UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.1 Estudiantat matriculat total en estudis de cicles per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de 1r i 2n cicles segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.

  Centres propis                  
                         
                         
  Centre Estudis de 1r i 2n cicles 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Llic. de Matemàtiques  15  29  44  2  4  6  -  2  2  
  210 ETSAB Arquitectura  851  713  1.564  603  532  1.135  441  383  824  
  220 ETSEIAT Eng. Industrial  119  598  717  93  435  528  57  240  297  
  Eng. Aeronàutica  69  256  325  42  177  219  20  81  101  
  230 ETSETB Eng. de Telecomunicació  110  497  607  83  361  444  59  203  262  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  329  1.141  1.470  235  804  1.039  120  462  582  
  Eng. Química  111  109  220  69  79  148  31  47  78  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  119  443  562  96  324  420  53  198  251  
  Enginyeria Geològica  29  49  78  18  31  49  8  17  25  
  270 FIB Eng. Informàtica  29  374  403  19  217  236  7  111  118  
  290 ETSAV Arquitectura  323  351  674  262  290  552  193  201  394  
  TOTAL 1r i 2n CICLES  2.104  4.560  6.664  1.522  3.254  4.776  989  1.945  2.934  
                         
  Dobles Titulacions CFIS 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  162 CFIS Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Industrial  -  4  4  -  4  4  -  1  1  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Llic. de Matemàtiques  -  5  5  -  3  3  -  -  -  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Grau en Matemàtiques  -  2  2  -  1  1  -  2  2  
  Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Industrial  -  1  1  -  2  2  -  -  -  
  Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Informàtica  -  6  6  -  4  4  -  1  1  
  Enginyeria de Telecomunicació - Llic. de Matemàtiques  1  7  8  -  2  2  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Enginyeria Informàtica  -  1  1  -  1  1  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Llic. de Matemàtiques  -  11  11  -  3  3  -  -  -  
  Enginyeria Informàtica - Llic. de Matemàtiques  -  12  12  -  2  2  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Grau en Matemàtiques  -  5  5  -  5  5  -  -  -  
  Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques  -  6  6  -  6  6  -  -  -  
  TOTAL 1r i 2n CICLES  1  60  61  -  33  33  -  4  4  
  L'estudiantat del CFIS d'aquesta taula, també està inclós a la taula d'estudis de 1r i 2n cicles a cadascuna de les titulacions individuals  
                         
                         
                         
  Centre Estudis de 2n cicle 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques 5 4 9  3  2  5  7  7  14  
  220 ETSEIAT Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 1 40 41  -  18  18  -  10  10  
  Eng. en Organització Industrial 64 269 333  40  154  194  31  84  115  
  230 ETSETB Eng. en Electrònica  8  98  106  14  68  82  8  39  47  
  240 ETSEIB Eng. en Organització Industrial 15 88 103  8  52  60  6  15  21  
  Eng. de Materials 31 52 83  31  32  63  8  18  26  
  280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 19 63 82  9  41  50  7  26  33  
  Llic. de Màquines Navals 10 31 41  6  22  28  4  16  20  
  300 EETAC Eng. de Telecomunicació (2n cicle) 7 61 68  4  21  25  2  8  10  
  310 EPSEB Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació 22 42 64  12  22  34  9  20  29  
  330 EPSEM Eng. de Mines 14 38 52  6  16  22  3  2  5  
  340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 3 38 41  2  23  25  -  14  14  
  TOTAL 2n CICLE  199  824  1.023  135  471  606  85  259  344  
                         
