UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.6 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a Catalunya per comarques

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                 
    CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS TOTAL  
  Nom Comarca 200
FME
205 ESEIAAT 210
ETSAB
230
ETSETB
240
ETSEIB
250
ETSECCPB
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
295 EEBE 300
EETAC
310
EPSEB
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
FOOT
390
ESAB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
Total  
  Alt Camp  3  4    5  5  1  8  6  1  2  6  1  2  7    2  53      2  2  55  
  Alt Empordà  6  19  15  10  11  8  14  12  6  17  6    7  7  7  1  146  1  4  2  7  153  
  Alt Penedès  3  13  18  24  29  5  42  9  7  31  7  10  14  82  2  28  324  5  8  6  19  343  
  Alt Urgell    11  2  3  4  3  4  1    7  3    3  4  1  1  47  1  2  3  6  53  
  Alta Ribagorça    3      3          2  4        1    13  2      2  15  
  Anoia  5  28  25  22  21  5  31  9  8  18  10  9  81  19  4  3  298  4  7  9  20  318  
  Bages  6  60  33  18  16  6  31  4  9  12  13  14  347  5  10  4  588  28  7  14  49  637  
  Baix Camp  7  31  18  19  30  10  20  8  4  22  18  2  4  23  7  8  231  4  7  9  20  251  
  Baix Ebre  1  10  11  5  12  6  14  6  2  13  3  4  1  13  3  3  107  4  4  4  12  119  
  Baix Empordà  2  10  12  11  10  5  19  11  3  16  14  4  1  2    3  123  3  2  5  10  133  
  Baix Llobregat  24  188  231  187  226  88  272  70  30  365  337  97  94  295  36  105  2.645  51  71  65  187  2.832  
  Baix Penedès    8  11  2  3  4  11  2  1  11  22  4  2  91  4  6  182  2  3  3  8  190  
  Barcelonès  99  616  679  492  1.003  309  749  229  179  1.237  332  312  49  297  101  198  6.881  140  335  137  612  7.493  
  Berguedà  3  3  4  4  3    9  2  1  12  4  2  29  3  5  3  87  3  2    5  92  
  Cerdanya      3  2  1  1  3      3    1  2  1  2  2  21  1  1    2  23  
  Conca de Barberà  1  1  1  4  2  1  1  1    4      4  3    1  24      2  2  26  
  Garraf  5  12  27  9  29  16  34  19  6  24  43  15  2  235  1  19  496  6  19  12  37  533  
  Garrigues    3  2  3  1    2      2  4      2      19        -  19  
  Garrotxa  1  11  7  7  10  3  10  2    12  5    1  3  4  1  77  5  1  1  7  84  
  Gironès  9  20  18  19  19  9  23  11  9  19  7  5  1  7  1  5  182    6  3  9  191  
  Maresme  11  83  99  70  126  57  138  50  19  276  55  39  8  21  11  41  1.104  18  19  18  55  1.159  
  Montsià    11  7    2  3  9  11  2  13  4    2  8  8  2  82    2    2  84  
  Noguera    9  5  6  4  2  2    1  8  4  1  3    1    46  2  1  1  4  50  
  Osona  7  18  31  23  55  15  49  4  8  65  16  9  43  10  5  9  367  3  4  5  12  379  
  Pallars Jussà    6  2    4    1      5    1    1  1  1  22  2    1  3  25  
  Pallars Sobirà    2  1  1  1  1  3    1  3        1  1    15        -  15  
  Pla de l'Estany  2  3  2  1  2    3    3  5  4    1  2  6    34    2  2  4  38  
  Pla d'Urgell    9  4  4  4  2  3    1  1  2  1      3  3  37    2  2  4  41  
  Priorat  1  2  1  2      1      1      1  1    2  12        -  12  
  Ribera d'Ebre    8  1  3  3  2  5  2    8  3    3  7  1  1  47      1  1  48  
  Ripollès  1  5  8  4  3  4  7      7  2  1  1  1  1  2  47    1  1  2  49  
  Segarra  2  8  5  7  1  2  4  1  1  10  3    4  4  1    53      2  2  55  
  Segrià  6  31  25  25  23  11  15  9  5  28  21  1  6  7  3  1  217  4  10  12  26  243  
  Selva  1  16  18  4  15  7  21  18  2  28  20  3  3  2  4  4  166  4  4  8  16  182  
  Solsonès    8  5  2  5    3      18  1  1  18  1  1    63    1  2  3  66  
  Tarragonès  3  21  27  21  37  15  25  16  6  20  19  6  11  35  5  7  274    6  5  11  285  
  Terra Alta      2  3  1  1  1  1    1  2    5  1  1  3  22      1  1  23  
  Urgell  1  16  6  8  10  1  2  2  1  8  2    3  5  2    67  1  4  1  6  73  
  Val d'Aran    4  3  1  2  1  2    1  6  1  1  1      1  24    1    1  25  
  Vallès Occidental  26  1.217  113  133  152  61  181  55  256  138  53  82  58  36  71  56  2.688  517  45  169  731  3.419  
  Vallès Oriental  15  190  79  60  92  42  91  28  35  195  39  51  19  25  13  30  1.004  31  17  23  71  1.075  
  Sense Informació              1  1                  2    3    3  5  
  Total  251  2.718  1.561  1.224  1.980  707  1.864  600  608  2.673  1.089  677  834  1.267  328  556  18.937  842  601  531  1.974  20.911  
  Dades a maig de 2020