UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.10 Estudiantat matriculat en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris matriculats i distribuïts segons la titulació d'accés als estudis
Període de referència: 2016-2017

                 
      Titulació de procedència   Total  
  Àmbit Màster UPC Resta d'Universitats Estatals Universitats Estrangeres Sense Informació  
  200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa 17,4% 58,7% 23,9% 0,0%  92  
  Master In Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 68,1% 17,0% 14,9% 0,0%  47  
  205 ESEIAAT (*) Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica 98,9% 1,1% 0,0% 0,0%  182  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 67,5% 11,7% 20,8% 0,0%  77  
  Màster Universitari en Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos 50,0% 12,5% 37,5% 0,0%  8  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 79,9% 13,8% 6,3% 0,0%  189  
  Màster en Enginyeria Espacial i Aeronàutica 33,3% 16,7% 50,0% 0,0%  6  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial 93,9% 6,1% 0,0% 0,0%  330  
  Màster en Enginyeria tèxtil i paperera 25,0% 50,0% 25,0% 0,0%  8  
  Màster en Gestió d'Empreses de Tecnologia i d'Enginyeria 31,6% 10,5% 57,9% 0,0%  19  
  210 ETSAB Màster Universitari en Arquitectura 80,8% 19,2% 0,0% 0,0%  52  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 3,9% 12,1% 84,0% 0,0%  206  
  Màster Universitari en Paisatgisme 18,4% 12,2% 69,4% 0,0%  49  
  Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura 42,9% 28,6% 28,6% 0,0%  21  
  Màster Universitari en Urbanisme 36,7% 10,2% 53,1% 0,0%  49  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació 64,3% 15,9% 19,7% 0,0%  157  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica 50,0% 23,7% 26,3% 0,0%  76  
  Master Universitari Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT) 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%  1  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica I Biofotònica 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%  4  
  Màster Universitari en Fotònica 29,6% 55,6% 14,8% 0,0%  27  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica 47,1% 29,4% 23,5% 0,0%  68  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitatat 61,1% 14,8% 24,1% 0,0%  54  
  Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%  3  
  Màster Universitari en Enginyeria d'automoció 50,6% 41,8% 7,6% 0,0%  79  
  Màster en Enginyeria de l'energia 18,7% 12,1% 69,2% 0,0%  198  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 80,2% 15,4% 4,4% 0,0%  91  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial 88,9% 10,5% 0,6% 0,0%  772  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear 27,3% 27,3% 45,5% 0,0%  44  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Sistems (SELECT) 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%  3  
  Màster Universitari en Logística, Transport i Mobilitat 57,1% 42,9% 0,0% 0,0%  7  
  Polímers i biopolímers 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%  1  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Anàlisi estructural de Monuments i Construccions Històriques 0,0% 3,1% 96,9% 0,0%  32  
  Màster Universitari en Enginyeria Ambiental 15,7% 41,2% 43,1% 0,0%  51  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 94,4% 3,5% 2,1% 0,0%  284  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny 20,4% 16,3% 63,3% 0,0%  49  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%  1  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció 18,8% 10,6% 70,6% 0,0%  85  
  Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%  6  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%  13  
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%  3  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%  21  
  Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics And Water Management 20,0% 0,0% 80,0% 0,0%  5  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria 39,5% 39,5% 20,9% 0,0%  43  
  270 FIB Màster Universitari en Enginyeria Informàtica 32,6% 26,1% 41,3% 0,0%  46  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%  9  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 56,6% 42,5% 0,9% 0,0%  106  
  Màster Universitari en Innovació I Recerca en Informàtica (MIRI) 52,0% 16,5% 31,5% 0,0%  127  
  Màster Universitari en Intel·ligència Artificial 17,9% 33,3% 48,7% 0,0%  78  
  280 FNB Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (abans Enginyeria Marina) 64,7% 5,9% 29,4% 0,0%  17  
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim) 70,4% 22,2% 7,4% 0,0%  27  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura 80,0% 20,0% 0,0% 0,0%  105  
  Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït 9,7% 19,4% 71,0% 0,0%  31  
  295 EEBE Ciència i enginyeria de materials 55,6% 18,5% 25,9% 0,0%  27  
  Màster Universitari en Enginyeria Química  52,0% 44,0% 4,0% 0,0%  75  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 14,3% 0,0% 85,7% 0,0%  14  
  300 EETAC Master in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM) 38,6% 4,5% 56,8% 0,0%  44  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 27,8% 33,3% 38,9% 0,0%  36  
  Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions 95,7% 0,0% 4,3% 0,0%  23  
  310 EPSEB Màster Universitari en Edificació 4,5% 13,4% 82,1% 0,0%  67  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Edificació 8,0% 2,0% 90,0% 0,0%  50  
  Màster Universitari en Gestió d'Edificació 13,6% 64,4% 22,0% 0,0%  59  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines 63,6% 18,2% 18,2% 0,0%  33  
  Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals 39,1% 26,1% 34,8% 0,0%  23  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial 65,7% 17,1% 17,1% 0,0%  35  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria I Ciències de la Visió 84,6% 7,7% 7,7% 0,0%  39  
  390 ESAB Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos 43,8% 37,5% 18,8% 0,0%  16  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència I Tecnologia de la Sostenibilitat 24,4% 13,3% 62,2% 0,0%  45  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses 55,0% 5,0% 40,0% 0,0%  20  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting 63,6% 9,1% 27,3% 0,0%  11  
  802 EAE Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses 1,3% 7,5% 91,2% 0,0%  387  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting 0,4% 7,7% 91,9% 0,0%  517  
  Màster Universitari en Direcció dels recursos humans i del talent 2,8% 30,3% 66,9% 0,0%  142  
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria del Cuir 10,0% 10,0% 80,0% 0,0%  20  
  TOTAL 51,3% 14,6% 20,9% 13,2%  5.742  
  Dades a juliol de 2018  
  (*) Durant el curs 2015-2016 s'han fusionat els centre 220 ETSEIAT i 320 EET en el centre 205 ESEIAAT