  
   MÈXIC     2            2  
   PERÚ     3            3  
   PORTUGAL       1          1  
   RESTA d'ESPANYA   28  1  7  1  23  2  2  64  
   RÚSSIA               1  1  
   TURQUIA               2  2  
   VENEÇUELA       1          1  
   XINA               1  1  
   Total   229  53  136  10  286  8  25  747  
                     
                 
   País   Màster en Enginyeria de telecomunicació   Màster en Enginyeria electrònica   Física per a l'enginyeria   Màster en Fotònica/Photonics   Tecnologies avançades de telecomunicació   Total   
   ALBÀNIA     3        3  
   ALEMANYA   1          1  
   ARÀBIA SAUDITA     1        1  
   ARMÈNIA         1    1  
   CATALUNYA   94  64  9  22  56  245  
   COLÒMBIA           1  1  
   EQUADOR   7  2      1  10  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA     1        1  
   FRANÇA     1    1  1  3  
   GUATEMALA     1        1  
   ÍNDIA     2      1  3  
   IRAN   3  3        6  
   ITÀLIA   2  1        3  
   JORDÀNIA   1          1  
   LÍBAN   1          1  
   NIGÈRIA           1  1  
   PAKISTAN   2  1        3  
   QATAR   1          1  
   RESTA d'ESPANYA   29  15  2  6  3  55  
   TUNÍSIA   1          1  
   TURQUIA   5    1      6  
   XINA   3        1  4  
  TOTAL  150  95  12  30  65  352  
                 
                     
   País   Màster en Automàtica i robòtica   Màster en Cadena de subministrament, transport i mobilitat   Màster en Enginyeria d'automoció   Màster en Enginyeria de l'energia   Màster en Enginyeria d'organització   Màster en Enginyeria industrial   Màster en Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering   Total   
   ALEMANYA         1        1  
   ANDORRA       1      5    6  
   ARGENTINA       1  2        3  
   BÈLGICA         1        1  
   BOLÍVIA         1        1  
   BRASIL       1  2      1  4  
   CANADÀ               1  1  
   CATALUNYA   41  17  41  47  41  758  10  955  
   COLÒMBIA     1  1          2  
   COREA DEL SUD         1        1  
   EMIRATS ÀRABS UNITS               1  1  
   EQUADOR     2            2  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   1      4      1  6  
   FRANÇA         2        2  
   GUATEMALA       1          1  
   HONDURES     1            1  
   HONGRIA         2        2  
   ÍNDIA   2      3        5  
   INDONÈSIA         3        3  
   ITÀLIA     1    11        12  
   LÍBAN   1              1  
   MARROC         1        1  
   MÈXIC   1  2    2        5  
   NIGÈRIA               1  1  
   NORUEGA   1              1  
   PAÏSOS BAIXOS   1      1        2  
   PAKISTAN         3        3  
   PANAMÀ     1            1  
   PERÚ             1    1  
   POLÒNIA               1  1  
   PORTUGAL         3        3  
   RESTA d'ESPANYA   22  1  26  25  6  106    186  
   SÈRBIA   1      1        2  
   SINGAPUR   1              1  
   SUÈCIA         1        1  
   TAIWAN         2        2  
   TURQUIA   1      1        2  
   UCRAÏNA         1        1  
   XINA   1  1    1        3  
  TOTAL  74  27  72  122  47  870  16  1.228  
                     
Màsters gestionats per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (250 ETSECCPB)
Estudiants matriculats segons el domicili de procedència familiar
                   
