UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.8 Titulats en estudis de cicles

Descripció: Relació de titulats de 1r i 2n cicles per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

  ANY ACADÈMIC 2013-2014                              
                                 
  Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2013-2014 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  200 FME Llic. en Matemàtiques  3  2  5 40%  6,31  7,60  -  -  1 20,0%  2 40,0%  2 40,0%  
  210 ETSAB Arquitecte  121  156  277 40%  6,43  9,08  1 0,4%  15 5,4%  43 15,5%  218 78,7%  
  220 ETSEIAT Eng. Aeronàutica  72  19  91 71%  6,82  6,01  34 37,4%  37 40,7%  11 12,1%  9 9,9%  
  Eng. Industrial  111  24  135 47%  6,31  7,52  19 14,1%  25 18,5%  30 22,2%  61 45,2%  
  230 ETSETB Eng. de Telecomunicació  119  18  137 53%  6,97  7,80  16 11,7%  38 27,7%  28 20,4%  55 40,1%  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  263  99  362 50%  6,64  6,65  83 22,9%  115 31,8%  98 27,1%  66 18,2%  
  Eng. Química  24  28  52 31%  6,72  7,02  1 1,9%  24 46,2%  14 26,9%  13 25,0%  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  84  29  113 60%  7,16  7,53  3 2,7%  17 15,0%  47 41,6%  46 40,7%  
  Eng. Geològica  11  9  20 40%  6,91  7,80  -  -  10 50,0%  3 15,0%  7 35,0%  
  270 FIB Eng. en Informàtica  113  12  125 25%  6,86  7,93  7 5,6%  27 21,6%  32 25,6%  59 47,2%  
  290 ETSAV Arquitectura  73  60  133 70%  6,70  7,98  9 6,8%  14 10,5%  42 31,6%  68 51,1%  
  TOTAL ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. CENTRES DOCENTS    994  456  1.450 49%  6,68  7,60  173 11,9%  323 22,3%  350 24,1%  604 41,7%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats            
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                
                                   
                                   
  Estudis de 2n cicles. Centres propis                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2013-2014 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  200 FME Llic. en Ciències i Tèc. Estadístiques  2  5  7 -  6,86  6,57  1 14,3%  - 0,0%  -  -  6 85,7%  
  220 ETSEIAT Eng. Industrial  69  11  80 26,25%  6,66  3,75  4 5,0%  32 40,0%  35 43,8%  9 11,3%  
  Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  11  -  11 9,09%  6,85  6,82  - -  2 18,2%  2 18,2%  7 63,6%  
  Eng. en Organització Industrial  55  12  67 2,99%  6,61  5,10  -  -  22 32,8%  14 20,9%  31 46,3%  
  Eng. Aeronàutica   16  2  18 50,00%  6,79  3,44  3 16,7%  9 50,0%  4 22,2%  2 11,1%  
  230 ETSETB Eng. en Electrònica  13  2  15 46,67%  7,32  5,80  - -  3 20,0%  6 40,0%  6 40,0%  
  Eng. de Telecomunicació  32  3  35 25,71%  7,11  7,03  3 8,6%  10 28,6%  4 11,4%  18 51,4%  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  13  3  16 12,50%  7,17  4,25  1 6,3%  9 56,3%  4 25,0%  2 12,5%  
  Eng. en Organització Industrial  35  4  39 7,69%  6,76  4,85  1 2,6%  20 51,3%  2 5,1%  16 41,0%  
  Eng. Química  2  4  6 16,67%  6,55  3,33  -  -  4 66,7%  2 33,3%  - -  
  Eng. de Materials  21  20  41 36,59%  6,77  4,10  5 12,2%  23 56,1%  1 2,4%  12 29,3%  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  28  11  39 38,46%  7,58  4,33  - -  13 33,3%  15 38,5%  11 28,2%  
  270 FIB Eng. en Informàtica  5  1  6 -  7,12  7,83  -  -  - 0,0%  1 16,7%  5 83,3%  
  280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim  14  3  17 17,65%  7,11  4,12  3 17,6%  8 47,1%  1 5,9%  5 29,4%  
  Llic. de Màquines Navals  5  3  8 -  6,95  4,88  2 25,0%  2 25,0%  - -  4 50,0%  
  300 EPSC Eng. de Telecomunicació  22  1  23 8,70%  7,65  3,35  7 30,4%  10 43,5%  2 8,7%  4 17,4%  
  310 EPSEB Eng. en Organització Ind., orientat a l'edificació  12  3  15 -  7,18  3,87  2 13,3%  6 40,0%  4 26,7%  3 20,0%  
  330 EPSEM Eng. de Mines  13  2  15 6,67%  6,94  4,13  3 20,0%  6 40,0%  2 13,3%  4 26,7%  
  340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  9  1  10 -  7,22  4,50  - -  4 40,0%  2 20,0%  4 40,0%  
  TOTAL ESTUDIS DE 2n CICLE. CENTRES DOCENTS    377  91  468 19,44%  6,94  4,64  35 7,5%  183 39,1% 101 21,6%  149 31,8%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats                    
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                    
                                   
