UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.1 Estudiantat matriculat total en estudis de cicles per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de 1r i 2n cicles segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.

  Centres propis                  
                         
                     
  Centre Estudis de 1r i 2n cicles 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Llic. de Matemàtiques  23  33  56  15  29  44  2  4  6  
  210 ETSAB Arquitectura  1.058  928  1.986  851  713  1.564  603  532  1.135  
  220 ETSEIAT Eng. Industrial  152  785  937  119  598  717  93  435  528  
  Eng. Aeronàutica  79  302  381  69  256  325  42  177  219  
  230 ETSETB Eng. de Telecomunicació  143  639  782  110  497  607  83  361  444  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  411  1.425  1.836  329  1.141  1.470  235  804  1.039  
  Eng. Química  141  146  287  111  109  220  69  79  148  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  164  536  700  119  443  562  96  324  420  
  Enginyeria Geològica  38  64  102  29  49  78  18  31  49  
  270 FIB Eng. Informàtica  46  524  570  29  374  403  19  217  236  
  290 ETSAV Arquitectura  401  452  853  323  351  674  262  290  552  
  162 CFIS Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Industrial  -  5  5  -  4  4  -  4  4  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Informàtica  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Llic. de Matemàtiques  1  5  6  -  5  5  -  3  3  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Grau en Matemàtiques  -  1  1  -  2  2  -  1  1  
  Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Industrial  -  2  2  -  1  1  -  2  2  
  Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Informàtica  -  6  6  -  6  6  -  4  4  
  Enginyeria de Telecomunicació - Llic. de Matemàtiques  2  12  14  1  7  8  -  2  2  
  Enginyeria Industrial - Enginyeria Informàtica  -  1  1  -  1  1  -  1  1  
  Enginyeria Industrial - Llic. de Matemàtiques  -  6  6  -  11  11  -  3  3  
  Enginyeria Informàtica - Llic. de Matemàtiques  -  11  11  -  12  12  -  2  2  
  Enginyeria de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Grau en Matemàtiques  -  5  5  -  5  5  -  5  5  
  Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques  -  6  6  -  6  6  -  6  6  
  TOTAL 1r i 2n CICLES  2.659  5.896  8.555  2.105  4.620  6.725  1.522  3.287  4.809  
                         
                         
                         
  Centre Estudis de 2n cicle 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques 9 13 22 5 4 9  3  2  5  
  220 ETSEIAT Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 3 64 67 1 40 41  -  18  18  
  Eng. en Organització Industrial 100 419 519 64 269 333  40  154  194  
  230 ETSETB Eng. en Electrònica  12  117  129  8  98  106  14  68  82  
  240 ETSEIB Eng. en Organització Industrial 31 121 152 15 88 103  8  52  60  
  Eng. de Materials 39 58 97 31 52 83  31  32  63  
  280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 16 69 85 19 63 82  9  41  50  
  Llic. de Màquines Navals 7 17 24 10 31 41  6  22  28  
  300 EETAC Eng. de Telecomunicació (2n cicle) 12 96 108 7 61 68  4  21  25  
  310 EPSEB Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació 36 75 111 22 42 64  12  22  34  
  330 EPSEM Eng. de Mines 17 51 68 14 38 52  6  16  22  
  340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 3 56 59 3 38 41  2  23  25  
  TOTAL 2n CICLE  285  1.156  1.441  199  824  1.023  135  471  606  
                         
