UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.1 Accés als màsters universitaris

Descripció: Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC classificats per centres docents amb la seva oferta de places i preinscripció
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

             
      2015-2016  
  Centre Nom del Programa Oferta de places Demanda Assignats  
  200 FME Màster universitari en Estadística i investigació operativa 40 77 48  
  Màster universitari en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 30 54 34  
  205 ESEIAAT Màster universitari en Enginyeria aeronàutica 120 111 89  
  Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 40 54 35  
  Màster universitari en Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos 3 9 9  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 200 194 140  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 100 119 81  
  210 ETSAB Màster universitari en Arquitectura 300 93 49  
  Màster universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 200 292 179  
  Màster universitari en Estudis de dones, gènere i ciutadania ND ND ND  
  Màster universitari en Paisatgisme 30 40 27  
  230 ETSETB Màster universitari en Enginyeria de telecomunicació 90 123 84  
  Màster universitari en Enginyeria electrònica 60 70 46  
  Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics) 25 ND ND  
  Màster universitari en Fotònica 35 47 32  
  Màster universitari en Master's degree in Wireless Communications (WICOM) ND ND ND  
  240 ETSEIB Màster universitari en Automàtica i robòtica 30 64 33  
  Màster universitari en Cadena de subministrament, transport i mobilitat 60 54 28  
  Màster universitari en Ciència i enginyeria de materials 30 27 19  
  Màster universitari en Enginyeria Biomèdica ND ND ND  
  Màster universitari en Enginyeria d'automoció 30 52 30  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 50 67 31  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 400 493 344  
  Màster universitari en Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering  20 20 25  
  Màster universitari en Enginyeria química  50 63 47  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 15 ND ND  
  Màster universitari en Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals 30 49 36  
  250 ETSECCPB Màster universitari en Enginyeria ambiental 30 67 41  
  Màster universitari en Enginyeria de camins, canals i ports 120 235 147  
  Màster universitari en Enginyeria del terreny 45 63 38  
  Màster universitari en Enginyeria estructural i de la construcció 45 119 64  
  Màster universitari en Enginyeria geològica i de mines 20 20 9  
  Màster universitari en Erasmus Mundus in Computational Mechanics 30 nd 16  
  Màster universitari en Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 30 ND ND  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 0 ND ND  
  Erasmus Mundus master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) 30 ND ND  
  Màster univesitari en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 15 ND ND  
  Màster universitari en Mètodes numèrics en enginyeria 25 43 22  
  Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí ND ND ND  
  270 FIB Màster universitari en Enginyeria informàtica  50 73 20  
  Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 24 ND ND  
  Màster universitari en Innovació i investigació en informàtica (MIRI) 80 109 74  
  Màster universitari en Intel·ligència artificial 50 105 60  
  280 FNB Màster universitari en Enginyeria marina 20 19 11  
  Màster universitari en Enginyeria nàutica i transport marítim 30 28 17  
  290 ETSAV Màster universitari en Arquitectura 120 74 27  
  Màster universitari en Intervenció sostenible en el medi construït 30 75 33  
  300 EETAC Màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) 30 59 36  
  Màster universitari en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology 25 50 24  
  310 EPSEB Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació 30 74 47  
  Màster universitari en Gestió de l'edificació 30 43 26  
  330 EPSEM Màster universitari en Enginyeria de mines 35 28 20  
  Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals 25 20 15  
  340 EPSEVG Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 30 43 23  
  370 FOOT Màster universitari en Optometria i ciències de la visió 20 38 26  
  390 ESAB Màster universitari en Aqüicultura ND ND ND  
  Màster universitari en Millora Genètica Vegetal 20 ND ND  
  Màster universitari en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos 20 23 17  
  410 ICE Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes 80 209 58  
  480 IS.UPC Màster universitari en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat 40 57 38  
  801 EUNCET Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 30 0 12  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 30 ND ND  
  802 EAE Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 150 ND ND  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 150 ND 18  
  820 EUETIB Màster universitari en Enginyeria de l'energia 60 147 106  
  860 EEI Màster universitari en Enginyeria del cuir 20 12 12  
  No es disposa de dades dels màsters on la UPC participa però no és la universitat coordinadora