UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.8 Titulats en estudis de cicles

Descripció: Relació de titulats de 1r i 2n cicles per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

  Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2014-15 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  200 FME Llic. en Matemàtiques  2  -  2 50,0%  6,60  8,00  -  -  -  -  1 50,0%  1 50,0%  
  210 ETSAB Arquitecte  131  172  303 41,9%  6,45  8,90  4 1,3%  20 6,6%  57 18,8%  222 73,3%  
  220 ETSEIAT Eng. Aeronàutica  33  10  43 72,1%  6,66  6,65  -  -  26 60,5%  9 20,9%  8 18,6%  
  Eng. Industrial  99  30  129 35,7%  6,22  7,66  1 0,8%  46 35,7%  33 25,6%  49 38,0%  
  230 ETSETB Eng. de Telecomunicació  98  32  130 40,0%  6,82  8,08  1 0,8%  43 33,1%  31 23,8%  55 42,3%  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  275  83  358 36,3%  6,48  7,39  6 1,7%  130 36,3%  124 34,6%  98 27,4%  
  Eng. Química  31  21  52 17,3%  6,75  7,10  1 1,9%  29 55,8%  10 19,2%  12 23,1%  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  94  29  123 55,3%  7,38  7,60  -  -  32 26,0%  48 39,0%  43 35,0%  
  Eng. Geològica  10  6  16 18,8%  7,13  7,00  -  -  7 43,8%  6 37,5%  3 18,8%  
  270 FIB Eng. en Informàtica  53  3  56 16,1%  6,71  9,73  1 1,8%  4 7,1%  6 10,7%  45 80,4%  
  290 ETSAV Arquitectura  51  59  110 68,2%  6,69  8,37  4 3,6%  15 13,6%  21 19,1%  70 63,6%  
  TOTAL ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. CENTRES DOCENTS    877  445  1.322 42%      18 1,4%  352 26,6%  346 26,2%  606 45,8%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats            
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                
                                   
                                   
  Estudis de 2n cicles. Centres propis                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2014-15 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  200 FME Llic. en Ciències i Tèc. Estadístiques  6  7  13 0,0%  6,82  11,38  -  -  -  -  -  -  13 100,0%  
  220 ETSEIAT Eng. Aeronàutica   29  7  36 58,3%  6,64  3,31  -  -  26 72,2%  9 25,0%  1 2,8%  
  Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  7  -  7 0,0%  7,09  5,14  -  -  -  -  6 85,7%  1 14,3%  
  Eng. en Organització Industrial  55  13  68 5,9%  6,49  6,43  -  -  -  -  18 26,5%  50 73,5%  
  Eng. Industrial  48  3  51 29,4%  6,55  4,94  -  -  2 3,9%  28 54,9%  21 41,2%  
  230 ETSETB Eng. en Electrònica  48  4  52 11,5%  7,22  8,40  -  -  3 5,8%  11 21,2%  38 73,1%  
  Eng. de Telecomunicació  3  3  6 16,7%  7,34  7,00  -  -  -  -  3 50,0%  3 50,0%  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  16  1  17 23,5%  7,02  4,59  -  -  9 52,9%  3 17,6%  5 29,4%  
  Eng. en Organització Industrial  61  15  76 1,3%  6,62  8,26  1 1,3%  -  -  15 19,7%  60 78,9%  
  Eng. Química  4  3  7 0,0%  6,49  5,57  -  -  2 28,6%  2 28,6%  3 42,9%  
  Eng. de Materials  37  18  55 7,3%  6,61  7,67  -  -  2 3,6%  21 38,2%  32 58,2%  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  19  10  29 20,7%  7,42  5,41  -  -  -  -  15 51,7%  14 48,3%  
  270 FIB Eng. en Informàtica  3  1  4 0,0%  7,11  6,25  -  -  -  -  -  -  4 100,0%  
  280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim  14  6  20 15,0%  7,20  5,55  -  -  3 15,0%  8 40,0%  9 45,0%  
  Llic. de Màquines Navals  6  -  6 16,7%  7,16  4,00  -  -  2 33,3%  2 33,3%  2 33,3%  
  300 EPSC Eng. de Telecomunicació  6  1  7 0,0%  7,54  5,43  -  -  2 28,6%  -  -  5 71,4%  
  310 EPSEB Eng. en Organització Ind., orientat a l'edificació  28  11  39 0,0%  6,99  6,13  -  -  11 28,2%  6 15,4%  22 56,4%  
  330 EPSEM Eng. de Mines  1  -  1 0,0%  6,11  8,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
  340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  8  -  8 12,5%  6,96  5,38  -  -  -  -  5 62,5%  3 37,5%  
  TOTAL ESTUDIS DE 2n CICLE. CENTRES DOCENTS    399  103  502 13,35%      1 0,2%  62 12,4%  152 30,3%  287 57,2%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats                    
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                    
                                   
