UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.7 Crèdits matriculats en estudis de cicles i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de 1r i 2n cicles i grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.

                           
  Centres Propis                      
                           
  Centre Estudis Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Adaptats  Convalidats Reconeguts EETC (2)  
  200 FME Diplomatura d'Estadística  15,00  15,00  -  -  - 0,0%  -  -  -  0  
  Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques  75,00  75,00  -  -  - 0,0%  -  -  18,00  1  
  Llicenciatura de Matemàtiques  159,00  144,00  7,50  -  7,50 9,0%  -  -  9,00  3  
  210 ETSAB Arquitectura  35.304,83  31.602,83  2.188,50  594,00  919,50 10,0%  22,50  -  4.116,53  471  
  220 ETSEIAT Enginyeria Aeronàutica  11.000,50  8.371,00  1.675,50  618,00  336,00 24,0%  -  -  558,00  147  
  Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial  252,00  132,00  90,00  30,00  - 48,0%  -  12,00  23,50  3  
  Enginyeria d'Organització Industrial  4.557,00  2.859,00  889,50  432,00  376,50 37,0%  -  -  405,50  61  
  Enginyeria industrial  23.622,00  17.593,50  2.872,50  1.381,50  1.774,50 26,0%  -  -  2.307,50  315  
  230 ETSETB Enginyeria de Telecomunicació  22.582,50  18.354,00  3.012,00  813,00  403,50 19,0%  -  37,50  1.883,00  301  
  Enginyeria Electrònica  2.188,00  1.841,50  163,50  79,50  103,50 16,0%  -  315,00  245,00  29  
  240 ETSEIB Enginyeria de Materials (titulació conjunta amb la UB)  1.525,50  1.071,00  229,50  132,00  93,00 30,0%  -  21,00  96,00  20  
  Enginyeria d'Organització Industrial  842,00  749,00  54,00  27,00  12,00 11,0%  -  46,50  145,50  11  
  Enginyeria Industrial  50.475,00  42.454,50  5.517,00  1.363,50  1.140,00 16,0%  -  519,00  5.522,50  673  
  Enginyeria Química  6.073,50  5.268,00  543,00  133,50  129,00 13,0%  -  28,50  595,00  89  
  250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports  13.966,50  11.296,00  1.857,50  415,50  397,50 19,0%  4,50  37,50  610,00  177  
  Enginyeria Geològica  1.935,00  1.585,00  246,50  40,50  63,00 18,0%  -  -  392,50  26  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, esp. en Construccions Civils  270,00  106,50  88,50  51,00  24,00 61,0%  -  -  16,50  4  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, esp. en Hidrologia  4,50  1,50  1,50  -  1,50 67,0%  -  -  1,50  0  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans  25,50  7,50  13,50  3,00  1,50 71,0%  -  -  15,00  0  
  270 FIB Enginyeria Informàtica  8.449,50  7.434,00  580,50  271,50  163,50 12,0%  -  7,50  1.020,00  113  
  Eng. Tècn. d'informàtica de Gestió  375,00  208,50  112,50  -  54,00 44,0%  -  -  56,50  5  
  Eng. Tècn. d'Informàtica de Sistemes  580,50  358,50  105,00  22,50  94,50 38,0%  -  -  -  8  
  280 FNB Diplomatura de Màquines Navals  195,00  153,00  10,50  27,00  4,50 22,0%  -  33,00  82,00  3  
  Diplomatura de Navegació Marítima  202,50  160,50  21,00  9,00  12,00 21,0%  -  -  37,50  3  
  Eng. Tècn. Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell  624,00  469,50  70,50  33,00  51,00 25,0%  -  37,50  108,25  8  
  Llicenciatura de Màquines Navals  1.369,50  1.194,00  175,50  -  - 13,0%  -  -  104,25  18  
  Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim  2.042,25  1.950,75  55,50  36,00  - 4,0%  -  -  231,00  27  
  290 ETSAV Arquitectura  16.700,00  13.714,00  1.891,00  556,00  539,00 18,0%  17,50  -  1.254,50  223  
  300 EETAC Enginyeria de Telecomunicació  441,50  407,00  12,00  -  22,50 8,0%  -  -  73,25  6  
  Eng. Tècn. d'Aeronàutica, esp. en Aeronavegació  325,10  191,00  128,40  5,70  - 41,0%  -  11,25  71,80  4  
  Eng. Tècn. ee Telecomunicació, esp. en sistemes de Telecomunicació  231,00  84,00  105,00  42,00  - 64,0%  -  -  58,00  3  
  Eng. Tècn. ee Telecomunicació, esp. en sistemes en Telemàtica  351,00  241,50  88,50  -  21,00 31,0%  -  -  55,50  5  
  310 EPSEB Arquitectura tècnica  351,00  156,00  85,50  30,00  79,50 56,0%  -  -  41,50  6  
