UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.1 Accés als màsters universitaris

Descripció: Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC classificats per centres docents amb la seva oferta de places i preinscripció
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                         
      2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Centre Nom del Programa Oferta de places Demanda Assignats Oferta de places Demanda Admesos Oferta de places Demanda Admesos  
  200 FME Màster universitari en Estadística i investigació operativa 40 81 48 40 91 50 40 76 59  
  Màster universitari en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 30 59 41 30 61 32 30 83 59  
  205 ESEIAAT Màster universitari en Enginyeria aeronàutica 120 109 88 120 87 73 120 123 119  
  Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 40 56 43 40 38 26 40 39 34  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 80 63 62 80 67 56 80 64 55  
  Màster universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering 20 9 6 20 18 12 20 20 17  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 200 202 147 200 169 116 200 148 124  
  Màster universitari en Enginyeria tèxtil i paperera 30 10 9 30 5 3 30 11 9  
  Màster universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management 20 53 28 20 61 22 20 44 30  
  210 ETSAB Màster universitari en Arquitectura 300 133 58 300 145 60 300 94 50  
  Màster universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 200 338 265 200 464 252 200 407 215  
  Màster universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona - - - 75 98 51 75 134 69  
  Màster universitari en Paisatgisme  30 56 42 30 66 43 30 66 31  
  230 ETSETB Màster universitari en Enginyeria de telecomunicació 90 100 83 90 124 86 90 144 117  
  Màster universitari en Enginyeria electrònica 60 63 48 60 84 54 60 74 49  
  Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics) 25 ND ND 25 ND ND - - -  
    Màster universitari en Fotònica / Photonics 35 41 28 35 44 28 35 39 34  
  240 ETSEIB Màster universitari en Automàtica i robòtica 30 48 36 30 97 38 30 77 29  
  Màster universitari en Cadena de subministrament, transport i mobilitat 40 48 32 40 43 14 40 41 25  
  Màster universitari en Enginyeria d'automoció 30 41 35 30 56 21 30 56 35  
  Màster universitari en Enginyeria de l'energia 60 70 147 60 129 127 60 168 107  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 60 47 39 40 73 25 40 47 21  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 400 529 394 400 514 308 400 453 389  
  Màster universitari en Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering  20 11 24 20 5 20 20 17 12  
  250 ETSECCPB Màster universitari en Enginyeria ambiental 30 58 39 30 74 39 30 82 64  
  Màster universitari en Enginyeria de camins, canals i ports 120 170 43 120 145 50 120 114 106  
  Màster universitari en Enginyeria del terreny 45 74 52 45 66 40 45 60 45  
  Màster universitari en Enginyeria estructural i de la construcció 45 144 91 45 157 98 45 117 92  
  Màster universitari en Erasmus Mundus in Computational Mechanics 30 ND 13 30 ND 15 - - -  
  Màster universitari en Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 30 ND ND - - - - - -  
  Erasmus Mundus master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) 30 ND ND - - - - - -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) ND ND ND 30 ND ND 30 ND ND  
  Màster univesitari en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 15 ND ND 15 ND ND 15 ND ND  
  Màster universitari en Mètodes numèrics en enginyeria 25 37 31 25 34 22 25 31 26  
  270 FIB Màster universitari en Enginyeria informàtica  50 53 33 40 82 33 40 69 44  
  Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 24 ND ND 0 ND ND - - -  
  Màster universitari en Innovació i investigació en informàtica (MIRI) 80 97 80 80 114 78 80 129 89  
  Màster universitari en Intel·ligència artificial 50 81 39 50 141 46 50 114 52  
  Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 80 ND 100 90 ND 109 90 109 109  
  Erasmus Mundus Master i Big Data Management and Analytics (BDMA) - - - 30 ND ND 30 ND ND  
  280 FNB Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines 20 12 12 ND ND ND 40 46 37  
  Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim 30 13 12 ND ND ND 15 12 7  
  Màster universitari en Enginyeria naval i oceànica - - - 30 57 43 15 48 37  
  290 ETSAV Màster universitari en Arquitectura 100 117 89 100 103 73 100 117 84  
  Màster universitari en Intervenció sostenible en el medi construït 30 88 38 30 79 34 30 59 39  
  295 EEBE Màster universitari en Ciència i enginyeria de materials 30 23 21 30 35 15 30 27 22  
  Màster universitari en Enginyeria química  50 54 31 50 45 27 50 40 30  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 15 ND ND 15 ND ND 15 28 23  
  300 EETAC Màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) 30 49 42 30 53 37 30 58 38  
  Màster universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) - - - 30 29 16 30 21 17  
  Màster universitari en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology 25 64 42 30 36 15 30 36 27  
  310 EPSEB Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació 30 78 50 30 86 36 30 91 44  
  Màster universitari en Gestió de l'edificació 30 85 57 30 104 36 30 111 53  
  Màster universitari en Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals 30 40 29 30 65 45 30 82 39  
  330 EPSEM Màster universitari en Enginyeria de mines 30 20 18 30 29 26 30 20 12  
  Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals 25 21 19 25 18 8 25 20 12  
  340 EPSEVG Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 30 24 18 30 43 24 30 45 35  
  370 FOOT Màster universitari en Optometria i ciències de la visió 20 36 25 27 46 30 27 47 30  
  390 ESAB Màster universitari en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos 20 30 23 20 24 19 20 13 10  
  480 IS.UPC Màster universitari en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat 40 51 34 40 37 19 40 36 29  
  801 EUNCET Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 30 ND 22 30 ND 51 30 ND ND  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 30 ND 12 30 ND 21 30 ND ND  
  802 EAE Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 150 ND 283 150 ND 194 150 ND ND  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 150 ND 353 150 ND 309 150 ND ND  
  Màster universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent 100 ND ND 100 ND ND 100 ND ND  
  860 EEI Màster universitari en Enginyeria del cuir 20 13 15 20 19 16 - - -  
  No es disposa de dades dels màsters on la UPC participa però no és la universitat coordinadora