                                   
  Estudis de 1r cicle. Centres propis                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2014-15 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
   250 ETSECCPB   Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Construccions Civils   19  7  26  -  6,43  11,23  -  -  -  -  -  -  26 100,0%  
   Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Hidrologia   1  -  1  -  6,07  17,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
   Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans   3  1  4  -  6,30  10,00  -  -  -  -  -  -  4 100,0%  
   270 FIB   Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió   22  7  29  -  6,42  10,45  -  -  -  -  -  -  29 100,0%  
   Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes   24  1  25 8,00%  6,56  10,56  -  -  -  -  -  -  25 100,0%  
   280 FNB   Dipl. en Màquines Navals   18  2  20  -  6,21  7,50  -  -  -  -  6 30,0%  14 70,0%  
   Dipl. en Navegació Marítima   9  1  10  -  6,44  8,30  -  -  -  -  -  -  10 100,0%  
   Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell   35  10  45 4,44%  6,11  9,36  -  -  -  -  3 6,7%  42 93,3%  
   300 EPSC   Eng. Tècn. de Telecomunicació -Sist. de Telecomunicació   19  3  22 9,09%  6,53  10,50  -  -  -  -  -  -  22 100,0%  
   Eng. Tècn. de Telecomunicació -Telemàtica   30  5  35 2,86%  6,42  10,23  -  -  -  -  -  -  35 100,0%  
   Eng. Tècn. Aeronàutic - Aeronavegació   11  2  13 7,69%  6,92  9,85  -  -  -  -  -  -  13 100,0%  
   310 EPSEB   Arquitecte Tècnic   31  12  43 2,33%  6,08  12,00  -  -  -  -  -  -  43 100,0%  
   Eng. Tècn. en Topografia   22  2  24  -  5,89  9,21  -  -  -  -  -  -  24 100,0%  
   320 EET   Eng. Tècn. Industrial -Mecànica   7  2  9 11,11%  6,34  9,33  -  -  -  -  -  -  9 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial   16  -  16  -  6,32  9,38  -  -  -  -  -  -  16 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electricitat   6  -  6  -  5,92  10,00  -  -  -  -  -  -  6 100,0%  
   Eng. Tècn. de Telecomunicació - So i imatge   5  1  6  -  6,34  10,17  -  -  -  -  -  -  6 100,0%  
   330 EPSEM   Eng. Tècn. Industrial -Mecànica   3  -  3  -  6,02  8,33  -  -  -  -  -  -  3 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial   3  -  3  -  6,41  11,67  -  -  -  -  -  -  3 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial   1  -  1  -  5,53  9,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
   Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics   4  1  5  -  6,43  14,00  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
   Eng. Tèc. . Mines, espec. Explotació de Mines   1  -  1  -  5,77  8,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
   340 EPSEVG   Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió   38  3  41  -  6,43  13,59  -  -  -  -  -  -  41 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Mecànica   36  4  40  -  6,37  12,05  1 2,5%  -  -  -  -  39 97,5%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electricitat   7  -  7  -  6,18  13,71  -  -  -  -  -  -  7 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial   1  3  4  -  6,86  15,75  -  -  -  -  -  -  4 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial   12  3  15  -  6,30  14,13  1 6,7%  -  -  -  -  14 93,3%  
   Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics   45  5  50 2,00%  6,27  15,48  -  -  -  -  -  -  50 100,0%  
   370 FOOT   Dipl. en Òptica i Optometria   -  2  2  -  5,76  8,00  -  -  -  -  -  -  2 100,0%  
   390 ESAB   Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries   12  5  17  -  6,17  11,18  -  -  -  -  -  -  17 100,0%  
   Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria   19  10  29 6,90%  6,24  10,17  -  -  -  -  -  -  29 100,0%  
   Eng. Tècn. Agrícola, esp. En Indústries Agràries i Alimentàries   9  5  14  -  6,31  11,50  -  -  -  -  -  -  14 100,0%  
   TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES PROPIS     469  97  566 2,30%      2 0,4%  - 0,0%  9 1,6%  555 98,1%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats                  
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                      
                                   
                                   
                                   
  Estudis de 1r cicle. Centres adscrits                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2014-15 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica  6  -  6  -  6,34  11,33  -  -  -  -  -  -  6 100,0%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat  1  -  1  -  6,29  7,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  8  -  8 12,5%  6,58  11,13  -  -  -  -  -  -  8 100,0%  
    Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial  1  -  1  -  6,06  13,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
  840 EUPMT Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica  1  -  1  -  6,17  13,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  5  -  5  -  6,02  14,40  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  1  -  1  -  5,40  7,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
  860 EEI  Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial   7  7  14  -  6,44  9,36  -  -  -  -  -  -  14 100,0%  
  TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES ADSCRITS    30  7  37 2,7%      -  -  -  -  -  -  37 100,0%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats                  
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                      
                                   
                                   
  Dades a maig 2016