UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere i estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  40  52  92  39  49  88  31  53  84  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  8  39  47  7  36  43  15  43  58  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  25  150  175  27  160  187  29  181  210  
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  10  67  77  7  60  67  6  53  59  
  Màster en Enginyeria d'Organització   53  135  188  52  143  195  47  131  178  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  6  6    13  13  3  13  16  
  Màster en Enginyeria Industrial  56  273  329  57  282  339  51  257  308  
  Màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera  5  3  8  7  3  10  5  2  7  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  9  10  19  8  25  33  8  26  34  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  5  3  8      -      -  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  32  20  52  28  21  49  22  23  45  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  98  107  205  95  106  201  82  93  175  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  -  -  -  15  13  28  21  21  42  
  Màster en Paisatgisme   35  14  49  28  21  49  33  16  49  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  11  10  21  1  1  2  -  -  -  
  Màster en Urbanisme  29  20  49  6  5  11  -  -  -  
  230 ETSETB Màster en Enginyeria de Telecomunicació  32  125  157  34  132  166  38  173  211  
  Master en Enginyeria Electrònica   5  71  76  11  79  90  15  82  97  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  5  5  10  3  3  6  
  Màster en Fotònica  6  21  27  8  17  25  6  22  28  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT  -  1  1      -  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  8  60  68  7  72  79  7  69  76  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  20  34  54  13  27  40  8  24  32  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  1  78  79  1  65  66  3  69  72  
  Màster en Enginyeria de l'energia  38  141  179  48  150  198  44  119  163  
  Màster en Enginyeria d'Organització   26  65  91  19  55  74  16  40  56  
  Màster en Enginyeria Industrial  191  581  772  177  653  830  191  651  842  
  Màster en Enginyeria Nuclear / Nuclear Engineering   4  30  34  7  29  36  2  26  28  
  Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  -  -  -    1  1  -  -  -  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  1  2  3      -  -  -  -  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  3  4  7      -  -  -  -  
  Màster en Polímers i Biopolímers  1  -  1      -   -  -  -   
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  -  -  -      -  4  2  6  
  Màster en Enginyeria Ambiental  30  21  51  28  23  51  32  29  61  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  70  213  283  74  176  250  80  146  226  
  Màster en Enginyeria del Terreny  11  38  49  21  44  65  24  41  65  
  Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  1  -  1  1    1  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  28  57  85  24  93  117  21  92  113  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  2  5  7    3  3  -  -  -  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  4  9  13  4  19  23  2  13  15  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  1  2  3  3  2  5  2    2  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  2  3  5  6  5  11  6  13  19  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  6  37  43  2  26  28  4  29  33  
  Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  9  12  21      -  -  -  -  
  Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)  16  15  31      -  -  -  -  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  10  36  46  7  43  50  5  47  52  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  -  -  -  11  16  27  13  23  36  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  35  71  106  36  73  109  52  95  147  
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI)  6  3  9  2  1  3  -  -  -  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  20  107  127  28  119  147  28  136  164  
  Màster en Intel·ligència Artificial  11  68  79  18  66  84  18  63  81  
  280 FNB Màster en Enginyeria naval i oceànica  -  -  -  2  39  41  5  57  62  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  5  22  27  1  10  11  1  10  11  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  1  16  17  3  15  18  2  27  29  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  55  50  105  53  52  105  45  57  102  
  Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  19  11  30  14  7  21  14  12  26  
  295 EEBE (**) Màster en Ciència i enginyeria de materials  7  22  29  9  19  28  12  20  32  
  Màster en Enginyeria química   29  46  75  25  42  67  23  34  57  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  7  6  13  12  17  29  16  21  37  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  11  56  67  5  38  43  3  35  38  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  -  -  -  2  11  13  3  9  12  
  Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial / Master in Aerospace Science and Technology  6  30  36  5  32  37  5  23  28  
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  -  -  -  1  3  4  -  -  -  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  29  38  67  24  37  61  21  29  50  
  Màster en Edificació  -  1  1      -  -  -  -  
  Màster en Gestió de l'edificació  20  29  49  23  31  54  23  29  52  
  Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  27  32  59  20  31  51  17  29  46  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  5  28  33  14  29  43  12  26  38  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  14  9  23  14  6  20  6  3  9  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  3  32  35  5  25  30  7  31  38  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  27  12  39  34  8  42  43  8  51  
  390 EEABB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  9  7  16  9  6  15  8  6  14  
  480 ISUPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  22  24  46  12  16  28  16  11  27  
  TOTAL    1.311  3.293  4.604  1.259  3.406  4.665  1.259  3.396  4.655  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT        
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB        
                       
         
           
Centres Adscrits                      
                         
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  7  13  20  23  24  47  18  24  42  
  Màster en Direcció de màrqueting  4  7  11  10  6  16  9  4  13  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  198  189  387  103  135  238  126  151  277  
  Direcció de màrqueting/Marketing Management  340  177  517  203  122  325  205  87  292  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  106  36  142  79  28  107  70  30  100  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  10  10  20  6  13  19  -  -  -  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  665  432  1.097  424  328  752  428  296  724  
                         
                     
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.311  3.293  4.604  1.259  3.406  4.665  1.259  3.396  4.655  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  665  432  1.097  424  328  752  428  296  724  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.976  3.725  5.701  1.683  3.734  5.417  1.687  3.692  5.379  
  Dades a novembre de 2021