UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                         
  Unitat Responsable Estudi 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  36  33  69  17  19  36  17  22  39  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  10  11  21  6  13  19  5  25  30  
  205 ESEIAAT Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  4  26  30  1  29  30  3  26  29  
  Màster en Enginyeria d'Organització  18  42  60  21  46  67  21  49  70  
  Màster en Enginyeria Industrial  5  28  33  17  75  92  24  105  129  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  -   -   -   10  34  44  10  74  84  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  3  -  3  3  6  9  5  2  7  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  11  12  23  16  16  32  -  -  -  
  Màster en Gestió i Valoració Urbana  12  8  20  16  10  26  -  -  -  
  Màster en Paisatgisme  14  7  21  17  2  19  11  4  15  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  28  29  57  24  20  44  -  -  -  
  Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura  7  6  13  7  9  16  -  -  -  
  Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  19  23  42  25  22  47  -  -  -  
  Màster en Urbanisme  7  6  13  23  19  42  -  -  -  
Arquitectura  -  -  -  -  -  -  27  17  44  
Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  -  -  -  -  -  -  64  55  119  
  230 ETSETB Màster en Enginyeria Electrònica  -  27  27  3  26  29  1  25  26  
  Master of Science in Information and Communication Technologies  1  1  2  -   -   -   -   -   -   
  Màster en Fotònica  6  24  30  5  20  25  8  20  28  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  1  5  6  1  3  4  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies  -  3  3  1  4  5  -   -   -   
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  -  32  32  3  47  50  13  48  61  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  3  23  26  1  41  42  3  22  25  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  8  11  19  -   -   -   -   -   -   
  Màster en Enginyeria d'Automoció  -  27  27  -  41  41  -  27  27  
  Màster en Enginyeria d'Organització  8  24  32  20  37  57  4  22  26  
  Màster en Enginyeria Química  6  11  17  18  21  39  11  26  37  
  Màster en Enginyeria Nuclear  1  7  8  2  18  20  2  19  21  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering  4  8  12  4  4  8  5  1  6  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  3  10  13  6  18  24  3  14  17  
  Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de riscos laborals  11  11  22  12  7  19  13  12  25  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  1  2  3  2  14  16  -   -   -   
  Màster en Enginyeria Industrial  -   -   -   59  190  249  72  233  305  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  -   -   -   9  9  18  9  14  23  
  250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Civil  1  11  12  -   -   -   -   -   -   
  Màster en Enginyeria Ambiental  6  11  17  14  19  33  15  11  26  
  Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  5  17  22  9  34  43  13  15  28  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  11  28  39  24  79  103  37  101  138  
  Master in Computational Mechanics  2  14  16  -  16  16  3  13  16  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  1  5  6  2  15  17  3  14  17  
  Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)  2  2  4  7  13  20  2  7  9  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management  5  5  10  2  6  8  3  4  7  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management  5  15  20  11  10  21  8  7  15  
  Màster en Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima  2  1  3  -   -   -   2  1  3  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  1  9  10  -   -   -   2  4  6  
  Màster en Enginyeria del Terreny  -   -   -   -   -   -   9  12  21  
  270 FIB Màster en Intel.ligència Artificial  2  14  16  4  19  23  3  39  42  
  Màster en Innovació i Recerca en Informàtica  7  35  42  6  37  43  6  55  61  
  Màster en Enginyeria Informàtica  3  14  17  2  20  22  3  13  16  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  -   -   -   -  1  1  2  3  5  
  Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  -  -  -  1  -  1  -   -   -  
  European Master in Distributed Computing  1  5  6  1  3  4  -  -  -  
  280 FNB Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  -   -   -   1  9  10  3  13  16  
  Màster en Enginyeria Marina  -   -   -   -  9  9  1  8  9  
  290 ETSAV Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  -   -   -   11  8  19  11  16  27  
  Màster en Arquitectura  -   -   -   -   -   -   14  13  27  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  4  27  31  1  5  6  3  23  26  
  Master in Aerospace Science and Technology  5  14  19  -  9  9  3  8  11  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació   -  -  -  15  15  30  12  16  28  
  Màster en Edificació  12  16  28  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Gestió de l'Edificació  -  -  -  -  -  -  9  9  18  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  2  5  7  7  4  11  6  6  12  
  Màster en Enginyeria de Mines  3  9  12  6  16  22  2  16  18  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  -   -   -   3  21  24  1  18  19  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  7  6  13  24  8  32  17  7  24  
  390 ESAB Màster en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals  -   -   -   1  1  2  -   -   -   
  Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos  -   -   -   2  5  7  5  1  6  
  820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia  10  46  56  9  35  44  18  78  96  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  -   -   -   3  9  12  4  9  13  
  410 ICE Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia  19  32  51  22  49  71  29  45  74  
  Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  5  13  18  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  9  6  15  12  7  19  9  14  23  
  708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  11  21  32  13  15  28  -   -   -  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  -   -   -  -   -   -  3  9  12  
  TOTAL  368  836  1.204  562  1.319  1.881  593  1.473  2.066