UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

Centres Propis
                         
  Unitat Responsable Estudi 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  14  22  36  13  25  38  18  31  49  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  6  22  28  11  27  38  13  35  48  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  14  55  69  14  95  109  13  77  90  
  Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  20  21  2  20  22  6  20  26  
  Màster en Enginyeria d'Organització  15  37  52  18  32  50  10  29  39  
  Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  10  10  3  8  11  2  6  8  
  Màster en Enginyeria Industrial  20  89  109  19  85  104  19  81  100  
  Màster en Enginyeria tèxtil i paperera  3  -  3  4  2  6  2  -  2  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  1  15  16  5  12  17  1  8  9  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  26  19  45  21  19  40  44  27  71  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  76  80  156  66  70  136  72  70  142  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  15  13  28  17  19  36  29  28  57  
  Màster en Paisatgisme  11  11  22  19  6  25  16  6  22  
  230 ETSETB Màster en Enginyeria de Telecomunicació  11  59  70  15  85  100  9  26  35  
  Màster en Enginyeria Electrònica  7  34  41  5  32  37  2  34  36  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  4  2  6  -  2  2  3  9  12  
  Màster en Fotònica  7  15  22  6  20  26  7  18  25  
    Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació  -  -  -  -  -  -  8  30  38  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  3  31  34  4  28  32  5  16  21  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  1  7  8  4  11  15  3  5  8  
  Màster en Enginyeria d'Automoció    21  21  2  25  27  1  29  30  
  Màster en Enginyeria de l'energia  31  92  123  32  83  115  15  54  69  
  Màster en Enginyeria d'Organització  5  17  22  6  10  16  2  10  12  
  Màster en Enginyeria Industrial  61  227  288  72  252  324  60  215  275  
  Màster en Enginyeria Nuclear  3  12  15  -  11  11  2  10  12  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  13  15  28  13  12  25  3  3  6  
  Màster en Enginyeria Ambiental              17  18  35  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  38  64  102  31  47  78  15  53  68  
  Màster en Enginyeria del Terreny  13  21  34  9  13  22  5  12  17  
  Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  9  53  62  8  45  53  15  33  48  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  1  11  12  1  2  3  -  -  -  
  Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  1  -  1      -  -  -  -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management  6  5  11  5  13  18  7  5  12  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  -  8  8  4  18  22  1  27  28  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  -  1  1  -  -  -      -  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  3  21  24  1  19  20  5  13  18  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  11  16  27  12  22  34  9  22  31  
  Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  30  60  90  42  71  113  45  74  119  
  Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  15  52  67  5  57  62  6  71  77  
  Màster en Intel·ligència Artificial  17  60  77  7  35  42  12  23  35  
  280 FNB Enginyeria Naval i Oceànica  2  39  41  3  23  26  6  18  24  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  -  -  -  -  6  6  1  9  10  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  -  -  -  2  24  26  7  13  20  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  34  34  68  31  46  77  59  62  121  
  Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  14  7  21  16  11  27  10  10  20  
  295 EEBE (**) Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  4  8  12  8  12  20  9  7  16  
  Màster en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  -  -  -  -  -  -  3  13  16  
  Màster en Enginyeria Química   8  14  22  9  14  23  6  18  24  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  9  8  17  9  12  21  3  11  14  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  3  20  23  3  19  22  5  24  29  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  2  11  13  2  8  10  1  7  8  
  Master in Aerospace Science and Technology  3  11  14  3  10  13  2  6  8  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  8  13  21  12  16  28  9  15  24  
  Gestió de l'edificació  12  11  23  9  16  25  11  12  23  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  9  17  26  10  9  19  15  6  21  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Mines  9  14  23  2  8  10  4  7  11  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  4  4  8  3  1  4  11  7  18  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  3  14  17  3  14  17  1  16  17  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  23  4  27  25  4  29  16  8  24  
  390 EEABB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos  7  5  12  6  3  9  6  1  7  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  5  7  12  11  5  16  8  6  14  
  TOTAL CENTRES PROPIS  651  1.538  2.189  663  1.594  2.257  695  1.504  2.199  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT  
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB              
Centres Adscrits
                         
  Unitat Responsable Estudi 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  23  24  47  17  22  39  6  9  15  
  Màster en Direcció de màrqueting  10  6  16  9  4  13  9  6  15  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  100  128  228  107  128  235  114  125  239  
  Direcció de màrqueting/Marketing Management  203  119  322  175  75  250  188  86  274  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  79  24  103  60  28  88  62  24  86  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  5  11  16  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  420  312  732  368  257  625  379  250  629  
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  651  1.538  2.189  663  1.594  2.257  695  1.504  2.199  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  420  312  732  368  257  625  379  250  629  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.071  1.850  2.921  1.031  1.851  2.882  1.074  1.754  2.828  
  Dades a maig de 2020