   País   Màster en Enginyeria ambiental   Màster en Enginyeria de camins, canals i ports   Màster en Enginyeria del terreny   Màster en Enginyeria estructural i de la construcció   Màster en Hidroinformàtica i gestió de l'aigua   Màster en Mètodes numèrics en enginyeria   Total   
   ALEMANYA             1  1  
   ANDORRA   1  3        1  5  
   ARÀBIA SAUDITA             1  1  
   ARGENTINA   1    2  1  1  2  7  
   BOLÍVIA       2  1      3  
   BRASIL       1  1  2  3  7  
   BULGÀRIA         1      1  
   CATALUNYA   33  152  9  15  1  13  223  
   COLÒMBIA   1    8  6    2  17  
   COREA DEL SUD           1    1  
   COSTA RICA   2      1    1  4  
   CUBA       1        1  
   EGIPTE             1  1  
   EQUADOR   4    7  29  2  2  44  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   1            1  
   FRANÇA           1    1  
   GRÈCIA   1      5      6  
   HONDURES   1    1  1      3  
   HONGRIA       1        1  
   ÍNDIA           1  5  6  
   IRAN   1      1    2  4  
   ITÀLIA   1    1    1  1  4  
   KAZAKHSTAN           1    1  
   LÍBAN         1      1  
   LIBÈRIA             1  1  
   MARROC         1  1    2  
   MÈXIC       2  6  1  2  11  
   NEPAL           1    1  
   NICARAGUA         1      1  
   PANAMÀ   1    2  2      5  
   PERÚ   1    5  13      19  
   REPÚBLICA DOMINICANA   7    4  1      12  
   RESTA d'ESPANYA   5  30  1  9    6  51  
   SÍRIA         1      1  
   SUÏSSA       1        1  
   TURQUIA         1      1  
   VENEÇUELA         2      2  
   XILE   4    3  3  1    11  
   XINA         1    2  3  
   ZIMBABWE             1  1  
   TOTAL   65  185  51  104  15  47  467  
                   
                 
   País   Màster en Enginyeria informàtica   Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA   Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes   Màster en Innovació i investigació en informàtica   Màster en Intel·ligència artificial   Total   
   ALBÀNIA     1        1  
   ALEMANYA   1  1    1  2  5  
   ARGENTINA           1  1  
   ARMÈNIA     1        1  
   BANGLADESH     1        1  
   BELARÚS           1  1  
   BRASIL     1    1  1  3  
   CANADÀ         1  1  2  
   CATALUNYA   30    154  106  51  341  
   COLÒMBIA   1      1    2  
   COSTA RICA         1    1  
   CUBA   1          1  
   EGIPTE     1    2    3  
   EMIRATS ÀRABS UNITS         1    1  
   EQUADOR   6      1    7  
   ETIOPIA     1        1  
   GRÈCIA     1    3  2  6  
   GUATEMALA         1    1  
   ÍNDIA     3    1  3  7  
   INDONÈSIA     1        1  
   IRAN         1  1  2  
   IRLANDA           1  1  
   ITÀLIA     1    1  2  4  
   KIRGUIZSTAN     1        1  
   LÍBAN     1    1    2  
   MACEDÒNIA     1        1  
   MARROC         1    1  
   MÈXIC     2    1  1  4  
   MONTENEGRO     1        1  
   NEPAL     1        1  
   NIGÈRIA     1        1  
   PAKISTAN     1        1  
   PERÚ   1  1    3  1  6  
   POLÒNIA           1  1  
   PORTUGAL         1    1  
   REGNE UNIT         1    1  
   RESTA d'ESPANYA   2  1  6  28  16  53  
   SÈRBIA     1        1  
   SÍRIA     1        1  
   TAIWAN     2        2  
   TURQUIA         4    4  
   UCRAÏNA     1        1  
   URUGUAI           1  1  
   VENEÇUELA         2    2  
   VIETNAM     1        1  
   XILE         1  1  2  
   XINA   1  2    1    4  
   Total   43  32  160  166  87  488  
                 
             
   País   Màster en Enginyeria naval i oceànica   Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines   Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim   Total   
   CATALUNYA   56  12  26  94  
   COLÒMBIA   1      1  
   ITÀLIA   1      1  
   NIGÈRIA       1  1  
   PANAMÀ       3  3  
   PERÚ       1  1  
   RESTA d'ESPANYA   3  4  11  18  
   SENEGAL       1  1  
   VENEÇUELA   1      1  
   XILE   1      1  
   XINA   5      5  
   Total   68  16  43  127  
             
