UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.1 Accés als màsters universitaris

Descripció: Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC classificats per centres docents amb la seva oferta de places i preinscripció
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

             
      2016-2017  
  Centre Nom del Programa Oferta de places Demanda Assignats  
  200 FME Màster universitari en Estadística i investigació operativa 40 81 48  
  Màster universitari en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 30 59 41  
  205 ESEIAAT Màster universitari en Enginyeria aeronàutica 120 109 88  
  Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 40 56 43  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 80 63 62  
  Màster universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering 20 9 6  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 200 202 147  
  Màster universitari en Enginyeria tèxtil i paperera 30 10 9  
  Màster universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management 20 53 28  
  210 ETSAB Màster universitari en Arquitectura 300 133 58  
  Màster universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 200 338 265  
  Màster universitari en Paisatgisme  30 56 42  
  Màster universitari en Estudis de dones, gènere i ciutadania ND ND ND  
  230 ETSETB Màster universitari en Enginyeria de telecomunicació 90 100 83  
  Màster universitari en Enginyeria electrònica 60 63 48  
  Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics) 25 ND ND  
  Màster universitari en Fotònica 35 41 28  
  Màster universitari en Visió per Computació ND ND ND  
  Màster universitari en Master's degree in Wireless Communications (WICOM) ND ND ND  
  240 ETSEIB Màster universitari en Automàtica i robòtica 30 48 36  
  Màster universitari en Cadena de subministrament, transport i mobilitat 40 48 32  
  Màster universitari en Enginyeria Biomèdica ND ND ND  
  Màster universitari en Enginyeria d'automoció 30 41 35  
  Màster universitari en Enginyeria de l'energia 60 70 147  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 60 47 39  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 400 529 394  
  Màster universitari en Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering  20 11 24  
  250 ETSECCPB Màster universitari en Enginyeria ambiental 30 58 39  
  Màster universitari en Enginyeria de camins, canals i ports 120 170 43  
  Màster universitari en Enginyeria del terreny 45 74 52  
  Màster universitari en Enginyeria estructural i de la construcció 45 144 91  
  Màster universitari en Erasmus Mundus in Computational Mechanics 30   13  
  Màster universitari en Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 30 ND ND  
  Erasmus Mundus master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) 30 ND ND  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 0 ND ND  
  Màster univesitari en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 15 ND ND  
  Màster universitari en Mètodes numèrics en enginyeria 25 37 31  
  Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí ND ND ND  
  270 FIB Màster universitari en Enginyeria informàtica  50 53 33  
  Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 24 ND ND  
  Màster universitari en Innovació i investigació en informàtica (MIRI) 80 97 80  
  Màster universitari en Intel·ligència artificial 50 81 39  
  Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 80 ND 100  
  280 FNB Màster universitari en Enginyeria marina 20 12 12  
  Màster universitari en Enginyeria nàutica i transport marítim 30 13 12  
  290 ETSAV Màster universitari en Arquitectura 100 117 89  
  Màster universitari en Intervenció sostenible en el medi construït 30 88 38  
  295 EEBE Màster universitari en Ciència i enginyeria de materials 30 23 21  
  Màster universitari en Enginyeria química  50 54 31  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 15 ND ND  
  300 EETAC Màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) 30 49 42  
  Màster universitari en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology 25 64 42  
  310 EPSEB Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació 30 78 50  
  Màster universitari en Gestió de l'edificació 30 85 57  
  Màster universitari en Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals 30 40 29  
  330 EPSEM Màster universitari en Enginyeria de mines 30 20 18  
  Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals 25 21 19  
  340 EPSEVG Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 30 24 18  
  370 FOOT Màster universitari en Optometria i ciències de la visió 20 36 25  
  390 ESAB Màster universitari en Aqüicultura ND ND ND  
  Màster universitari en Millora Genètica Vegetal ND ND ND  
  Màster universitari en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos 20 30 23  
  480 IS.UPC Màster universitari en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat 40 51 34  
  801 EUNCET Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 30 ND 22  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 30 ND 12  
  802 EAE Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 150 ND 283  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 150 ND 353  
  Màster universitari en Direcció dels recursos humans i del talent 100 ND ND  
  860 EEI Màster universitari en Enginyeria del cuir 20 13 15  
  No es disposa de dades dels màsters on la UPC participa però no és la universitat coordinadora