                         
  Centre Estudis de 1r cicle 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Dipl. d'Estadística 2 1 3 - - -  -  1  1  
  250 ETSECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils 42 130 172 26 62 88  14  30  44  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia 4 13 17 0 3 3  1  2  3  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans 6 23 29 4 11 15  1  7  8  
  270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 10 82 92 6 39 45  -  17  17  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 2 80 82 2 49 51  1  26  27  
  280 FNB Dipl. de Màquines Navals 11 66 77 6 41 47  3  20  23  
  Dipl. de Navegació Marítima 12 75 87 9 43 52  1  15  16  
  Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 31 130 161 19 78 97  7  36  43  
  300 EETAC Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació 22 74 96 14 29 43  4  12  16  
  Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica 16 94 110 6 38 44  1  22  23  
  Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació 32 120 152 13 57 70  3  23  26  
  Doble titulació Eng. Tècn. Aeronàutica i Eng.Tècn. Telec. Sistemes Telecomunicació  - 6 6  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica                             16 71 87 4 24 28  5  18  23  
  Eng. Tecn. en Topografia 38 127 165 20 69 89  11  46  57  
  320 ETT Eng. Tècn. Industrial, espec. en Tèxtil 7 1 8 3  - 3  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 7 82 89 1 25 26  -  5  5  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 8 14 22 4 7 11  -  1  1  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 8 91 99 5 44 49  1  14  15  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 3 68 71 3 29 32  -  8  8  
  Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge 10 44 54 3 14 17  2  4  6  
  330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 4 83 87  - 15 15  -  3  3  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 8 13 21 1 5 6  2  2  4  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 4 26 30 3 7 10  -  2  2  
  Eng. Tècn. de Mines, espec. en Explotació de Mines 1 19 20  - 8 8  -  2  2  
  Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 1 15 16 1 6 7  1  7  8  
  Doble titulació Eng. Tècn. Ind. en Química i Eng. Tècn. de Mines 1 3 4  -  -  -  -  -  -  
  340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informatica de Gestió 14 80 94 9 40 49  3  28  31  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 9 139 148 4 73 77  1  21  22  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 4 60 64 1 20 21  1  12  13  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 6 13 19 3 2 5  4  2  6  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 4 24 28  - 14 14  -  9  9  
  Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 7 46 53 6 28 34  3  19  22  
  370 FOOT Dipl. d'Òptica i Optometria (presencial) 66 40 106 16 10 26  1  1  2  
  Dipl. d'Òptica i Optometria (semipresencial)  2  3  5  
  390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Indústries Agràries i Alimentàries 21 12 33 13 2 15  -  1  1  
  Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Explotacions Agropecuàries 7 19 26 2 8 10  1  2  3  
  Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Hortofructicultura i Jardineria 13 41 54 6 25 31  6  8  14  
  TOTAL 1r CICLE  457  2.025  2.482  213  925  1.138  80  429  509  
                         
                     
                         
  TOTAL ESTUDIS 1r i 2n CICLES. CENTRES PROPIS 2.659 5.896 8.555 2.105 4.620 6.725 1.522 3.287 4.809  
  TOTAL ESTUDIS 2n CICLE. CENTRES PROPIS 285 1.156 1.441 199 824 1.023 135 471 606  
  TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES PROPIS 457 2.025 2.482 213 925 1.138 80 429 509  
  TOTAL CENTRES PROPIS UPC 3.401 9.077 12.478 2.517 6.369 8.886 1.737 4.187 5.924  
                         
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de 1r cicle 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials  1  5  6  13  11  24  4  1  5  
  Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  -  5  5  1  4  5  -  -  -  
  802 EAE Dipl. de Ciències Empresarials  13  12  25  2  8  10  -  -  -  
  820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  14  149  163  2  32  34  2  13  15  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  2  34  36  -  12  12  -  5  5  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  11  12  23  2  6  8  -  1  1  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  6  78  84  1  12  13  -  5  5  
  840 EUPMT Eng. Tècn. de Telec., espec. en Telemàtica  5  22  27  3  6  9  2  1  3  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  2  34  36  -  20  20  -  8  8  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  1  38  39  -  10  10  -  3  3  
  860 EEI Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  13  11  24  -  2  2  -  -  -  
  TOTAL 1r CICLE  68  400  468  24  123  147  8  37  45  
                         
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 3.401 9.077 12.478 2.517 6.369 8.886 1.737 4.187 5.924  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 68 400 468 24 123 147 8 37 45  
  TOTAL UPC   3.469 9.477 12.946 2.541 6.492 9.033 1.745 4.224 5.969  
                         
  Dades a maig de cada curs