           
   País   Màster en Arquitectura   Màster en Intervenció sostenible en el medi construït   Total   
   ANDORRA   1    1  
   BOLÍVIA     1  1  
   CATALUNYA   91  6  97  
   COLÒMBIA     2  2  
   COSTA RICA     1  1  
   CROÀCIA     1  1  
   EQUADOR     2  2  
   ITÀLIA     1  1  
   MARROC     1  1  
   MÈXIC     1  1  
   PERÚ     1  1  
   REPÚBLICA DOMINICANA     1  1  
   RESTA d'ESPANYA   61  2  63  
   XILE     1  1  
   Total   153  21  174  
           
                 
   País   Màster Universitari en Ciència i enginyeria avançada de materials   Màster en Ciència i enginyeria de materials   Enginyeria interdisciplinària i innovadora   Màster en Enginyeria química   Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineer (AMASE)   Total   
   ALEMANYA           2  2  
   ARGENTINA           4  4  
   BANGLADESH           1  1  
   BRASIL   1          1  
   CATALUNYA   12  15  10  42  7  86  
   COLÒMBIA           1  1  
   COSTA RICA           1  1  
   EQUADOR   1  1    1    3  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA       1      1  
   GUATEMALA           1  1  
   ITÀLIA       1      1  
   MÈXIC   1    1    2  4  
   RESTA d'ESPANYA   2  3  1  9  5  20  
   TURQUIA         1    1  
   VENEÇUELA           1  1  
   XILE       2      2  
   Total   17  19  16  53  25  130  
                 
             
   País   Màster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM)   Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)   Màster en Ciència i tecnologia aeroespacials   Total   
   ALBÀNIA       1  1  
   ALEMANYA   1    1  2  
   BANGLA DESH   1      1  
   CATALUNYA   13  2  6  21  
   COLÒMBIA   5      5  
   CUBA   1      1  
   EGIPTE   1      1  
   EQUADOR   4      4  
   FILIPINES   1      1  
   GHANA   1    1  2  
   GRÈCIA   3      3  
   HONG KONG   1      1  
   ÍNDIA   1    2  3  
   ITÀLIA   2    3  5  
   KAZAKHSTAN       1  1  
   KENYA     1    1  
   KUWAIT     1    1  
   LÍBAN   1      1  
   MÈXIC       1  1  
   PAKISTAN   5  1    6  
   RESTA d'ESPANYA   2  1  6  9  
   TURQUIA   1    1  2  
   VENEÇUELA   1      1  
   XINA   1  2    3  
   Total   46  8  23  77  
             
             
   País   Màster en Construcció Avançada en l'Edificació   Màster en Gestió de l'edificació   Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals   Total   
   BRASIL   2      2  
   CATALUNYA   7  7  29  43  
   COLÒMBIA   7  9  1  17  
   EQUADOR   20  8  4  32  
   ITÀLIA       1  1  
   MÈXIC   9  9    18  
   PANAMÀ     1    1  
   PERÚ     7  2  9  
   REPÚBLICA DOMINICANA   2  3    5  
   RESTA d'ESPANYA   1  2  1  4  
   URUGUAI   1      1  
   XILE   2  2  2  6  
   XINA   1  1    2  
   Total   52  49  40  141  
             
           
   País   Màster en Enginyeria de mines   Màster en Enginyeria dels recursos naturals   Total   
   CATALUNYA   15  12  27  
   COLÒMBIA     2  2  
   EQUADOR   1  2  3  
   ITÀLIA     1  1  
   MARROC     4  4  
   MÈXIC   1    1  
   PERÚ   1  1  2  
   REPÚBLICA DOMINICANA   5    5  
   RESTA d'ESPANYA   5    5  
   XILE     1  1  
   Total   28  23  51  
           