  Enginyeria d'Organització Industrial  1.075,50  984,00  67,50  12,00  12,00 9,0%  -  -  109,00  14  
  Eng. Tècn. De Topografia  537,00  193,50  186,00  60,00  97,50 64,0%  28,50  -  82,00  7  
  320 EET Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en So i Imatge  66,00  -  33,00  16,50  16,50 100,0%  -  -  9,50  1  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat  112,50  45,00  45,00  22,50  - 60,0%  -  -  34,50  2  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  237,00  67,50  45,00  22,50  102,00 72,0%  -  -  28,00  3  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica  67,50  22,50  -  22,50  22,50 67,0%  -  -  11,50  1  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial  22,50  22,50  -  -  - 0,0%  -  -  -  0  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines  754,00  655,00  54,00  21,00  24,00 13,0%  -  -  136,00  10  
  Eng. Tècn. de Mines, esp. en Explotació de Mines  33,00  -  -  -  33,00 100,0%  -  -  -  0  
  Eng. Tècn. De Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics  111,00  12,00  16,50  16,50  66,00 89,0%  -  -  -  1  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  39,00  16,50  -  16,50  6,00 58,0%  -  -  -  1  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica  49,50  -  16,50  -  33,00 100,0%  -  -  3,00  1  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial  66,00  -  33,00  16,50  16,50 100,0%  -  -  9,00  1  
  340 EPSEVG Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial  549,00  505,50  37,50  6,00  - 8,0%  -  -  80,50  7  
  Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics  435,00  339,00  33,00  4,50  58,50 22,0%  -  -  12,50  6  
  Eng. Tècn. d'informàtica de Gestió  592,50  484,50  63,00  -  45,00 18,0%  -  -  59,50  8  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat  280,50  259,50  21,00  -  - 7,0%  -  -  12,00  4  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en electrònica Industrial  154,50  49,50  84,00  21,00  - 68,0%  -  -  13,50  2  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica  345,00  261,00  84,00  -  - 24,0%  -  -  82,00  5  
  Eng, Tècn. Industrial, esp. En Química Industrial  135,00  67,50  22,50  45,00  - 50,0%  -  -  -  2  
  370 FOOT Diplomatura d'Òptica i Optometria  129,00  69,00  9,00  9,00  42,00 47,0%  -  -  -  2  
  390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries  -  -  -  -  - 0,0%  -  -  16,00  -  
  Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria  86,00  80,00  -  -  6,00 7,0%  -  -  39,00  1  
  Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries  10,00  10,00  -  -  - 0,0%  -  -  -  0  
  Total Centres Propis  212.998,18  174.393,08  23.741,90  7.458,70  7.404,50 18,1% 73 1106,25 20892,08 2842      
                               
  Centres adscrits                          
                               
  Centre   Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Adaptats  Convalidats Reconeguts EETC (2)  
  801 EUNCET Diplomatura de Ciències Empresarials  12,00  -  -  -  12,00 100,0%  -  -  26,50  0  
  820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en. Electricitat  66,50  27,50  -  -  39,00 59,0%  -  -  15,00  1  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  88,50  16,50  22,50  -  49,50 81,0%  -  -  -  1  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica  211,00  44,50  -  55,50  111,00 79,0%  -  -  7,50  3  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial  5,00  5,00  -  -  - 0,0%  -  -  -  0  
  840 EUPMT Eng. Tècn. De Telecomunicació, esp. en Telemàtica  52,50  -  12,00  16,50  24,00 100,0%  -  -  -  1  
  Eng. Tècn. d'Informàtica de Gestió  93,00  33,00  21,00  -  39,00 65,0%  -  -  7,50  1  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  81,00  24,00  24,00  16,50  16,50 70,0%  -  -  16,50  1  
  Total Centres Adscrits  609,50  150,50  79,50  88,50  291,00 75,3%  -  -  73,00  8      
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC      
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres