UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere i estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Unitat Responsable Estudi 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  42  45  87  40  52  92  39  49  88  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  8  33  41  8  39  47  7  36  43  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  19  107  126  25  150  175  27  160  187  
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  6  58  64  10  67  77  7  60  67  
  Màster en Enginyeria d'Organització   56  130  186  53  135  188  52  143  195  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  -  -  -  6  6    13  13  
  Màster en Enginyeria Industrial  43  183  226  56  273  329  57  282  339  
  Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica   -  -  -  5  3  8  7  3  10  
  Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  -  -  -  9  10  19  8  25  33  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  8  6  14  5  3  8      -  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  27  17  44  32  20  52  28  21  49  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  64  55  119  98  107  205  95  106  201  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  -  -  -  -  -  -  15  13  28  
  Màster en Paisatgisme   29  8  37  35  14  49  28  21  49  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  28  26  54  11  10  21  1  1  2  
  Màster en Urbanisme  30  22  52  29  20  49  6  5  11  
  Màster en Gestió i Valoració Urbana  5  3  8  -  -  -      -  
  Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura  5  4  9  -  -  -      -  
  Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  10  9  19  -  -  -      -  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  16  101  117  32  125  157  34  132  166  
  Master en Enginyeria Electrònica   5  60  65  5  71  76  11  79  90  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  1  3  4  5  5  10  
  Màster en Fotònica  9  22  31  6  21  27  8  17  25  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT  1  5  6  -  1  1      -  
  Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT  1  1  2  -  -  -      -  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  4  65  69  8  60  68  7  72  79  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  18  23  41  20  34  54  13  27  40  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  -  79  79  1  78  79  1  65  66  
  Màster en Enginyeria d'Organització   24  67  91  26  65  91  19  55  74  
  Màster en Enginyeria de l'energia  -  -  -  38  141  179  48  150  198  
  Màster en Enginyeria Industrial  128  405  533  191  581  772  177  653  830  
  Màster en Enginyeria Nuclear  3  29  32  4  30  34  7  29  36  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  7  4  11  -  -  -      -  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  6  24  30  1  2  3      -  
  Màster en Enginyeria Química  31  45  76  -  -  -      -  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  1  5  6  3  4  7      -  
  Màster en Polímers i Biopolímers  -   -   -   1  -  1      -  
  Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals  23  20  43  -  -  -      -  
  Màster en Sistemes Energètics Sostenibles / Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  2  2  4  -  -  -    1  1  
  250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Ambiental  28  29  57  30  21  51  28  23  51  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  65  196  261  70  213  283  74  176  250  
  Màster en Enginyeria del Terreny  9  12  21  11  38  49  21  44  65  
  Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  -  -  -  1  -  1  1    1  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  24  53  77  28  57  85  24  93  117  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  2  4  6  2  5  7    3  3  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  3  13  16  4  9  13  4  19  23  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  2  1  3  1  2  3  3  2  5  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  3  7  10  2  3  5  6  5  11  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  5  30  35  6  37  43  2  26  28  
  Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  8  7  15  9  12  21      -  
  Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)  2  7  9  16  15  31      -  
  Màster en Enginyeria Civil  -  8  8  -  -  -      -  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  6  32  38  10  36  46  7  43  50  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  -  -  -  -  -  -  11  16  27  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  35  71  106  36  73  109  
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI)  5  2  7  6  3  9  2  1  3  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  13  108  121  20  107  127  28  119  147  
  Màster en Intel·ligència Artificial  7  58  65  11  68  79  18  66  84  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  2  3  5  -  -  -      -  
  Màster en Computació distribuÏda  -  1  1  -  -  -      -  
  280 FNB Màster en Enginyeria naval i oceànica  -  -  -  -  -  -  2  39  41  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  1  13  14  5  22  27  1  10  11  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  4  21  25  1  16  17  3  15  18  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  14  13  27  55  50  105  53  52  105  
  Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  12  16  28  19  11  30  14  7  21  
  295 EEBE (**) Ciència i enginyeria de materials  -  -  -  7  22  29  9  19  28  
  Enginyeria química   -  -  -  29  46  75  25  42  67  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  -  -  -  7  6  13  12  17  29  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  6  38  44  11  56  67  5  38  43  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  -  -  -  -  -  -  2  11  13  
  Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  5  16  21  6  30  36  5  32  37  
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions              1  3  4  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  27  31  58  29  38  67  24  37  61  
  Màster en Edificació  16  16  32  -  1  1      -  
  Màster en Gestió de l'edificació  9  9  18  20  29  49  23  31  54  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  -  -  -  27  32  59  20  31  51  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  9  31  40  5  28  33  14  29  43  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  9  10  19  14  9  23  14  6  20  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  4  36  40  3  32  35  5  25  30  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  30  9  39  27  12  39  34  8  42  
  390 ESAB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  6  2  8  9  7  16  9  6  15  
  410 ICE Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia.   34  57  91  -  -  -  -  -  -  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials.    
  480 IS.UPC Màster en Sostenibilitat  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  21  21  42  22  24  46  12  16  28  
  708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  11  18  29  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL    1.063  2.596  3.659  1.311  3.293  4.604  1.259  3.406  4.665  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT        
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB        
                       
         
           
Centres Adscrits                      
                         
  Unitat Responsable Estudi 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  3  9  12  7  13  20  23  24  47  
  Màster en Direcció de màrqueting  -  -  -  4  7  11  10  6  16  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  81  79  160  198  189  387  103  135  238  
  Direcció de màrqueting/Marketing Management  136  74  210  340  177  517  203  122  325  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  -  -  -  106  36  142  79  28  107  
  820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia  27  116  143  -  -  -  -  -  -  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  6  18  24  10  10  20  6  13  19  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  253  296  549  665  432  1.097  424  328  752  
                         
                         
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.063  2.596  3.659  1.311  3.293  4.604  1.259  3.406  4.665  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  253  296  549  665  432  1.097  424  328  752  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.316  2.892  4.208  1.976  3.725  5.701  1.683  3.734  5.417  
  Dades a novembre de 2021