       
   País   Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial   
   CATALUNYA   19  
   EQUADOR   8  
   HONDURES   1  
   IRAN   1  
   MARROC   1  
   PERÚ   1  
   RESTA d'ESPANYA   5  
   VENEÇUELA   1  
   XINA   1  
   Total   38  
       
       
   País   Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió   
   CATALUNYA   34  
   ITÀLIA   1  
   JORDÀNIA   1  
   RESTA d'ESPANYA   11  
   Total   47  
       
Màsters gestionats per l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (390 ESAB)
Estudiants matriculats segons el domicili de procedència familiar
       
   País   Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos   
   ARGENTINA   1  
   CATALUNYA   6  
   EQUADOR   1  
   IRAN   2  
   MARROC   2  
   RESTA d'ESPANYA   1  
   Total   13  
       
           
   País   Màster en Administració i direcció d'empreses   Màster en Direcció de màrqueting   Total   
   BRASIL     1  1  
   CATALUNYA   5  7  12  
   COLÒMBIA   1    1  
   EQUADOR   6  3  9  
   MÈXIC     1  1  
   PANAMÀ   1    1  
   PERÚ   4  1  5  
   URUGUAI   1  1  2  
   TOTAL   18  14  32  
           
Màsters gestionats per Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses (802 EAE)
Estudiants matriculats segons el domicili de procedència familiar
             
   País   Màster en Administració i direcció d'empreses   Màster en Direcció de màrqueting   Màster en Direcció dels recursos humans i del talent   Total   
   ALEMANYA   11  9  3  23  
   ANDORRA   1      1  
   ARÀBIA SAUDITA   1      1  
   ARGENTINA   9  4  2  15  
   ÀUSTRIA   3    1  4  
   BANGLA DESH   1      1  
   BAELARÚS   1      1  
   BÈLGICA   1      1  
   BOLÍVIA   6  14  3  23  
   BRASIL   3  2  2  7  
   BULGÀRIA     1    1  
   CANADÀ   1      1  
   CATALUNYA   17  42  37  96  
   COLÒMBIA   14  47  7  68  
   COREA DEL SUD   1      1  
   COSTA RICA   6  6    12  
   DINAMARCA   1      1  
   EGIPTE   1  3    4  
   EL SALVADOR   2  1    3  
   EMIRATS ÀRABS UNITS   1      1  
   EQUADOR   12  18  3  33  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   4  2  1  7  
   FILIPINES       1  1  
   FRANÇA   6    1  7  
   GUATEMALA   2  1    3  
   HONDURES   3  4    7  
   ÍNDIA   8  2  2  12  
   ISLÀNDIA   1      1  
   ISRAEL   2      2  
   ITÀLIA   6  5  2  13  
   JORDÀNIA   1      1  
   LÍBAN   2  2    4  
   LÍBIA   1      1  
   LUXEMBURG       1  1  
   MACAU   1      1  
   MARROC   1  6  2  9  
   MÈXIC   15  14  2  31  
   NICARAGUA   4  1    5  
   NIGÈRIA     1    1  
   NORUEGA   3  1  1  5  
   PAÏSOS BAIXOS   4  10    14  
   PAKISTAN   1      1  
   PANAMÀ   3  7    10  
   PARAGUAI   4  5    9  
   PERÚ   41  38  9  88  
   POLÒNIA   1      1  
   PORTUGAL   2    2  4  
   PUERTO RICO     4    4  
   REGNE UNIT   1      1  
   REPÚBLICA DOMINICANA   2  1    3  
   RESTA d'ESPANYA   4  9  2  15  
   RÚSSIA   1  1    2  
   SÈRBIA     1    1  
   SUD-ÀFRICA, REPÚBLICA DE   1      1  
   SUÈCIA   2    1  3  
   SUÏSSA   1  2    3  
   TAILÀNDIA   1    1  2  
   TAIWAN   1      1  
   TURQUIA   4  2    6  
   URUGUAI   5  2    7  
   VENEÇUELA   2  1  1  4  
   XILE   9  4  1  14  
   XINA   3  2  5  10  
   XIPRE       1  1  
   TOTAL   246  275  94  615  
             

Aquesta informació estarà disponible properament.

