UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.1 Estudiantat matriculat total en estudis de cicles per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de 1r i 2n cicles segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.

  Centres propis                  
                         
                         
  Centre Estudis de 1r i 2n cicles 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Llic. de Matemàtiques  2  4  6  -  2  2  -  -  -  
  210 ETSAB Arquitectura  603  532  1.135  441  383  824  235  199  434  
  220 ETSEIAT Eng. Industrial  93  435  528  57  240  297  19  73  92  
  Eng. Aeronàutica  42  177  219  20  81  101  2  10  12  
  230 ETSETB Eng. de Telecomunicació  83  361  444  59  203  262  22  83  105  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  235  804  1.039  120  462  582  33  155  188  
  Eng. Química  69  79  148  31  47  78  6  10  16  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  96  324  420  53  198  251  16  88  104  
  Enginyeria Geològica  18  31  49  8  17  25  -  4  4  
  270 FIB Eng. Informàtica  19  217  236  7  111  118  1  31  32  
  290 ETSAV Arquitectura  262  290  552  193  201  394  115  130  245  
  TOTAL 1r i 2n CICLES  1.522  3.254  4.776  989  1.945  2.934  449  783  1.232  
                         
  Dobles Titulacions CFIS 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  162 CFIS Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Industrial  -  4  4  -  1  1  -  1  1  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Llic. de Matemàtiques  -  3  3  -  -  -  1  -  1  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Grau en Matemàtiques  -  1  1  -  2  2  -  -  -  
  Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Industrial  -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Informàtica  -  4  4  -  1  1  -  -  -  
  Enginyeria de Telecomunicació - Llic. de Matemàtiques  -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Enginyeria Informàtica  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Llic. de Matemàtiques  -  3  3  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria Informàtica - Llic. de Matemàtiques  -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Grau en Matemàtiques  -  5  5  -  -  -  -  1  1  
  Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques  -  6  6  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL 1r i 2n CICLES  -  33  33  -  4  4  1  2  3  
  L'estudiantat del CFIS d'aquesta taula, també està inclós a la taula d'estudis de 1r i 2n cicles a cadascuna de les titulacions individuals        
                         
                         
                         
  Centre Estudis de 2n cicle 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques  3  2  5  7  7  14  -  -  -  
  220 ETSEIAT Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  -  18  18  -  10  10  -  4  4  
  Eng. en Organització Industrial  40  154  194  31  84  115  9  27  36  
  230 ETSETB Eng. en Electrònica  14  68  82  8  39  47  3  12  15  
  240 ETSEIB Eng. en Organització Industrial  8  52  60  6  15  21  -  2  2  
  Eng. de Materials  31  32  63  8  18  26  -  1  1  
  280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim  9  41  50  7  26  33  2  7  9  
  Llic. de Màquines Navals  6  22  28  4  16  20  1  -  1  
  300 EETAC Eng. de Telecomunicació (2n cicle)  4  21  25  2  8  10  1  2  3  
  310 EPSEB Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació  12  22  34  9  20  29  -  -  -  
  330 EPSEM Eng. de Mines  6  16  22  3  2  5  1  1  2  
  340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  2  23  25  -  14  14  2  4  6  
  TOTAL 2n CICLE  135  471  606  85  259  344  19  60  79  
                         
                         
  Centre Estudis de 1r cicle 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Dipl. d'Estadística  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils  14  30  44  7  19  26  -  -  -  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia  1  2  3  -  1  1  -  -  -  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans  1  7  8  -  3  3  -  -  -  
  270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  -  17  17  5  22  27  -  -  -  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes  1  26  27  1  20  21  -  -  -  
  280 FNB Dipl. de Màquines Navals  3  20  23  3  17  20  -  -  -  
  Dipl. de Navegació Marítima  1  15  16  1  9  10  -  -  -  
  Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell  7  36  43  10  34  44  -  -  -  
  300 EETAC Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació  4  12  16  -  9  9  -  -  -  
  Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica  1  22  23  1  16  17  -  -  -  
  Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació  3  23  26  -  5  5  -  -  -  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica                              5  18  23  6  22  28  -  -  -  
  Eng. Tecn. en Topografia  11  46  57  2  16  18  -  -  -  
  320 ETT Eng. Tècn. Industrial, espec. en Tèxtil  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  -  5  5  1  6  7  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  -  1  1  1  1  2  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  1  14  15  1  16  17  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  -  8  8  -  9  9  -  -  -  
  Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge  2  4  6  1  3  4  -  -  -  
  330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  -  3  3  -  3  3  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  2  2  4  -  3  3  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  -  2  2  -  1  1  -  -  -  
  Eng. Tècn. de Mines, espec. en Explotació de Mines  -  2  2  -  2  2  -  -  -  
  Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics  1  7  8  1  4  5  -  -  -  
  340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  3  28  31  6  42  48  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  1  21  22  5  37  42  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  1  12  13  -  7  7  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  4  2  6  3  1  4  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  -  9  9  3  13  16  -  -  -  
  Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics  3  19  22  4  46  50  -  -  -  
  370 FOOT Dipl. d'Òptica i Optometria (presencial)  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Dipl. d'Òptica i Optometria (semipresencial)  2  3  5  -  2  2  -  -  -  
  390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Indústries Agràries i Alimentàries  -  1  1  -  1  1  -  -  -  
  Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Explotacions Agropecuàries  1  2  3  1  1  2  -  -  -  
  Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Hortofructicultura i Jardineria  6  8  14  1  2  3  -  -  -  
  TOTAL 1r CICLE  80  429  509  64  393  457  -  -  -  
                         
                     
                         
  TOTAL ESTUDIS 1r i 2n CICLES. CENTRES PROPIS 1.522 3.254 4.776 989 1.945 2.934 449 783 1.232  
  TOTAL ESTUDIS 2n CICLE. CENTRES PROPIS 135 471 606 85 259 344 19 60 79  
  TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES PROPIS 80 429 509 64 393 457  -  -  -  
  TOTAL CENTRES PROPIS UPC 1.737 4.154 5.891 1.138 2.597 3.735 468 843 1.311  
                         
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de 1r cicle 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials  4  1  5  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  802 EAE Dipl. de Ciències Empresarials  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  2  13  15  -  7  7  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  -  5  5  -  4  4  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  -  1  1  -  1  1  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  -  5  5  -  13  13  -  -  -  
  840 EUPMT Eng. Tècn. de Telec., espec. en Telemàtica  2  1  3  -  2  2  -  -  -  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  -  8  8  -  7  7  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  -  3  3  -  1  1  -  -  -  
  860 EEI Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  -  -  -  8  7  15  -  -  -  
  TOTAL 1r CICLE  8  37  45  8  42  50  -  -  -  
                         
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 1.737 4.154 5.891 1.138 2.597 3.735 468 843 1.311  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 8 37 45 8 42 50  -  -  -  
  TOTAL UPC   1.745 4.191 5.936 1.146 2.639 3.785 468 843 1.311  
                         
  Les dades dels cus 2015-2016 correspon a la matricula del 1er quadrimestre