                         
  Centre Estudis de 1r cicle 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Dipl. d'Estadística - - -  -  1  1  -  -  -  
  250 ETSECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils 26 62 88  14  30  44  7  19  26  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia 0 3 3  1  2  3  -  1  1  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans 4 11 15  1  7  8  -  3  3  
  270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 6 39 45  -  17  17  5  22  27  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 2 49 51  1  26  27  1  20  21  
  280 FNB Dipl. de Màquines Navals 6 41 47  3  20  23  3  17  20  
  Dipl. de Navegació Marítima 9 43 52  1  15  16  1  9  10  
  Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 19 78 97  7  36  43  10  34  44  
  300 EETAC Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació 14 29 43  4  12  16  -  9  9  
  Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica 6 38 44  1  22  23  1  16  17  
  Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació 13 57 70  3  23  26  -  5  5  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica                             4 24 28  5  18  23  6  22  28  
  Eng. Tecn. en Topografia 20 69 89  11  46  57  2  16  18  
  320 ETT Eng. Tècn. Industrial, espec. en Tèxtil 3  - 3  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 1 25 26  -  5  5  1  6  7  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 4 7 11  -  1  1  1  1  2  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 5 44 49  1  14  15  1  16  17  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 3 29 32  -  8  8  -  9  9  
  Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge 3 14 17  2  4  6  1  3  4  
  330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  - 15 15  -  3  3  -  3  3  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 1 5 6  2  2  4  -  3  3  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 3 7 10  -  2  2  -  1  1  
  Eng. Tècn. de Mines, espec. en Explotació de Mines  - 8 8  -  2  2  -  2  2  
  Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 1 6 7  1  7  8  1  4  5  
  340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informatica de Gestió 9 40 49  3  28  31  6  42  48  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 4 73 77  1  21  22  5  37  42  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 1 20 21  1  12  13  -  7  7  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 3 2 5  4  2  6  3  1  4  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  - 14 14  -  9  9  3  13  16  
  Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 6 28 34  3  19  22  4  46  50  
  370 FOOT Dipl. d'Òptica i Optometria (presencial) 16 10 26  1  1  2  -  -  -  
  Dipl. d'Òptica i Optometria (semipresencial)  2  3  5  -  2  2  
  390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Indústries Agràries i Alimentàries 13 2 15  -  1  1  -  1  1  
  Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Explotacions Agropecuàries 2 8 10  1  2  3  1  1  2  
  Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Hortofructicultura i Jardineria 6 25 31  6  8  14  1  2  3  
  TOTAL 1r CICLE  213  925  1.138  80  429  509  64  393  457  
                         
                     
                         
  TOTAL ESTUDIS 1r i 2n CICLES. CENTRES PROPIS 2.104 4.560 6.664 1.522 3.254 4.776 989 1.945 2.934  
  TOTAL ESTUDIS 2n CICLE. CENTRES PROPIS 199 824 1.023 135 471 606 85 259 344  
  TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES PROPIS 213 925 1.138 80 429 509 64 393 457  
  TOTAL CENTRES PROPIS UPC 2.516 6.309 8.825 1.737 4.154 5.891 1.138 2.597 3.735  
                         
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de 1r cicle 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials  13  11  24  4  1  5  -  -  -  
  Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  1  4  5  -  -  -  -  -  -  
  802 EAE Dipl. de Ciències Empresarials  2  8  10  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  2  32  34  2  13  15  -  7  7  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  -  12  12  -  5  5  -  4  4  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  2  6  8  -  1  1  -  1  1  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  1  12  13  -  5  5  -  13  13  
  840 EUPMT Eng. Tècn. de Telec., espec. en Telemàtica  3  6  9  2  1  3  -  2  2  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  -  20  20  -  8  8  -  7  7  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  -  10  10  -  3  3  -  1  1  
  860 EEI Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  -  2  2  -  -  -  8  7  15  
  TOTAL 1r CICLE  24  123  147  8  37  45  8  42  50  
                         
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 2.516 6.309 8.825 1.737 4.154 5.891 1.138 2.597 3.735  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 24 123 147 8 37 45 8 42 50  
  TOTAL UPC   2.540 6.432 8.972 1.745 4.191 5.936 1.146 2.639 3.785  
                         
  Dades a maig de cada curs