Aquesta informació estarà disponible properament.

Aquesta informació estarà disponible properament.

Màsters gestionats per l'Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (480 IS.UPC)
Estudiants matriculats segons el domicili de procedència familiar
       
   País   Màster Universitari en Ciència I Tecnologia de la Sostenibilitat   
   ALGÈRIA   1  
   ARGENTINA   1  
   BOLÍVIA   1  
   BRASIL   1  
   CATALUNYA   1  
   COLÒMBIA   16  
   EQUADOR   2  
   JAPÓ   1  
   MÈXIC   1  
   PERÚ   2  
   POLÒNIA   1  
   REPÚBLICA DOMINICANA   1  
   RESTA d'ESPANYA   1  
   XILE   5  
   TOTAL   35  
       
       
   País   Total   
   ALBÀNIA   6  
   ALEMANYA   40  
   ALGÈRIA   1  
   ANDORRA   17  
   ARÀBIA SAUDITA   3  
   ARGENTINA   56  
   ARMÈNIA   2  
   ÀUSTRIA   5  
   BANGLA DESH   4  
   BÈLGICA   2  
   BELARÚS   2  
   BOLÍVIA   29  
   BRASIL   31  
   BULGÀRIA   3  
   CANADÀ   4  
   CATALUNYA   3.196  
   COLÒMBIA   150  
   COREA DEL SUD   4  
   COSTA RICA   20  
   CROÀCIA   2  
   CUBA   3  
   DINAMARCA   1  
   EGIPTE   11  
   EL SALVADOR   3  
   EMIRATS ÀRABS UNITS   4  
   EQUADOR   189  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   21  
   ETIÒPIA   1  
   FILIPINES   2  
   FRANÇA   14  
   GHANA   2  
   GRÈCIA   17  
   GUATEMALA   8  
   HONDURES   12  
   HONG KONG   1  
   HONGRIA   3  
   ÍNDIA   37  
   INDONÈSIA   4  
   IRAN   17  
   IRLANDA   1  
   ISLÀNDIA   1  
   ISRAEL   2  
   ITÀLIA   56  
   JAPÓ   1  
   JORDÀNIA   5  
   KAZAKHSTAN   2  
   KENYA   1  
   KIRGUIZISTAN   2  
   KUWAIT   1  
   LÍBAN   11  
   LIBÈRIA   1  
   LÍBIA   1  
   LUXEMBURG   1  
   MACAU   1  
   MACEDÒNIA   1  
   MALÀISIA   1  
   MARROC   21  
   MÈXIC   105  
   MONTENEGRO   1  
   NEPAL   2  
   NICARAGUA   7  
   NIGÈRIA   5  
   NORUEGA   6  
   PAÏSOS BAIXOS   16  
   PAKISTAN   14  
   PANAMÀ   24  
   PARAGUAI   9  
   PERÚ   164  
   POLÒNIA   4  
   PORTUGAL   12  
   PUERTO RICO   6  
   QATAR   1  
   REGNE UNIT   2  
   REPÚBLICA DOMINICANA   31  
   RESTA D'ESPANYA   660  
   RÚSSIA   5  
   SENEGAL   1  
   SÈRBIA   4  
   SINGAPUR   1  
   SÍRIA   3  
   SUD-ÀFRICA   1  
   SUÈCIA   4  
   SUÏSSA   6  
   TAILÀNDIA   2  
   TAIWAN   5  
   TUNÍSIA   1  
   TURQUIA   27  
   UCRAÏNA   2  
   URUGUAI   15  
   VENEÇUELA   16  
   VIETNAM   2  
   XILE   58  
   XINA   51  
   XIPRE   2  
   ZIMBABWE   1  
   TOTAL   5.313