                                   
  Estudis de 1r cicle. Centres propis                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2013-2014 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
   200 FME   Dipl. en Estadística   1  -  1 -  6,63  19,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
   250 ETSECCPB   Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Construccions Civils   16  4  20 -  6,61  9,55  -  -  -  -  2 10,0%  18 90,0%  
   Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Hidrologia   2  1  3 -  6,48  12,33  -  -  -  -  1 33,3%  2 66,7%  
   Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans   4  1  5 -  6,54  10,20  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
   270 FIB   Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió   12  -  12 8,33%  6,63  8,50  -  -  -  -  -  -  12 100,0%  
   Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes   19  -  19 5,26%  6,48  8,89  -  -  - -  -  -  19 100,0%  
   280 FNB   Dipl. en Màquines Navals   14  2  16 -  6,08  6,44  -  -  3 18,8%  5 31,3%  8 50,0%  
   Dipl. en Navegació Marítima   11  -  11 -  6,52  6,27  -  -  -  -  5 45,5%  6 54,5%  
   Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell   34  4  38 -  6,19  8,50  -  -  2 5,3%  4 10,5%  32 84,2%  
   300 EPSC   Eng. Tècn. de Telecomunicació -Sist. de Telecomunicació   7  1  8 12,50%  6,60  8,63  -  -  -  -  -  -  8 100,0%  
   Eng. Tècn. de Telecomunicació -Telemàtica   14  1  15 6,67%  6,39  10,07  -  -  -  -  -  -  15 100,0%  
   Eng. Tècn. Aeronàutic - Aeronavegació   15  3  18 -  6,68  5,50  -  -  -  -  9 50,0%  9 50,0%  
   310 EPSEB   Arquitecte Tècnic   10  2  12 -  6,01  10,42  1 8,3%  -  -  -  -  11 91,7%  
   Eng. Tècn. en Topografia   30  10  40 2,50%  6,15  7,70  1 2,5%  -  -  12 30,0%  27 67,5%  
   320 EET   Eng. Tècn. Industrial -Mecànica   4  -  4 -  6,18  9,75  -  -  -  -  -  -  4 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial   5  -  5 20,00%  6,09  9,00  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electricitat   6  -  6 -  6,07  7,67  -  -  -  -  -  -  6 100,0%  
   Eng. Tècn. de Telecomunicació - So i imatge   4  1  5 40,00%  6,69  6,80  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
   330 EPSEM   Eng. Tècn. Industrial -Mecànica   2  -  2 -  6,31  10,50  -  -  -  -  -  -  2 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial   1  2  3 -  6,09  10,67  -  -  -  -  -  -  3 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial   1  -  1 -  6,22  12,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
   Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics   4  -  4 -  6,32  9,50  -  -  -  -  -  -  4 100,0%  
   340 EPSEVG   Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió   19  2  21 4,76%  6,42  10,62  -  -  - -  2 9,5%  19 90,5%  
   Eng. Tècn. Industrial -Mecànica   11  -  11 -  6,27  8,18  1 9,1%  -  -  -  -  10 90,9%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electricitat   10  1  11 -  6,29  8,55  1 9,1%  -  -  1 9,1%  9 81,8%  
   Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial   2  3  5 -  6,33  12,00  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial   5  -  5 -  6,05  8,60  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
   Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics   10  2  12 -  6,41  12,58  -  -  -  -  3 25,0%  9 75,0%  
   370 FOOT   Dipl. en Òptica i Optometria   3  1  4 -  5,99  5,75  2 50,0%  -  -  1 25,0%  1 25,0%  
   390 ESAB   Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries   1  1  2 -  6,39  9,00  -  -  -  -  -  -  2 100,0%  
   Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria   5  2  7 -  6,17  7,86  -  -  -  -  -  -  7 100,0%  
   TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES PROPIS     282  44  326 2,76%  6,33  8,71  6 1,8%  5 1,5%  45 13,8%  270 82,8%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats                  
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                      
                                   
                                   
                                   
  Estudis de 1r cicle. Centres adscrits                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2012-2013 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials  2  5  7  -  5,94  10,00  -  -  -  -  -  -  7 100,0%  
  820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica  5  -  5  -  6,02  9,80  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat  1  -  1  -  6,25  6,00  -  -  -  -  -  -  1 100,0%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  4  -  4  -  6,05  10,75  -  -  -  -  -  -  4 100,0%  
  840 EUPMT Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica  1  1  2  -  6,11  11,00  -  -  -  -  -  -  2 100,0%  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  5  -  5  -  5,94  9,00  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  2  -  2  -  6,13  9,00  -  -  -  -  -  -  2 100,0%  
  TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES ADSCRITS    20  6  26  -  6,01  9,73  -  -  -  -  -  -  26 100,0%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats                  
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg