UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.1 Accés als màsters universitaris

Descripció: Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC classificats per centres docents amb la seva oferta de places i preinscripció
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

                         
      2018-2018 2019-2020 2020-2021  
  Centre Nom del Programa Oferta de places Demanda Admesos Oferta de places Demanda Admesos Oferta de places Demanda Admesos  
  200 FME Màster universitari en Estadística i investigació operativa 40 76 59 40 82 69 40 69 57  
  Màster universitari en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 30 83 59 30 90 77 30 56 47  
  205 ESEIAAT Màster universitari en Disseny i tecnologia tèxtils - - - - - - 30 16 15  
  Màster universitari en Enginyeria aeronàutica 120 123 119 120 112 101 120 137 127  
  Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 40 39 34 40 47 39 40 42 36  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 80 64 55 80 62 52 80 52 47  
  Màster universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering 20 20 17 20 25 13 20 30 21  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 200 148 124 200 140 124 200 133 121  
  Màster universitari en Enginyeria tèxtil i paperera 30 11 9 30 7 7 - - -  
  Màster universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management 20 44 30 20 54 22 20 37 23  
  Màster universitari en Tecnologia paperera i gràfica - - - - - - 30 12 12  
  210 ETSAB Màster universitari en Arquitectura 300 94 50 300 155 95 300 223 175  
  Màster universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 200 407 215 200 344 189 200 297 178  
  Màster universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona 75 134 69 75 116 81 75 110 57  
  Màster universitari en Paisatgisme  30 66 31 30 41 32 30 54 28  
  230 ETSETB Màster universitari en Cybersecurity - - - - - - 30 64 34  
  Màster universitari en Enginyeria de telecomunicació 90 144 117 90 65 48 80 56 45  
  Màster universitari en Enginyeria electrònica 60 74 49 60 56 45 60 69 56  
  Màster universitari en Física per a l'enginyeria - - - 30 36 24 30 22 22  
  Màster universitari en Fotònica / Photonics 35 39 34 35 52 39 35 42 33  
  Màster universitari en Tecnologies avançades de telecomunicació - - - 30 84 73 60 87 71  
  240 ETSEIB Màster universitari en Automàtica i robòtica 30 77 29 30 62 30 30 49 39  
  Màster universitari en Cadena de subministrament, transport i mobilitat 40 41 25 40 27 10 30 19 15  
  Màster universitari en Enginyeria d'automoció 30 56 35 30 45 27 45 37 30  
  Màster universitari en Enginyeria de l'energia 60 168 107 60 128 87 60 128 101  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 40 47 21 40 29 16 40 25 20  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 400 453 389 400 356 311 400 410 378  
  Màster universitari en Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering  20 17 12 20 16 12 20 14 10  
  Màster universitari en Neuroenginyeria i rehabilitació - - - - - - 40 33 30  
  250 ETSECCPB Màster universitari en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques - - - - - - 25 ND ND  
  Màster universitari en Enginyeria ambiental 30 82 64 30 59 49 30 58 44  
  Màster universitari en Enginyeria de camins, canals i ports 120 114 106 120 88 77 120 91 83  
  Màster universitari en Enginyeria del terreny 45 60 45 45 40 29 45 37 28  
  Màster universitari en Enginyeria estructural i de la construcció 45 117 92 45 128 95 45 112 82  
  Erasmus Mundus Master in Flood Risk Management - - - - - - 30 ND ND  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 30 ND ND 30 ND ND 15 ND ND  
  Màster univesitari en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 15 ND ND 15 ND ND - - -  
  Màster universitari en Mètodes numèrics en enginyeria 25 31 26 25 43 36 25 29 24  
  Màster universitari en Urban Mobility - - - - - - 30 2 2  
  270 FIB Màster universitari en Enginyeria informàtica  40 69 44 40 58 27 40 52 27  
  Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 90 109 109 90 ND ND 120 ND ND  
  Màster universitari en Innovació i investigació en informàtica (MIRI) 80 129 89 80 147 106 80 100 75  
  Màster universitari en Intel·ligència artificial 50 114 52 50 137 59 50 155 54  
  Erasmus Mundus Master i Big Data Management and Analytics (BDMA) 30 ND ND 30 ND ND - - -  
  280 FNB Màster universitari en Enginyeria naval i oceànica 15 48 37 40 42 28 40 45 28  
  Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines 40 46 37 15 18 13 15 15 9  
  Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim 15 12 7 15 33 23 20 36 24  
  290 ETSAV Màster universitari en Arquitectura 100 117 84 100 145 127 100 160 114  
  Màster universitari en Intervenció sostenible en el medi construït 30 59 39 30 42 29 30 37 23  
  295 EEBE Màster universitari en Ciència i enginyeria avançada de materials - - - 30 28 20 30 21 18  
  Màster universitari en Ciència i enginyeria de materials 30 27 22 - - - - - -  
  Màster universitari en Enginyeria interdisciplinària i innovadora - - - 60 34 25 60 38 30  
  Màster universitari en Enginyeria química  50 40 30 50 46 39 60 31 27  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 15 28 23 15 ND ND 15 ND ND  
  300 EETAC Màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) 30 58 38 30 48 38 35 33 17  
  Màster universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) 30 21 17 30 22 16 30 21 18  
  Màster universitari en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology 30 36 27 30 33 20 30 16 12  
  310 EPSEB Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació 30 91 44 30 66 49 30 53 35  
  Màster universitari en Enginyeria cartogràfica i geogràfica - - - 30 7 3 - - -  
  Màster universitari en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació - - - - - - 30 25 19  
  Màster universitari en Gestió de l'edificació 30 111 53 30 72 58 30 78 56  
  Màster universitari en Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals 30 82 39 30 54 32 30 45 35  
  330 EPSEM Màster universitari en Enginyeria de mines 30 20 12 30 15 9 30 13 8  
  Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals 25 20 12 25 29 24 25 33 27  
  340 EPSEVG Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 30 45 35 30 53 30 30 39 24  
  370 FOOT Màster universitari en Optometria i ciències de la visió 27 47 30 27 30 27 27 33 27  
  390 EEABB Màster universitari en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos 20 13 10 20 14 9 20 17 11  
  480 IS.UPC Màster universitari en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat 40 36 29 40 37 28 40 62 52  
  801 EUNCET Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 30 ND ND 30 ND ND 50 ND ND  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 30 ND ND 30 ND ND 50 ND ND  
  802 EAE Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 150 ND ND 270 ND ND 270 ND ND  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 150 ND ND 300 ND ND 300 ND ND  
  Màster universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent 100 ND ND 100 ND ND 150 ND ND  
  Dades actualitzades a març de 2021. No es disposa de dades dels màsters on la UPC participa però no és la universitat coordinadora.