UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

Centres Propis
                         
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  18  20  38  14  22  36  13  25  38  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  5  27  32  6  22  28  11  27  38  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  12  73  85  14  55  69  14  95  109  
  Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  6  23  29  1  20  21  2  20  22  
  Màster en Enginyeria d'Organització  8  35  43  15  37  52  18  32  50  
  Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering    6  6  -  10  10  3  8  11  
  Màster en Enginyeria Industrial  22  118  140  20  89  109  19  85  104  
  Màster en Enginyeria tèxtil i paperera  5  3  8  3  -  3  4  2  6  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  8  10  18  1  15  16  5  12  17  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  32  20  52  26  19  45  21  19  40  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  86  96  182  76  80  156  66  70  136  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona      -  15  13  28  17  19  36  
  Màster en Paisatgisme  13  10  23  11  11  22  19  6  25  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  17  58  75  11  59  70  15  85  100  
  Màster en Enginyeria Electrònica  3  32  35  7  34  41  5  32  37  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  4  2  6    2  2  
  Màster en Fotònica  5  19  24  7  15  22  6  20  26  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  3  22  25  3  31  34  4  28  32  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  10  13  23  1  7  8  4  11  15  
  Màster en Enginyeria d'Automoció    25  25    21  21  2  25  27  
  Màster en Enginyeria de l'energia  31  100  131  31  92  123  32  83  115  
  Màster en Enginyeria d'Organització  9  11  20  5  17  22  6  10  16  
  Màster en Enginyeria Industrial  81  247  328  61  227  288  72  252  324  
  Màster en Enginyeria Nuclear  4  15  19  3  12  15    11  11  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)  16  14  30  -  -  -      -  
  Màster en Enginyeria Ambiental  15  7  22  13  15  28  13  12  25  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  26  78  104  38  64  102  31  47  78  
  Màster en Enginyeria del Terreny  5  27  32  13  21  34  9  13  22  
  Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  15  44  59  9  53  62  8  45  53  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  3  6  9  1  11  12  1  2  3  
  Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  1  2  3  1  -  1      -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management  1  3  4  6  5  11  5  13  18  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  3  18  21  -  8  8  4  18  22  
    Màster en Enginyeria Geològica i de Mines      -  -  1  1        
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  6  18  24  3  21  24  1  19  20  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA      -  11  16  27  12  22  34  
  Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  24  60  84  30  60  90  42  71  113  
  Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  13  50  63  15  52  67  5  57  62  
  Màster en Intel·ligència Artificial  5  30  35  17  60  77  7  35  42  
  280 FNB Enginyeria Naval i Oceànica      -  2  39  41  3  23  26  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines    8  8  -  -  -    6  6  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  2  9  11  -  -  -  2  24  26  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  44  42  86  34  34  68  31  46  77  
  Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  19  9  28  14  7  21  16  11  27  
  295 EEBE (**) Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  4  10  14  4  8  12  8  12  20  
  Màster en Enginyeria Química   16  12  28  8  14  22  9  14  23  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  3  5  8  9  8  17  9  12  21  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  4  20  24  3  20  23  3  19  22  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)      -  2  11  13  2  8  10  
  Master in Aerospace Science and Technology  2  23  25  3  11  14  3  10  13  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  17  21  38  8  13  21  12  16  28  
  Gestió de l'edificació  12  21  33  12  11  23  9  16  25  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  8  10  18  9  17  26  10  9  19  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Mines  4  9  13  9  14  23  2  8  10  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  8  4  12  4  4  8  3  1  4  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  12  13  3  14  17  3  14  17  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  17  6  23  23  4  27  25  4  29  
  390 EEABB Màster en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals      -   -  -  -   -  -  -   
  Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos  8  7  15  7  5  12  6  3  9  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  11  10  21  5  7  12  11  5  16  
  TOTAL CENTRES PROPIS  692  1.581  2.273  651  1.538  2.189  663  1.594  2.257  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT  
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB        
Centres Adscrits
                         
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  6  13  19  23  24  47  17  22  39  
  Màster en Direcció de màrqueting  4  6  10  10  6  16  9  4  13  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  139  130  269  100  128  228  107  128  235  
  Direcció de màrqueting/Marketing Management  231  108  339  203  119  322  175  75  250  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  106  36  142  79  24  103  60  28  88  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  7  8  15  5  11  16  -  -  -  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  493  301  794  420  312  732  368  257  625  
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  692  1.581  2.273  651  1.538  2.189  663  1.594  2.257  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  493  301  794  420  312  732  368  257  625  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.185  1.882  3.067  1.071  1.850  2.921  1.031  1.851  2.882  
  Dades a juliol de 2020