UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.1 Accés als màsters universitaris

Descripció: Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC classificats per centres docents amb la seva oferta de places i preinscripció
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                         
      2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Centre Nom del Programa Oferta de places Demanda Admesos Oferta de places Demanda Admesos Oferta de places Demanda Admesos  
  200 FME Màster universitari en Estadística i investigació operativa 40 77 48 40 81 48 40 91 50  
  Màster universitari en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 30 54 34 30 59 41 30 61 32  
  205 ESEIAAT Màster universitari en Enginyeria aeronàutica 120 111 89 120 109 88 120 87 73  
  Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 40 54 35 40 56 43 40 38 26  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 100 119 81 80 63 62 80 67 56  
  Màster universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering - - - 20 9 6 20 18 12  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 200 194 140 200 202 147 200 169 116  
  Màster universitari en Enginyeria tèxtil i paperera - - - 30 10 9 30 5 3  
  Màster universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management - - - 20 53 28 20 61 22  
  Màster universitari en Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos 3 9 9 - - - - - -  
  210 ETSAB Màster universitari en Arquitectura 300 93 49 300 133 58 300 145 60  
  Màster universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 200 292 179 200 338 265 200 464 252  
  Màster universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona - - - - - - 75 98 51  
  Màster universitari en Paisatgisme  30 40 27 30 56 42 30 66 43  
  230 ETSETB Màster universitari en Enginyeria de telecomunicació 90 123 84 90 100 83 90 124 86  
  Màster universitari en Enginyeria electrònica 60 70 46 60 63 48 60 84 54  
  Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics) 25 ND ND 25 ND ND 25 ND ND  
  Màster universitari en Fotònica / Photonics 35 47 32 35 41 28 35 44 28  
  240 ETSEIB Màster universitari en Automàtica i robòtica 30 64 33 30 48 36 30 97 38  
  Màster universitari en Cadena de subministrament, transport i mobilitat 60 54 28 40 48 32 40 43 14  
  Màster universitari en Ciència i enginyeria de materials 30 27 19 - - - - - -  
  Màster universitari en Enginyeria d'automoció 30 52 30 30 41 35 30 56 21  
  Màster universitari en Enginyeria química  50 63 47 - - - - - -  
  Màster universitari en Enginyeria de l'energia - - - 60 70 147 60 129 127  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 15 ND ND - - - - - -  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 50 67 31 60 47 39 40 73 25  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 400 493 344 400 529 394 400 514 308  
  Màster universitari en Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering  20 20 25 20 11 24 20 5 20  
  Màster universitari en Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals 30 49 36 - - - - - -  
  250 ETSECCPB Màster universitari en Enginyeria ambiental 30 67 41 30 58 39 30 74 39  
  Màster universitari en Enginyeria de camins, canals i ports 120 235 147 120 170 43 120 145 50  
  Màster universitari en Enginyeria del terreny 45 63 38 45 74 52 45 66 40  
  Màster universitari en Enginyeria estructural i de la construcció 45 119 64 45 144 91 45 157 98  
  Màster universitari en Enginyeria geològica i de mines 20 20 9 - - - - - -  
  Màster universitari en Erasmus Mundus in Computational Mechanics 30 ND 16 30 ND 13 30 ND 15  
  Màster universitari en Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 30 ND ND 30 ND ND - - -  
  Erasmus Mundus master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) 30 ND ND 30 ND ND - - -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 0 ND ND ND ND ND 30 ND ND  
  Màster univesitari en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 15 ND ND 15 ND ND 15 ND ND  
  Màster universitari en Mètodes numèrics en enginyeria 25 43 22 25 37 31 25 34 22  
  270 FIB Màster universitari en Enginyeria informàtica  50 73 20 50 53 33 40 82 33  
  Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 24 ND ND 24 ND ND 0 ND ND  
  Màster universitari en Innovació i investigació en informàtica (MIRI) 80 109 74 80 97 80 80 114 78  
  Màster universitari en Intel·ligència artificial 50 105 60 50 81 39 50 141 46  
  Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes - - - 80 ND 100 90 ND 109  
  Erasmus Mundus Master i Big Data Management and Analytics (BDMA) - - - - - - 30 ND ND  
  280 FNB Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines 20 19 11 20 12 12 0 ND ND  
  Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim 30 28 17 30 13 12 0 ND ND  
  Màster universitari en Enginyeria naval i oceànica - - - - - - 30 57 43  
  290 ETSAV Màster universitari en Arquitectura 120 74 27 100 117 89 100 103 73  
  Màster universitari en Intervenció sostenible en el medi construït 30 75 33 30 88 38 30 79 34  
  295 EEBE Màster universitari en Ciència i enginyeria de materials - - - 30 23 21 30 35 15  
  Màster universitari en Enginyeria química  - - - 50 54 31 50 45 27  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) - - - 15 ND ND 15 ND ND  
  300 EETAC Màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) 30 59 36 30 49 42 30 53 37  
  Màster universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) - - - - - - 30 29 16  
  Màster universitari en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology 25 50 24 25 64 42 30 36 15  
  310 EPSEB Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació 30 74 47 30 78 50 30 86 36  
  Màster universitari en Gestió de l'edificació 30 43 26 30 85 57 30 104 36  
  Màster universitari en Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals - - - 30 40 29 30 65 45  
  330 EPSEM Màster universitari en Enginyeria de mines 35 28 20 30 20 18 30 29 26  
  Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals 25 20 15 25 21 19 25 18 8  
  340 EPSEVG Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 30 43 23 30 24 18 30 43 24  
  370 FOOT Màster universitari en Optometria i ciències de la visió 20 38 26 20 36 25 27 46 30  
  390 ESAB Màster universitari en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos 20 23 17 20 30 23 20 24 19  
  410 ICE Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes 80 209 58 - - - - - -  
  480 IS.UPC Màster universitari en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat 40 57 38 40 51 34 40 37 19  
  801 EUNCET Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 30 ND 12 30 ND 22 30 ND 51  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 30 ND ND 30 ND 12 30 ND 21  
  802 EAE Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 150 ND ND 150 ND 283 150 ND 194  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 150 ND 18 150 ND 353 150 ND 309  
  Màster universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent - - - 100 ND ND 100 ND ND  
  820 EUETIB Màster universitari en Enginyeria de l'energia 60 147 106 - - - - - -  
  860 EEI Màster universitari en Enginyeria del cuir 20 12 12 20 13 15 20 19 16  
  No es disposa de dades dels màsters on la UPC participa però no és la universitat coordinadora